કેળવણી

​કેળવણી એટલે સારી રીતે 

જીવન જીવવાનું પ્રશિક્ષણ ને

અભ્યાસ કરાવવાની પ્રક્રીયા. 

માત પિતા પ્રથમ ગુરુ એક

આદર્શ વ્યક્તિત્વ માટે. 

કેળવણી સંસ્કાર સિંચન ને, 
જ્ઞાનને જીવનમાં ઉપયોગ. 

કેળવણી પલ પલનો પ્રયોગ

જીવનને સરળ,સહજ બનાવે. 

કેળવણી વાણી, સરો વ્યવહાર 
ને વર્તન કરવા ની આદત પાડે. 

માન સન્માન ને સહયોગ ના

પાઠ ભણાવી સારી સમજ કેળવે. 

કેળવણી તન ને મનને સારી
આદત,  સારા સદ્ ગુણ, સારી 

ભાવના ને કેળવવાની પ્રક્રીયા.

જે કરે,સારા ખાનદાનનું નિર્માણ. 

કેળવણી દેશની ને કુંટુંબની
સંસ્કૃતીનું કરે નિર્માણ. 

કેળવણી અત્યંત આવશ્યક

જીવનમાં સુખ, શાતિ, ને 

સમૃધ્ધિ ને વિ કાસ માટે. 

વિનોદ આનંદ                       21/09/2016  ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s