પ્રપંચ

​પ્રપંચ છલકપટનું સંતાન

છલકપટ ઇર્ષા-દ્વેષનું સંતાન

ઇર્ષા-દ્વેષ કુસંસ્કાર,કુબુધ્ધિ

અને હરીફાઈનું સંતાન.

પ્રપંચ કોઈને નુકશાન,પરેશાન

અપમાનીત કરવા અને બદલો 

લેવાની યોજના એટલે બેવફાઈ. 

પ્રપંચનું પરિણામ પ્રપંચીને કરે 

બેનકાબ ને થાય વિશ્ર્વાસનું ખૂન. 

સંબંધનોની અર્થી.

પ્રપંચ પાપનું મૂળ,પાપીનુ બિરુદ,

ઈશ્ર્વર ને સમાજથી દૂર ને દુશ્મન. 

પ્રપંચ-છલકપટ ઈશ્વરને

ન ભાવે,ન ગમે, ન પ્રિય. 

પ્રપંચી ન કોઈનો સગો, 

ન વ્હાલો, ફક્ત સ્વાર્થનો સગો . 

પ્રપંચ વિનાશ ને પ્રપંચી કલંક. 

પ્રપંચ વિહીન જીવન નિર્મલ જીવન. 

વિનોદ આનંદ                  25/11/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s