762 બસ એજ પ્રાર્થના

હે પ્રભુ જીવનના ચાર 

પુરૂષાર્થ, સારી રીતે 

કરી શકું બસ એજ પ્રાર્થના. 

પહેલો પુરૂષાર્થ ધર્મને

ધારણ ને રક્ષણ કરી શકું. 

જીવનમાં નિષેધ કર્મ ને

તમે નારાજ થાવ

એવા કર્મ ન કરું. 

જીવનમાં નિયત કર્મ ને

તમે રાજી થાયઓ 

એવું કર્મ કરુ એવી

પ્રેરણા ને શક્તિ ને

કૃપા કરજો પ્રભુ. 

બસ એજ પ્રાર્થના.

બધા પ્રત્યે સદ્ ભાવ

સમ્ ભાવ,પ્રેમભાવ

અને પરોપકાર ભાવ

મનમાં જગાડી શકું ને

ધર્મ અનુરૂપ જીવન

જીવી શકું એજ પ્રાર્થના. 

બીજો પુરૂષાર્થ અર્થ, 

જીવન નિર્વાહ માટે

ધર્મ ને ધ્યાનમાંરાખી

પ્રમાણિકતા ને નિષ્ટાથી

કમા શકું બસ એજ પ્રાર્થના. 

ત્રીજો પુરૂષાર્થ કામ, 

જીવન આવશ્યક કામના

ધર્મ મર્યાદીત કરી શકું

એમાં અતિ ન હો, 

મારી તમારા ચરણોમાં 

પ્રીતિ ને તમારું સ્મરણ રહે

બસ એજ પ્રાર્થના. 

ચોથો પુરૂષાર્થ મોક્ષ 

માટે એ કે મારા મોહ

નો ક્ષય થાય તમારી

ભક્તિ કરૂ એવી કે 

જીતેજી સાક્ષાત્કાર થાય, 

અથવા અંત સમયે

તમારું સ્મરણ ને યાદ બની

રહે ને તમારા સાક્ષાત્કાર

થાય બસ એજ પ્રાર્થના. 

પ્રાર્થના પ્રાણ જીવનનો

પ્રભુ પ્રાપ્તિ નું સાધન. 

વિનોદ આનંદ                        02/05/2017
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s