ચમત્કાર

​ક્યારે ક્યારે ચમત્કાર 

થાય છે જીવન માં . 

ચમત્કાર એ દૈવી કૃપા છે. 

અકસ્માતમાં બચી જવું, 

નહી ધારેલું કામ થાય, 

અણીના સમયે મદદ, 

અને અશક્ય શક્ય બને, 

તેને ચમત્કાર કહી શકાય. 

ઈશ્ર્વરમાં શ્રધ્ધા, વિશ્ર્વાસથી

જીવનમાં ચમત્કાર ઘટીત થાય. 

નરસિંહ મહેતાના પિતાના 

શ્રાધ્ધમાં જમણવાર અને

મીરાબાઈનું ઝેર,અમૃત બન્યું. 

ઈશ્ર્વર ચમત્કાર કહેવાય. 

સરળ,સહજ સાત્વિક,ભક્તિમય 

ને વડીલ ગુરુના આર્શીવાદથી

જીવનમાં થાય ચમત્કાર.

ૠષિ-મુનિ સાધના-સિધ્ધિથી

કરતા હતા ચમત્કાર. 

આ દુનિયા છે એક ચમત્કાર,ને ચમત્કારી છે ઈશ્ર્વર.

વિનોદ આનંદ                               13/10/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s