શ્રીમદ્ ભગવત ગીતા સંદેશ – 5

શ્રીમદ્ ભગવત ગીતા પ્રચાર અભિયાન.
શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ(ઉપદેશ આત્મજ્ઞાન-સ્વધર્મ)
અધ્યાય-2 સાંખ્યયોગ
હે અર્જુન !  તુ જેનો શોક નથી કરવાનો એનો શોક કરે છે. જ્ઞાનીજનો મરેલા કે જીવતા નો શોક કરતા નથી.ધીર પુરુષ મોહીત થતો નથી
ટાઢ-તાપ, સુખ-દુ:ખ ઇન્દ્રિઓના વિષય ક્ષણિક ને અનિત્ય છે. તેને તું સહન કર. સુખ-દુ:ખને
સમાન સમજનાર ધીર પુરુષ ઇન્દ્રિઓના
વિષયોના સંયોગથી વ્યથિત થતો નથી.
આ બધા વિષયો અસત્ છે. તેમાં રહેલ સત્-આત્માનેતું જાણજે નિત્ય,અવિનાસી અપ્રમેય છે. બીજુ બધું નાસવંત છે. માટે હે ભરતવંશી તું યુધ્ધ કર.
            જેમ મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો ત્યજી નવા ધારણ કરે છે, તેવીરીતે આત્મા જૂનો  દેહ ત્યજી નવો દેહ ધારણ કરે છે. આત્મા  મરતો નથી .તે સર્વવ્યાપી,સ્થિર,અયલ ને સનાતન છે. તે મન બુધ્ધિ, ઇન્દ્રિઓથી પર ને અવિકારી છે, તેથી તેનો શોક કરવો અયોગ્ય છે.
ક્ષત્રિય માટે ધર્મ યુધ્ધ અધિક કલ્યાણકારી છે  યુધ્ધ નહીં કરીને તુ ક્ષત્રિયનો સ્વધર્મ ને કીર્તિ ગુમાવી ને પાપનો ભાગીદાર થઇશ. શત્રુઓ તારી નિંદા કરશે. તેનાથી વધારે દુ:ખ શુ ? તું યુધ્ધમાં મૃત્યુ પાડીશ તો સ્વર્ગ ને જીતશ તો રાજ્ય મળશે. માટે તું યુધ્ધ કર.

વિનોદ આનંદ                          17/01/2016 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s