શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા સંદેશ-34

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-12     ભક્તિયોગ
શ્રી ભગવાન ઉવાચ :
જો તું મનને મારામાં સ્થાપવા અસમર્થ હો તો હે ધનંજય !  અભ્યાસરૂપ યોગ વ્દ્રારા મને પામવાની ઇચ્છા કર. તેમાં પણ અસમર્થ હો તો કેવળ મારે અર્થે કર્મ કરતો રહીને પણ તું મને પામીશ.તેમ કરવા પણ અસમર્થ હો તો કર્મોના ફળનો ત્યાગ કર કેમકે ત્યાગથી પરમ શાંતિ મળે છે.  કેવો ભક્ત શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય ?
જે ભક્ત કોઈનો પણ વ્દ્રેષ ન કરે, સૌનો મિત્ર તથા કરૂણાવાળો,મમતારહીત,અહંકારરહિત,સુખ-દુ:ખ માં સમ ભાવવળો અને ક્ષમાવાળો હોય તે ભક્ત મને પ્રિય છે.જે ભક્ત નિરંતર સંતોષી મન-ઇન્દ્રયોને વસમાં રાખનાર યોગી મારા માં મન-બુધ્ધિને અર્પણ કરનાર  મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. મારા સિવાય બીજા કોઇની ઈચ્છા ન રાખનાર પ્રવિત્ર, ચતુર, તટસ્થ દુ:ખો થી છૂટેલો ,જે શુભ માં હર્ષ, અશુભમાં શોક કરતો નથી, ઇચ્છા કરતો નથી  તે ભક્ત મને પ્રિય છે.સંસારના બધા વ્દ્રંદ્રોમાં સમાન રહે,નિંદા-સ્તુતિમાં સમ,મનન શીલ, સ્થિરબુધ્ધિવાળા ભક્ત મને પ્રિય છે. જે કોઈ શ્રધ્ધાવાન,મારે પરાયણ આ ધર્મ મય અમૃતનું સેવન કરે તેઓ મનેઅતિશય  પ્રિય છે.     ભક્તિયોગ પૂર્ણ
     
વિનોદ આનંદ                          04/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર, ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s