પતંગ એક પ્રેરણા

​પતંગનું લક્ષ્ય છે અંબર

પરિશ્રમની દોરી ને

નસીબના પવનથી

ને ઉત્સાહના આનંદથી

અંબર ને આંબી જવાનું . 

વાયુ વંટોળમાં,પરિશ્રમની 

દોરીની ઢીલ થી, સફરમાં

દાવ પેચથી બચીને,વિશ્વાસથી

અંબર ને આંબી જવાનું . 

થોડી આળસ ને પરિશ્રમની 

દોરીમાં દાંતી ને ઉત્સાહની 

ગુચથી કપાઇ, કટી પતંગ 

લડખડાતી પછડાય છે 

ધરાપર,ન આંબી શકે અંબર. 

આંબી શકો તમે પણ અંબર

પરિશ્રમ, વિશ્વાસ ને ઉત્સાહ થી

નહી તો કટી પતંગ બની 

પટકાઇ જશો ધરા પર. 

 મકરસંક્રાત મુબારક. 

વિનોદ આનંદ                      14/01/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s