શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-40

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-15     અથ્ પુરુષોત્તમયોગ  
શ્રી ભગવાન ઉવાચ :  હે અર્જુન સંસારને પીપળનું વૃક્ષ રૂપે કહેલો છે જેનું મૂળ ઉપર (પરબ્રહ્મ પરમેશ્ર્વર છે) તેની જીવરૂપ શાખા ઓ નીચે છે અને વેદો ને તેના પાદડાં કહ્યા છે.
તે પરમાત્માથી ઉદભવેલું અવિનાશી વૃક્ષ છે.
જે પુરુષ આ વૃક્ષને મૂળસહિત(પરબ્રહ્મ)જાણે છે તે વેદોના તાત્પર્યને જાણનાર છે.  
સંસારરૂપી વૃક્ષ ત્રિગુણોરૂપી જળ વડે વૃધ્ધિ પામેલી વિષયોરૂપી કૂંપળો ધરાવતી યોની રૂપી(દેવ,મનુષ્ય, પશુ આદી) શાખાઓ ઉપર નીચે ફેલાયેલી છે.કર્મ અનુસાર બાંધનાર વાસનારૂપી મૂળિયા મનુષ્યલોકમાં ફેલાયેલા છે.આવા દ્રઢ મૂળવાળા સંસારરૂપી વૃક્ષને મજબૂત વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને  પરમેશ્ર્વરને શોધવા જોઇએ. જેને પામી ચુકેલા ફરી પાછા સંસારમાં આવતા નથી. 
જેમનાં માન ને મોહ નષ્ટ થયા છે,આસક્તિ થી થયેલા રાગદિદોષોને જીત્યા છે, નિરંતર પ્રભુ પરાયણમાં લીન છે,જેની વાસનાઓ નાસ પામેલી છે, સુખ-દુ:ખ રૂપી દ્વંદ્વોથી મુક્ત જ્ઞાની જનો અવિનાશી પરમ પદને પામે છે.

વિનોદ આનંદ                             19/03/2026
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s