શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-21

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય- 8  અથ્ અક્ષરબ્રહ્મયોગ.  
શ્રી ભગવાન ઉવાચ : બ્રહ્માનો જે એક દિવસ અને રાત છે એને સત્ય, તેત્રા, વ્દ્રાપર અને કલિ યુગ-એ ચાર યુગ એક હજારવાર થતા.
જે આ જાણે છે, એ યોગી કાળ તત્ત્વ ને જાણે છે.બધા જીવો બ્રહ્માનો  દિવસ થતા અવ્યક્ત થી ઉત્પન્ન થાય છે અને રાત્રિ આવતાં તેમા લય પામે છે. હે પૃથાપુત્ર !  જે પરમાત્મા અંતર્ગત સર્વ ભૂતો છે તથા જેનાથી જગત પરિપૂર્ણ છે, એ સનાતન અવ્યક્ત પરમ પુરુષ તો અનન્ય ભક્તિથી જ પામી શકાય છે. જગતના બે પ્રકારના શુકલ- દેવયાન અને કૃષ્ણ-પિતૃયાન  સનાતન માર્ગ છે.
અગ્નિ, જ્યોતિ, દિવસ, શુકલપક્ષ,ને છ મહીના રૂપ ઉત્તરાયણ માં મરણ પામે તે બ્રહ્મવેત્તા મનુષ્ય ફરીથી જન્મતા નથી. જ્યારે ધુમાડો રાત્રિ, કૃષ્ણ પક્ષ ને દક્ષિણાયનના છ મહીના માં જે મરણ પામે છે તે સકામી સ્વર્ગ પામીને ફરી જન્મ લઇને સંસારમાં આવે છે. જે યોગી મનુષ્ય આ રહસ્યને જાણી જાય છે તે નિ:શંક પણે  શાશ્ર્વત પરમ પદેશ પામે છે.
                                   અક્ષરબ્રહ્મયોગ પૂર્ણ
વિનોદ આનંદ                         16/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s