ચહેરા પર…. . 

​ચહેરા પર નિરાશા દેખાય છે

આશા નજર નથી આવતી. 

આશા ને જગાડો, 

નિરાશા ભગાડો. 

ચહેરા પર ખામોશી દેખાય છે

ખુસી નજર નથી આવતી. 

ખુશ રહો, ખામોશી નહી રહે. 

ચહેરા પર ગંભીરતા દેખાય છે

હસી નજર નથી આવતી. 

હસતા રહો,મુસ્કરાઓ, 

ગંભીરતાજતી રહશે. 

ચહેરા પર દંભ દેખાય છે

નિખાલસતા નજર નથી આવતી. 

નિખાલસ બનો,દંભ દૂર થશે. 

ચહેરા પર અભિમાન દેખાય છે

નિર્દોષતા નજર નથી આવતી

સ્વમાની બનો તો, 

અભિમાન ઓગળી જશે. 

ચહેરા પર દુ:ખ દેખાય છે

સુખ નજર નથી આવતું

સુખને યાદ કરો ને રાહ જુઓ

દુ:ખ દુખી નહી કરે. 

ગમેતે પરિસ્થિતિ હોય 

ચહેરા પર હસી ખુશીને રાખો. 

વિનોદ આનંદ                       16/12/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s