શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા સંદેશ-12

શ્રીમદ્ ભગવત ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-4  જ્ઞાનકર્મસન્યાસયોગ
શ્રી ભગવાન ઉવાચ :
ગુણ અને કર્મ  વિભાગ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર – આ ચાર વર્ણો ની રચના મારા દ્વારા કરાયેલી છે. હું સૃષ્ટિનો કર્તા હોવા છતાં તો પણ મુજ અવિનાશી પરમાત્માને તુ વાસ્તવમાં અકર્તા જાણ.
કર્મોના ફળમાં મારી સ્પૃહા નથી, માટે મને કર્મો લિપ્ત કરતાં નથી – આ પ્રમાણે જે મને જાણી લે છે તે કર્મથી બંધાતો નથી.
જે મનુષ્ય ફળની આશા વગર કર્મો કરે છે ને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી જેનાં કર્મો બળી ગયા છે તેને વિદ્વાનો પંડીત કહે છે. જે નિજાનંદમાં તૃપ્ત રહી,સંસારના આશ્રયથી રહીત થઇ, આશાઓને ત્યાગી અંત:કરણ ને ઇન્દ્રિઓ ને વશમાં રાખી જીવન નિર્વાહ માટે કર્મ  કરે છે તેને પાપ સ્પર્શી શકતુ નથી.
જે લાભથી સંતોષ માને,સુખ-દુ:ખ જેવા વ્દ્રદો પ્રત્યે સમ-પર છે,રાગદ્વેષથી મુક્ત જ્ઞાનવાળો ને  પરમાત્મા અર્થે – ઇશ્ર્વરને અર્પણ કરીને કામ કરનારો કર્મ કરવા છતાં કર્મોથી બંધાતો નથી. કર્મ. શ્રીકૃષ્ણે દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતાં જ્ઞાન યજ્ઞ ઉત્તમ કહ્યો  છે. કારણ કે ભડભડતો અગ્નિ ઘણાબધા ઈંધણોને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે તેમ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ સમસ્ત કર્મોને ભસ્મી ભૂત કરી નાખે છે.સંસારમાં જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કરનાર બીજુ કાંઇ નથી; જિતેન્દ્રિય ને શ્રધ્ધા વાન માણસ જ્ઞાનને પામી જાય છે ને વિના વિલંબે  પરમ શાન્તિ ને પ્રાપ્ત થઇ જાય છે.
સંશયગ્રસ્ત ને અશ્રધ્ધાળુ ભષ્ટ થઇ જાય છે આવા મનુષ્ય માટે ન આ લોક, ન પરલોક કે ન સુખ છે. માટે હે ભરતવંશી !  તારા અજ્ઞાન જનિત સંશયને વિવેકરૂપી તલવારથી છેદી સમત્વરૂપી  કર્મયોગમાં સ્થિરજા ને યુધ્ધ માટે ઉભો થઇ જા.
વિનોદ આનંદ                       01/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s