શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-25

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-10  વિભૂતિ યોગ
શ્રીભગવાન ઉવાચ : હે મહાબાહુ  હજી ફરીથી મારા પરમ રહસ્ય ને પ્રભાવને તારા હીત માટે કહું છુ.મારી અવતાર ધારણ કરવાની લીલાને દેવતા ને મહર્ષિઓ જાણતા નથી.હું બધાનું અદિ કારણ છું.જે મને અજન્મા ને  અનાદિ ને મહાન ઇશ્વર જાણે છે, એ જ્ઞાનીઓ સર્વ પાપોની છૂટી જાય છે.હે અર્જુન !  બુધ્ધિ, જ્ઞાન,ક્ષમા, સત્ય, દમ,શમ , વ્યાકુળતા, સુખ-દુ:ખ,સર્જન-પ્રલય,ભય-અભય તથા અહીંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન,યશ- અપયશ પ્રાણિ ઓના સઘળા ભાવો મારા થી ઉદભવે છે. સાત મહર્ષિ, સનક આદિ, સ્વયંભુવ આદિ ચૌદ મનુઓ બધા મારા સંકલ્પથી જન્મેલા છે.આ સંસાર બધી પ્રજા પણ એમની જ છે. જે મારી ઐશ્ર્વર્યસ્વરૂપ વિભૂતિને ને યોગશક્તિને જાણે છે તે ભક્તિ યોગથી યુક્ત થઇ જાય છે.એમાં કોઇ સંશય નથી.નિરંતર મારા ધ્યાનમાં અને પ્રેમથી મને ભજનારને હું બુધ્ધિયોગ પ્રદાન કરું છું. જેનાથી આવા ભકતો મને જ પામે છે. હે અર્જુન એમના પર અનુગ્રહ કરી તેમના અંત કરણમાં રહેલો અજ્ઞાનજનિતઅંધકાર જ્ઞાન રૂપી દીપક વ્દ્રારા નષ્ટ થાય છે.

વિનોદ આનંદ                       21/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s