શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-37

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-13  ક્ષેત્રક્ષેજ્ઞવિભાગયોગ
શ્રી ભગવાન ઉવાચ:પ્રકૃતિમાં રહીને જ પુરુષ પ્રકૃતિમાં જન્મેલા ત્રિગુણાત્મક પદાર્થોને અનુભવે છે. પ્રકૃતિ – ભગવાનની ત્રિગુણમયી માય.(સત્વ,રજો ને તમો ગુણો).આ ગુણોનો સંગ જ જીવાત્માના સારી-નરસી યોનિઓમાં જન્મ થવામાં કારણ બને છે.
આ પુરૂષ- જીવાત્મા  દેહથી પર હોવા છતાં દેહમાં સાક્ષી રૂપે રહેલો છે. સર્વ ક્રિયાની અનુમતી આપનાર,પોષણ કરનાર,સુખ-દુ:ખ નો ભોક્તા તથા મહેશ્ર્વરને પરમાત્મા પણ કહેવાય છે. આ પરમાત્માને કોઇ શુધ્ધ બુધ્ધિ દ્વારા હ્રદય માં જુએ છે,તો કોઇ જ્ઞાનમાર્ગથી તો કોઇ કર્મયોગ દ્વારા જુએ છે.બીજા કેટલાક પાસેથી ઉપદેશ સાંભળીને ભગવાનને ભક્તિ ભાવ ઉપાસે છે અને સંસારસાગરને નિ:સંદેહ તરી જાય છે. જે માણસ પુરૂષને,પ્રકૃતિને તેના ત્રિગુણાત્મક ગુણ સહીત તત્ત્વનો જાણકાર છે તે દરેક રીતે કર્મ કરતો હોવા છતાં પુનર્જન્મ પામતો નથી. જે મનુષ્ય પરમાત્માને પ્રાણી માત્રમાં અને સર્વ સ્થળે જુએ છે, આત્માને અકર્તા જુએ છે, જુદા જુદા પ્રાણી-પદાર્થોને એક પરમાત્મામાં જ રહેલા જુએ છે અને એ એકમાંથી જ સર્વ નો  વિસ્તાર થયેલો જુએ છે ત્યારે તે બ્રહ્મને પામે છે. હે કૌંતેય !આત્મા અવિનાસી,અનાદિ અને નિર્ગુણ છે, તેથીએ શરીરમાં રહેલો, પણ નથી કશું કરતો કે નથી કશાથી લેપાતો . જેમ સૂરજ આખા બ્રહ્માડને પ્રકાશમાન કરે છે તેમ એક જ આત્મા સંપૂર્ણ ક્ષેત્ર-શરીરને પ્રકાશમાન કરે છે. જે મનુષ્ય જ્ઞાનચક્ષુ  વડે ક્ષેત્ર- ક્ષેત્રજ્ઞ નો ભેદ જાણે અને પ્રકૃતિના બંધનમાંથી છૂટવા નો ઉપાય જાણે છે તે મહાનાત્મા પરમ્ બ્રહ્મને પામે છે. 
                            ક્ષેત્રક્ષેજ્ઞવિભાગયોગ પૂર્ણ
વિનોદ આનંદ                       15/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s