શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-43

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પ્રચાર અભિયાન
અધ્યાય-17 અથ્ શ્રધ્ધાત્રયાવિભાગયોગ
શ્રી અર્જુન ઉવાચ : જે માણસો શાસ્ત્રવિધિ છોડીને શ્રધ્ધાભાવથી દેવ આદિને પૂજે છે એમની કઇ ગતિ થાયછે ? સાત્ત્વિકી,રાજસી
કે તામસી.
શ્રીભગવાન ઉવાચ : હે ભારત :  માણસોની  શાસ્ત્રીય સંસ્કારો વિના, કેવળ સ્વભાવમાંથી
જન્મેલી શ્રધ્ધા સાત્ત્વિકી,રાજસી, તામસી હોય છે. સર્વ મનુષ્યની શ્રધ્ધા તેમના અંતઃ કરણની શુધ્ધિ અનુસાર હોય છે. જેવી જેની શ્રધ્ધા તેવો તે પણ હોય છે. સાત્ત્વિકી મનુષ્ય  દેવોને,રાજસી મનુષ્ય યક્ષો-રાક્ષસોને, બીજા તામસી ભૂત-પ્રેતને પૂજે છે. વળી આહાર પણ સૌને ત્રણ પ્રકારનો પ્રિય હોય છે.આયુષ્ય, બળ, આરોગ્ય વધારનાર પૌષ્ટિક અને મન ગમતો આહાર સાત્ત્વિક મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. કડવા ખાટા, અતિ ઉષ્મ, તીખા ને દાહ્ય આહારો તથા દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરનારા આહાર રાજસી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. ત્રણ કલાક સુધી પડી રહેલું, ઉતરી ગયેલું, દુર્ગંધ મારતું, વાસી ને અપવિત્ર છે તેવું ભોજન તામસી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. જે લોકો કર્તવ્ય સમજી ને ફળની ઇચ્છા વગર યજ્ઞ કરે છે તે સાત્ત્વિક તપ છે. જે લોકો ફળની ઇચ્છા રાખીને,દંભાચરણને માટે યજ્ઞ કરે છે તે રાજસ તપ છે. શાસ્ત્રવિધિરહિત, અન્નદાન રહિત, મંત્રરહિત,દક્ષિણારહિત અને શ્રધ્ધા રહિત એવો યજ્ઞ છે તે યજ્ઞ તામસ છે.

વિનોદ આનંદ                         21/03/2026
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s