શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-42

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-16   અથ્ દૈવાસુરસમ્પદ્વિભાગયોગ

શ્રીભગવાન ઉવાચ : હે ભારત : દૈવી સંપત્તિ વાળા મનુષ્યમાં નિર્ભયતા, નિર્મળતા, આધ્યાત્મ ધ્યાન, યોગમાં દ્રઢ સ્થિતિ,સાત્વિક દાન, ઇન્દ્રિઓ પર કાબૂ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ,  સરળતા,અહીંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, જીવદયા, અલોલુપતા, મૃદુતા, લજ્જા,દ્રઢ
નિશ્ર્વિય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, અદ્રોહ અને અભિમાન નો ત્યાગ આ છવ્વીસ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે દંભ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, મોટાઇ, નિષ્ઠુરતા,અજ્ઞાનતા આ ગુણો આસુરી ભાવ વાળા મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે. દૈવી ભાવો મોક્ષ તરફ લઇ જાય છે, જ્યારે આસુરી ભાવો બંધનમાં નાખે છે. હે પાંડવ !  તુ દૈવી સંપત્તિને લઇને જન્મ્યો છે માટે તુ શોક ન કર.
આસુરી સ્વભાવવાળામાં અંદરની કે બહાર ની પવિત્રતા, સદાચાર કે સત્ય હોતાં નથી. તેઓ વિવેકહીન ને અલ્પબુધ્ધિ વાળને સર્વનું અહીત કરવાળા હોય છે અને પાપાચારમાં પ્રવૃત થાય છે.આવા નરાધમોને હુ આ સંસાર માં વારંવાર આસુરીયોનિમાં નાખું છું. કામ, ક્રોધ,તથા લોભ એ ત્રણ પ્રકારનાં નરકનાં દ્વાર આત્માનો નાશ કરવાવાળાં છે.માટે ત્રણેને ત્યજી દેવાં જોઇએ. તેનાથી મુક્ત થયેલો મનુષ્ય પરમ ગતિને પામે છે. જે શાસ્ત્રવિધિ છોડીને પોતાની ઇચ્છાથી વર્તે છે તે ન તો સિધ્ધિને પામે છે ન સુખને કે પરમ ગતિને પામે છે. તેથી તુ શાસ્ત્ર અનુસાર નિર્ણય લે જે ને શાસ્ત્રવિધિથી નિયત કરેલાં કર્મને કરવુ એ જ યોગ્ય છે.
                     દૈવાસુરસમ્પદ્વિભાગયોગ પૂર્ણ

વિનોદ આનંદ                             20/03/2026
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s