678 શેર શાયરીનો ખજાનો-3

☺ભક્તિ                                                            ભક્તિ ઈશ્ર્વરની 

ભવસાગર નાવ. 

માયાથી મુક્તિ 

ઈશ્વરની સંગત. 

સંસારમાં રહી

ફરજ સંગ ભક્તિ

ઉત્તમ ભક્તિ. 

બહારથી સંસાર

અંદરથી સન્યાસ

એજ ખરી ભક્તિ. 

ભક્તિ, ભક્તનો 

સ્વભાવ ને વ્યવહાર. 

નિષ્કામ ભક્તિ 

ઈશ્ર્વર ને પ્રિય. 

ભક્તિથી મળે ઈશ્ર્વર

જેમ મળ્યા હતા મીરાંને. 

🌄ચાવી                                                              મળ્યુ છે જે પણ માની લો  

જે નથી, તે મેળવવામાં

જે છે તે નહી માણી શકો . 

મેળવવા ના પ્રયત્ન કરો . 

ન મળેતો દુ:ખી ન થાવ. 

જેટુલું છે એટલું પર્યાપ્ત છે

સંતોષ માની સુખ માનીલો

એજ સુખી થવાની ચાવી છે. 

🌞ઈચ્છા                                                           ઈચ્છા કરો, પ્રાપ્તી માટે 

પ્રયત્ન કરો પણ સંતોષી બનો

ઇચ્છાઓ નો કોઈ અંત નથી. 

ઈચ્છાઓ ની શાંતિથી 

શાંતિ ને સુખ મળશે.
વિનોદ આનંદ                      24/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s