676 કેમ ??? 

પરેશાન છો, કેમ? 

વિચારો ને જાણો

ને ઉપાય વિચારો

પરેશાની દૂર કરવાનો

ન થાવ પરેશાન. 

નિરાશ છો, કેમ? 

વિચારો ને જાણો

કારણ ખોળો, તો

દૂર થશે નિરાશા, 

દુ:ખી ન થાવ. 

નારાજ છો કોઈના થી, કેમ? 

વિચારો ને જાણો કારણ 

તો દૂર થશે નારજગી ને 

રાજી રાજી, થઈ જશો  

કોઈ નારાજ છે, કેમ? 

વિચારો  કારણ ને 

ભૂલ તમારી છે 

તો માફી માગીલો

 નારજગી દૂર થશે

બધુ થઈ જશે બરાબર

ચિંતા ને તનાવમાં છો કેમ ? 

કરો વિચાર, ચિતંન ને ઉપાય

તો દૂર થાય ચિંતા ને તનાવ. 

ભયભીત છો, કેમ? 

વિચારો કોનો ડર છે

ડર નો સામનો કરો

ડરપોક નહી નીડર બનો .

પરેશાની,નારાશા,નારાજગી

ભય, ચિંતા ને તનાવ માટે

આપણો ખરાબ સ્વભાવ,

આદત વ્યવહાર,દ્રષ્ટિકોણ 

જવાબદાર છે. એમાં સમયસર 

પરિવર્તન ઉપાય છે. 

કારણ વગર કાંઇ ન થાય

કારણનું નિવારણ હલ છે. 

કારણનું નિવારણ જીવનમાં

સુખ શાંતિ ને સમૃધ્ધિ આપે. 

વિનોદ આનંદ                        23/02/2017     ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s