650 જીઓ ને જીવવા દો

​જીવન બધાનું કિંમતી, 

બધાને જીજીવીસા છે

બધાને સુખ શાંતિથી જીવું છે. 

તેમાં તમે વિલન ન બનો

જીઓ ને જીવવા દો. એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

નસીબથી બધાને મળે છે

કોઈ ને વધારે, કોઈ ને ઓછુ. 

કોઇ ને વધારે મળે તો તમે

ઈર્ષા ન કરો, દ્વેષ ન કરો. 

તેમની ખુસીમાં,ખુસ રહો. 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

પુરુષાર્થ સફળતાની જનની

પુરુષાર્થીની સફળતાથી 

હ્રદય ને મનને ન બાળો

તેની સફળતાથી પ્રેરણા લો. 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

મળ્યુ તેનો ઇશ્વરનો આભાર

નિષ્ઠાથી,કુશળતાથી કર્મ કરો. 

બધા માટે શુભ-મંગળ કામના 

માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરો . 

જીઓ ને જીવવા દો.ને એજ

જીવવાની છે સાચી રીત. 

વિનોદ આનંદ                       26/01/2016 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s