765 દૂર રહો ખુશ રહો 

દૂર રહો કુસંગ થી

સત્સંગ માં રહો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો કામ-ક્રોધાગ્નિ થી

મર્યાદા-શાંતિ જાળવો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો દ્વેષ-ઈર્ષા થી

પ્રેમ-સ્નહે કરો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો વાદ વિવાદ થી

સંવાદ-વાતચીત કરો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો માયા-મમયા થી

અનાસકત રહો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો છલ કપટ થી

નિર્મલ-પવિત્ર રહો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો હોટલના આહાર થી

ઘરમાં ખાવાનો આગ્રહ રાખો

ને ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો આળસ થી

કાર્યરત  રહો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો દંભ-અભિમાન થી

માન સન્માન કરો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો બદલો 

લેવાની ભાવનાથી, 

 માફ કરી દો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો લોભ-લાલચ થી

જરૂરત પ્રમાણે રહો ને

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો . 

દૂર રહો અતિ થી

ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો .

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

વિનોદ આનંદ                        06/05/2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s