શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા સંદેશ-29

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-11   અથ્ વિશ્ર્વરૂપદર્શનયોગ
અર્જુનઉવાચ:હે કૃષ્ણ,તમે કહેલા પરમ ગુહ્ય ઉપદેશથી,મારું અજ્ઞાન નષ્ટ પામ્યુ છે.
હે પરમેશ્વર! હુ આપના જ્ઞાન,ઐશ્ર્વર્ય,શક્તિ, બળ, વીર્ય ને તેજથી યુક્ત ઇશ્ર્વરીય રૂપને
પ્રત્યેક્ષ જોવા માંગુ છું. હેપ્રભુ ! જો મારાથી આપનું રૂપ જોવાનું શક્ય હોય તો મને એ અવિનાશી સ્વરૂપનું દર્શન કરાવો .
શ્રી ભગવાન ઉવાચ : હે પાર્થ !  હવે તું મારા સેંકડો-હજારો વિવિધ પ્રકારનાં, વિવિધરંગી તથા વિવિધ આકૃતિનાં અલૌકિક ને આશ્ર્વર્ય રૂપો ને જો . હે ગુડાકેશ !  તુ મારા શરીરમાં ચર-અચર સહિત આખા બ્રહ્માંડને જો .પરંતુ મને તું તારા સ્થૂળ ચક્ષુઓથી જોવા સમર્થ નથી, માટે હું તને અલૌકિક ચક્ષુ આપું છું; જેનથી મારી ઈશ્ર્વરીય શક્તિને જો . એમ કહી  હરિએ અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ આપી પરમ ઐશ્ર્વર્યયુક્ત દિવ્યરૂપ દેખાડ્યુ.સંજયે ધૃત રાષ્ટ્ર ને ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે…અનેક મુખ,નેત્રવાળું, દિવ્ય આભુષણો, વસ્ત્રો,માળાઓવાળું, આયુધોવાળું, આશ્ર્વર્ય મય,પ્રકાશિત ને સઘળી દિશાઓમાં મુખવાળું ભગવાનનું  વિરાટ સ્વરૂપ(જાણે આકાશમાં હજારો સૂર્યના પ્રકાશિત થયો હોય).  જોઈ રોમાંચિત થયેલો અર્જુન પ્રણામ કરી હાથ જોડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા .            ક્રમશ :
વિનોદ આનંદ                          28/02/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર, ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s