798 સમય વર્તે સાવધાન

સમય વર્તે સાવધાન

સમય અનુરૂપ વર્તન 

એ સમજદારી  એક સમજ. 

સમયને ઓળખો ને

વિચારીને કરો કર્મ, 

તો પ્રશંસનીય, 

નહી તો નિંદનીય. 

વખતે વાજા વાગે 

તો પ્રશંસનીય, 

નહી તો નિંદનીય. 

સમયની સાથે ચાલવુ

પ્રશંસનીય, 

નહી તો નિંદનીય. 

સમય પરીક્ષા લે છે, 

પાસ થાવ તો સફળ 

નહી તો નિષ્ફળ. 

સમય બલવાન,નહિ મનુષ્ય,  

સમય ને ગુરુ માનો 

તો પ્રશંસનીય, 

નહી તો નિંદનીય. 

અવગણા સમયની 

સમયનું અપમાન, 

એ નિંદનીય અને 

સમયની કદર એ

પ્રશંસસનીય છે. 

સમય વર્તે સાવધાન. 

વિનોદ આનંદ                           04/06/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s