શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ – 9

શ્રીમદ્ ભગવત ગીતા પ્રચાર અભિયાન.
અધ્યાય – 3 કર્મયોગ
શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ  :
બ્રમ્હાએ સૃષ્ટિના સર્જન કરતાં કહ્યુ કે યજ્ઞ તમને  ઇચ્છિત ફળ આપનાર થાય. યજ્ઞથી  તમે વૃધ્ધિ પામો . સઘળાં પ્રાણોઓ અન્નથી ઉત્પન્ન થાય છે, અન્ન વરસાદથી, વરસાદ યજ્ઞથી, યજ્ઞ કર્મો થી, કર્મો વેદોથી ઉદભવેલા છે.  વેદો ને અવિનાસી પરમાત્માથી ઉદભવેલા જાણ. આથી સિધ્ધ થાય છે કે પરમાત્મા સદા યજ્ઞ માં પ્રવિષ્ઠિત છે. જે માણસ આત્મામાં રમતો, આત્મામાં તૃપ્ત ને સંતુષ્ટ હોય તેમનો બધા જીવ સાથે સ્વાર્થ નો સંબંધ રહેતો નથી. આસક્તિ વિના કર્મ કરતો માણસ પરમાત્માને પામે છે. જનક જેવા રાજવી પણ આ પ્રમાણે પરમ સિધ્ધ હાસલ કરી શક્યા હતા. સઘળાંકર્મો  સર્વ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણો  વડે (ઇન્દ્રિઓ વ્દ્રરા) કરવામાં આવે છે, છંતા પણ અહંકારી-અજ્ઞાની મનુષ્ય કર્મમાં આસક્ત થઇ કર્મ કરે છે ને  હુ કર્મનો કર્તા છુ એમ માને છે. જ્યારે જ્ઞાની આસક્ત થયા વગર કર્મ કરે છે ને તેમનામાં કર્તા ભાવ નથી  હોતો .
વિનોદ આનંદ                22 /01/2016 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s