શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-23

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય- 9   રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગ
શ્રીભગવાન ઉવાચ,દ્રઢ  નિશ્ચયી ભક્તનિરંતર મારાં નામ અને ગુણોનું કીર્તન કરતાં,મારી પ્રાપ્તિ માટે મને વારંવાર પ્રણામ કરતાં સદા મારા ધ્યાનમાં અનન્ય પ્રેમથી ઉપાસે છે. જ્ઞાનયોગી એ મુજ નિર્ગુણ-નિરાકાર બ્રહ્મનું જ્ઞાનયજ્ઞ દ્વારા પૂજન કરતાં પણ મારી ઉપાસના કરે છે. હે અર્જુન યજ્ઞદેવતા, પિતૃ ઓને અપાતી આહુતિ હું છું. હુ મંત્ર, ઘી અગ્નિ  અને હોમેલું દ્રવ્ય છું. હું જગતનો ધાતા કર્મનાં ફળ ને આપનાર, પિતા, માતા, પિતા મહા પવિત્ર ઓમકાર તેમજ ૠગ્વેગ,સામવેદ અને યજુર્વેદ હું છું.  પરમ પદ સ્વરૂપ પરમ ગતિ, ભરણપોષણ કરનાર, સૌનો સ્વામી , શુભ-અશુભ જોનાર, સૌનું રહેઠાણ, શરણ લેવ યોગ્ય, સૌની ઉત્પત્તિ – પ્રલયનો હેતુ તેમજ
અવિનશી કારણ પણ હું છું. હું જ સૂરજ રૂપે તપું છું.વરસાદ વરસાવું છું, વરસાદ અટકાવું છું. હે અર્જુન !  હું અમૃત ને મૃત્યુ છું. તથા સત્-અસત્ પણ હું છું. મનુષ્ય પુણ્યના  ફળ સ્વરૂપે સ્વર્ગસુખ મેળવે છે ને પુણ્ય પૂરું થતા ફરી મનુષ્ય લોકમાં આવેછે.જે ભક્તો મને નિરંતર ચિંતનથી નિષ્કામ ભાવે ભજે છે તેઓનુ યોગક્ષેમનું હુ પોતે વહન કરુ છું.
વિનોદ આનંદ                         19/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s