દિવાળી ઉજવણી

​દિવાળી માં સાફસફાઈ

રંગરોગાન, ડ્રેસીઝ, ખાનપાન, 

રંગોળી, દારૂખાનુ, મોજ મસ્તી

દિપ પ્રગટાખવવા, રોશની કરવી

એજ દિવાળીની ઉજવણી .

પૈસ ફેંકો ને ઉજવણી કરો.. 

પરમપરાગત ઉજવણી. 

ઘરની  સફાઇ અને શોભા, 

શરીર શોભા,બહાર રોશની છે

પરંતુ મન ની સફાઇ ક્યારે ? 

દિલમાં અજવાળુ ક્યારે ? 

મનની પવિત્રતા ક્યારે ? 

દિલમાં પ્રેમ, દયા ક્યારે ? 

હજારો દિવડા બહાર પણ

એક દિવો  પ્રેમ, જ્ઞાનનો

અંત:કરણમાં નહી તો 

દિવાળીની ઉજવણી બેકાર. 

ઈશ્ર્વરને પ્રાર્થના કે દુનિયામાં

એવી દિવાળી ઉજવાય જેમાં 

બહાર નહી અંતઃ કરણમાં 

અજવાળુ,શુધ્ધતાપવિત્રતા, 

પ્રેમ, દયા પ્રગટ થાય. 

માનવીના મન મોટા થાય

દિલ વિશાળ બને અને 

મન, વચન અને કર્મમાં 

એકતા ને મન પર સંયમ રહે. 

સંવત  સાલ 2073 પરિવર્તન

ને સુધાર અભિયાન ચલાઓ તો

અગલી દિવાળીમાં પ્રેમદિપ પ્રગટે. 

વિનોદ આનંદ                      28/10/2016  ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s