કેવી મજા ભાઇ કેવી મજા

​ડનલોપ ગાદી પર સૂવાની

આળસ કરી પડી રહેવાની

થોડું વધારે સૂઇ રહેવાની

કેવી મજા ભાઈ કેવી મજા. 

લેટ લતીફ બની મોડ ઉઠીને

અથડાતા કુટાતા, ઉતાવળથી

રઘવાયા ઓફીસે પહોંચવાની 

કેવી મજા ભાઈ કેવી મજા.

સવારથી ઘરમાં ને ઓફીસમાં  

આવેશ અને ગુસ્સામાં બધા

સાથે વાદ વિવાદ સાથે ક્લેશ 

કરતાં કરતાં જીવન જીવવાની

કેવી મજા ભાઈ કેવી મજા.

અવગુણો, કુટેવો, કુભાવની 

સાથે હેરાન પરેશાન થઇને

છલ કપટ ને પ્રપંચ ને દગો 

કરતાં કરતાં જીવન જીવાવની 

કેવી મજા ભાઈ કેવી મજા.

જુઠ્ઠ, ફરેબ, અને બહાનાથી 

સંબંધો  નિભાવીને અપેક્ષાથી, 

કોઇની લાગણી ને ભલાઇનો

લાભ લઇ જીવન જીવવાની

કેવી મજા ભાઈ કેવી મજા.

બીજાને અને પોતાને દુ:ખી,

પરેશાન કરી, તનાવ, ચિંતા 

સાથે આવુ જીવન જીવવાનો

શી મજા ? આવુ જીવન વ્યર્થ 

 નિંદનીય અને કલંકીત કહેવાય. 

વિનોદ આનંદ                       14/10/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s