શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા સંદેશ-46

અધ્યાય- 18        મોક્ષસંન્યાસયોગ  
શ્રી ભગવાન ઉવાચ :  હે મહાબાહો કર્મોની સિધ્ધિમાં પાંચ કારણો છે જેવા કે શરીર, કર્તા,જુદાજુદા કરણ(મન,બુધ્ધિ ને ઈન્દ્રિઓ) જુદી જુદી ક્રીયાઓ ને દૈવ (ઈન્દ્રિયાદિના દેવતા) છે.મનુષ્ય શરીર, વાણી,  તથા મનથી ધર્મ કે અધર્મ  રૂપી કાર્ય જ કોઇ કર્મ આરંભે છે તેના આ પાંચ કારણ છે. જે માણસ અંત:કરણમાં ‘ હું કર્તા છું ‘ એવો ભાવ નથી ને જેની બુધ્ધિ સાંસારિક પદાર્થોમાં ને કર્મોમાં લેપાતી નથી, એ માણસ બધા લોકોને હણીને પણ વાસ્તવ માં તે હણતો નથી ને પાપથી બંધાતો નથી. પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો અનુસાર સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન,કર્મ ને કર્તા એ સાત્ત્વિક, રાજસ,તામસ એમ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. એવી રીતે બુધ્ધિ, ધૃતિ ને સુખ એ પણ સાત્ત્વિક,રાજસ,તામસ એમ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. તેનુ સંપૂર્ણ પણે  આ અધ્યાયમાં વર્ણન કર્યુ છે. પૃથ્વી પર કે દેવતાઓમાં, કોઇ જીવ નથી જે આ પ્રકૃતિથી જન્મેલા ત્રણે ગુણોથી મુક્ત હોય. હે પરંતપ !
બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો ને શુદ્રોનાં પણ કર્મ- સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો અનુસાર વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે.દરેકના સ્વભાવ જન્ય કર્મોનું વર્ણન પણ આ અધ્યાયમાં કર્યુ  છે. પોતાના સ્વભાવકી કર્મોમાં પરોવાયેલો
મનુષ્ય તે ઉત્તમ  સિધ્ધિ-મોક્ષ મેળવે છે.     

વિનોદ આનંદ     26/03/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s