​આદર્શ દામ્પત્ય જીવન

​આદર્શ દામ્પત્ય જીવન, 

જીવનની શ્રેષ્ઠ સફળતા.

આદર્શ દામ્પત્ય જીવન 

સર્વ શ્રેષ્ઠ જીવન. 

દામ્પત્ય એક સ્ત્રી, પુરષ
વચ્ચે અનોખુ બંધન. 

વૈદ વિધિ થી સલગ્ન. 

એક બીજા સાથે સાથ, 

સહકાર ને સહયોગથી 

રહેવા માટે આપેલા

વચનોથી જોડાયેલુ 

સમર્પીત જીવન. 

દામ્પત્ય જીવનમાં પત્નિ 
પતિ પોતાનો ધર્મ ને

કર્તવ્ય નિભાવે તો આદર્શ 

દામ્પત્ય જીવન બને. 

દામ્પત્ય દરમ્યાન નિજી 
સ્વાર્થ, જિદ્દ, મનમાની થી

આપેલા વચન ભંગ ખંડીત

કરે આદર્શ દામ્પત્ય જીવન. 

દામ્પત્ય જીવન માં એક બીજા
ને સમજવા ને સમજાવા, 

એક બીજા ને સહન કરવા, 

એક બીજા નો સ્વીકાર ને

એક બીજાની ભાવનાઓને 

સમજવાની કોશિશ થી

આદર્શ દામ્પત્ય બને.  

આદર્શ દામ્પત્ય જીવન જ

જીવનનો ઉદ્દેશ હોવો જોઇએ. 

વિનોદ આનંદ                   06/09/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s