શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-35

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-13   અથ્ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ
અર્જુન શ્રી કૃષ્ણ ને પૂછે છે.  ” હે કેશવ  !  પ્રકૃતિ ને પુરૂષ,ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞ અને જ્ઞાન ને જ્ઞેય કોને કહેવાય ?
શ્રી ભગવાન ઉવાચ : હે કૌન્તેય !   આ વિકારો સહીત(પ્રકૃતિ )જે શરીર છે તે ને ક્ષેત્ર,ને તેને જે જાણે છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ-જીવાત્મા  કહેવાય છે.
બધા  ક્ષેત્રોમાં ક્ષેત્રજ્ઞ તુ મને જાણ. ક્ષેત્રજ્ઞ અર્થાત્ પુરૂષનું જે ત્ત્વતસહીત જ્ઞાન છે એ સાચુ જ્ઞાન છે. પોતે ને શ્રેષ્ઠ માનવ રૂપી
અભિમાન ને દંભનો અભાવ, આચરણનો અભાવ, અહીંસા, ક્ષમા, સરળતા, આચાર્યની સેવા,પવિત્રતા,મન, ઈન્દ્રિઓ નો સંયમ, અહંકારનો અભાવ,મમતારહીત,જન્મ, મરણ, જરા, વ્યાધિ, દુ:ખ અને દોષોનુ અનુદર્શન-વારંવાર ચિંતન, મારામાં અનન્ય પ્રેમ, અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, ઉદાસીનતા , મોક્ષનુ વારંવાર ચિંતન એ સર્વે ને જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે.એનાથી વિપરિતઅજ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે.

વિનોદ આનંદ                        05/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s