સિધ્ધાંત

સિધ્ધાંત સિધ્ધિઓનું મૂળ,
અનુશાસનની જનેતા.
સિધ્ધાંત કેળવે સંયમ,
સિધ્ધાંત સફળતાનું શિખર.
સિધ્ધાંત યુકત જીવન, ધન્ય જીવન.

સિધ્ધાંતોને અનુરૂપ જીવન,
સુખ-શાંતિ, સંતોષી જીવન.
સદ્ ગુણોને  સિધ્ધાંત બનાવી
નિયમ દ્વારા જીવનમાં જડીટ કરો .

સિધ્ધાંત જેવા કે સાચુ બોલવું,
વચન પાળવું, નૈતિક, પ્રમાણિક
જીવન જીવવું , ચિટીંગ ન કરવું વગેરે.
સિધ્ધાંતો મનુષ્યને મહાન બનાવે.
સિધ્ધાંત સન્માન ને પ્રસિધ્ધિ અપાવે.
સિધ્ધાંત સ્વસ્થ જીવનનો આહાર.
ગાંધીજી, લાલ બહાદૂર શાસ્ત્રિ ને
સરદાર પટેલ સિધ્ધાંતીક વ્યક્તિ.

વિનોદ આનંદ                         10/04/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s