માન અપમાન

જ્યાં માન નથી ત્યાં ન જવું
માન નથી ત્યાં અપમાન છે.

ઘરમાં કે બાહર બધાને માન
આપો એજ ભારતીય સંસ્કૃતિ.
માન ન આપવું એ વ્યક્તિનું
ને સંસ્કૃતિનું અપમાન.

માન અદભૂત ઔષધ,રાખે
તન, મન, સંબંધ સ્વસ્થ
ને બનાવે જીવન સ્વર્ગ.

અપમાન ઝહર બનાવે
તન, મન, સંબંધને રોગી
ને બનાવે જીવન નર્ક.

અન્નના બગાડથી અન્નદેવતાનું,
પૈસાનો બિનજરૂરી ખર્ચથી,
લક્ષ્મીનું અપમાન થાય.

મહેમાનની આગતા સ્વાગતા
ન કરવી મહેમાનનું અપમાન.

ગુસ્સામાં ને આવેશમાં
વાત કરવી એ સરસ્વતી
દેવીનું અપમાન.

માત પિતાનું કહેવું ન માનવું
એ અપમાન માત પિતાનું.

માન મર્યાદાનું પ્રતિક ને
સંસ્કૃતિ ના શ્રી ગણેશ.
માન વ્યક્તિનું આભૂષણ
ને દેશની શાન.

વિનોદ આનંદ                      22/06/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s