શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા સંદેશ-31

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-11   વિશ્ર્વરૂપદર્શનયોગ
શ્રી હરીના સ્વરૂપ ને વચનો સાંભળી અર્જુન થરથર કાંપતા હાથ જોડી નમસ્કાર કરી,ફરી બીતાં બીતાં પ્રણામ કરી ગદ્ ગદ્ વાણી થી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હે અંતર્યામી આપના નામ, ગુણને કીર્તનથી જગત હર્ષ પામે છે ને રાક્ષસો ભયભીત થઇ આમતેમ ભાગે છે. સિધ્ધોનો સમૂહ નમસ્કાર કરે છે. આપ આદિ દેવ,સનાતન પુરૂષ,જગતના પરમ આધાર,  પરમ ધામ ને પ્રજાના સ્વમી આપને મારા વારં વાર  આગળ-પાછળ ને બધી બાજુઓ થી હજારો નમસ્કાર.
હે પરમાત્મા! આપને સખા માની ને આપના પ્રભાવને નહિ જાણનાર સ્નેહ-પ્રમાદથી પણ હે કૃષ્ણ, હે સખા,હે યાદવ એવા સંબોધનો કર્યા, તેમજ વિહાર, શૈયા, આસન, ભોજન વખતે એકલા ને બીજાની સમક્ષ  હે અચ્યુત ! મેં  જે તમારું અપમાન કર્યું હોય તેમાટે હું ક્ષમા માગું છું.પિતા જેમ પુત્રના,સખા જેમ સખાના અને પતિ જેમ પત્નિના અપરાધો સહીલે,તેમ પણ મારા અપરાધો સહીલેજો .
હું પહેલા નહી જોયેલા રૂપને જોઈને હર્ષિત થયો છું,  ને ભયથી મારું મન અતિ વ્યાકુળ છે,  માટે હે જગન્નિવાસ પ્રસન્ન થાવ ને મને તમારું ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરાવો .ક્રામશ
વિનોદ આનંદ                          01/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર, ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s