આજ નો નવયુવાન

​મઝામાં છે, 

નસામાં છે

અને જોસમાં છે 

આજ નો નવયુવન. 

પણ હોશમાં નથી. 

ખુસમાં છે, 

ઉત્સાહીત છે

મહત્ત્વકાંક્ષી છે, 

આશાવાદી છે

આજ નો નવયુવાન, 

પણ સકારાત્મક નથી. 

સફળ થાય છે, 

વિકાસ કરે

પ્રસિધ્ધ થાય છે, 

પણ આજનો યુવાન

સફળ આયોજક નથી. 

મન માની કરે છે, 

કોઈનું સાંભળતો નથી

આજ્ઞાનકીંત નથી 

દીર્ઘદ્રષ્ટાનથી અને

આજ નો યુવાનમાં 

વ્યક્તિત્ત્વનો અભાવ છે. 

આજનો નવયુવાન

એક આદર્શ વ્યક્તિ પણ બને, 

તો એક આદર્શ સમાજ બને. 

વિનોદ આનંદ                             06/08/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s