778 સવારની પ્રાર્થના

સવારે ઉઠી વહેલા 

ઈષ્ટ દેવ ને કરી નમસ્કાર કહો

એક દિવસનું જીવન આપ્યું

તે બદલ આભાર તમારો . 

કહો આ જીવન પલ પલ 

સ્મરણ તમારું કરતાં કરતાં

પલ પલ નો સહી ઉપયોગ 

કરી શકું એવી પ્રેરણા,શક્તિ

ને આશીર્વાદ આપજો.. 

લો હું આવી ગયો તમારી

સામે, તમારી પાસે તમારા 

ચરણોમાં તમારે શરણે 

મારું  શરણું સ્વીકારજો, 

મને તમારા શરણમાં રાખજો 

ને રહેવા દેજો . 

મન બુધ્ધિ તમારા ચરણોમાં

કરુ છું અર્પણ, નિયંત્રણ કરજો

ગાંડો ઘેલો પણ હું તમારો, તમે મારા. 

મારા અવગુણો ચિત્ત ન ધરો 

મારી ભાવનાઓ  જોજો . 

મારા અવગુણ દૂર કરી શકું 

એવી પ્રેરણા, શક્તિ ને 

આશીર્વાદ આપજો..

દિવસ દરમ્યાન અજાનતા

ભૂલ થાય તો માફ કરજો.. 

વિનોદ આનંદ                           19/05/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s