અન્નદેવતા

અન્ન જિવન પ્રાણ
શક્તિનો સાગર
ભૂખ મટાડે,
કહેવાય અન્નદેવતા.
માન સન્માન ને કરો આદર.
ન કરો બગાડ કે અવગણના

અન્ન ઔષધ સમાન.
સપ્રમાણ આરોગો તો,
આરોગ્ય જળવાય.
વરના, ઔષધ બનશે ભોજન.

જગતનો દાતાર
આપે કીડીને કણ,
ને હાથીને મણ.
જિવન આપ્યુ છે તો,
અન્ન પણ આપશે.
થોડો પુરુષાર્થ છે જરુરી.

ખાતા વધે તો,
ન ફેંકો કચરાના ડબ્બામાં,
પ્લાસ્ટિકની થેલી ભરીને.
ન ફેંકો ગમે ત્યાં રસ્તા પર.
ન મટાડી શકે ભૂખ કોઇની
થાય બગાડ ને અપમાન અન્નનું
આ અપરાધ ન કરો..

થોડો પુરુષાર્થ કરી
પશુ, પક્ષી ને ગરીબના
પેટમાં જાય આ અન્ન તો,
અન્નદાન કહેવાય ને
થાય પુણ્યમાં વધારો .
માન સન્માન ને કરો આદર.
ન કરો બગાડ કે અવગણાના.
વિનોદ આનંદ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s