શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-41

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-15    પુરુષોત્તમયોગ  
શ્રીભગવાન ઉવાચ :હે અર્જુન ! જે ધામને સૂર્ય ચંન્દ,અગ્નિ પ્રકાશિત નથી કરી શકતા ને જે પ્રાપ્ત કર્યાપછી ફરીથી જન્મ નથી લેવો
પડતો, તે મારું પરમ ધામછે. આ દેહમાં રહેલો સનાતન જીવાત્મા મરો અંશ છે. જે રીતે વાયુ ગંધને લઇને બીજા સ્થાને જાય છે તે રીતે જીવાત્માં પણ જે શરીરને છોડે છે, તેમાંથી પ્રાણ વ્દ્રારા મન સહીત ઇન્દ્રિઓને લઇને, પછી જે શરીર પામે છે એમાં જાય છે ને મન ને ઇન્દ્રિઓનો આશ્રય કરી તેના વિષયો ને સેવે છે.સૂર્ય ચંન્દ ને અગ્નિમાં જે તેજ છે તેનેતું  મારું જ તેજ જાણ. હુ  શક્તિથી સઘળાં ભૂતોને ધારણ કરું છું ને રસસ્વરૂપ કે અમૃતમય ચન્દ્ર માં બનીને  સઘળી વનસ્પતિઓ પોષું છું. હુ સર્વ પ્રાણીઓમાં જઠરાઅગ્નિ સ્વરૂપ થઇ ચાર પ્રકારના અન્નને(ભક્ષ્ય, ભોજ્ય લેહ્ય ચોષ્ય) પચાવું છું. હું જ સર્વ પ્રાણીઓના હ્યદય માં અંતર્યામીરૂપે  રહેલો છું. મારાથી જ સ્મૃતિ જ્ઞાન અને દોષનિવારણ થાય છે.વેદોનો કર્તા અને વેદોને જાણનાર હું છું. આ સંસાર માં બે પ્રકારના પુરૂષો , વિનાશી-ક્ષર શરીર અને અવિનાસી-અક્ષર-આત્મા છે બન્નેથી ઉત્તમ ષુરુષ તો બીજો જ છે તે પરમાત્મા છે જે અવિનાશી ઇશ્ર્વર ત્રણે લોક નું ધારણ પોષણ કરે છે ને જીવાત્માથી ઉત્તમ છે, એટલા માટે લોકોમાં અને વેદોમાં હું પુરુષોત્ત્મ નામથી પ્રસિધ્ધ છું. હે નિષ્પાપ !આવું અત્યંત ગુપ્તુ આધ્યાત્મ જ્ઞાન  મેં તને કહ્યું, તેને જાણી ને મનુષ્ય જ્ઞાનવાન ને કૃતાર્થ થઇ જાય છે. 
                                     પુરુષોત્તમયોગ પૂર્ણ
વિનોદ આનંદ                          19/03/2026
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s