શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા સંદેશ-18

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય- 7  અથ્ જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ.  
શ્રીભગવાન ઉવાચ : હે પાર્થ ! અન્યન પ્રેમથી મારામાં ચિત્તને પરોવનાર યોગમાં જોડાયેલ હું તને વિજ્ઞાન સહીત તત્ત્વજ્ઞાન સંપૂર્ણપણે કહીશ.જેને જાણીને સંસારમાં બીજુ કશું પણ જાણવા માટે શેષ નથી રહેતું. 
પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન,બુધ્ધિ ને અહંકાર –  આ પ્રમાણે આ આઠ પ્રકારે વિભાગ પામેલી મારી અપરા-જડ પ્રકૃતિ છે. 
આના સિવાયની જેનાથી આ આખું જગત ધારણ કરાય છે, તેને મારી જીવરૂપાના પરા-ચેતન પ્રકૃતિ છે.સઘળા જીવો આ અપરા-પરા પ્રકૃતિઓથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હું જ જગતનો પ્રભવ-પ્રલય છું.સકળ જગતનું હું મૂળ કારણ છું. હુ જળમાં રસ,ચંન્દ્ર-સૂરજમાં પ્રકાશ,વેદો
માં ઓમકાર,આકાશમાં શબ્દ અને પુરુષોમાં પુરુષત્વ,પૃથ્વીમાં પ્રવિત્ર ગન્ધ,અગ્નિમાં તેજ સર્વ ભૂતોમાં એમનું જીવન અને તપસ્વીનું તેજ હુ છું. તુ સર્વ જીવોનું સનાતન બીજ મને જ જાણ. હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ બળવાનો માં આશક્તિ તથા કામના વિનાનું  બળ અને જીવોમાં શાસ્ત્ર-ધર્મ અનુસાર કામ હુ છુ. સત્વગુણો માંથી ઉદભવેલા રજો ને તમો ગુણથી થતા ભાવો મારામાંથી જ થનાર છે.

વિનોદ આનંદ                          13/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s