817 ધર્મ શુ છે ? 

ધર્મ શું છે ? 

ધર્મ સંપ્રદાય નથી

સંપ્રદાય ધર્મ અનુસાર

જીવવાની રીત ને 

ઇશ્ર્વર ની પૂજા વિધિ

શીખવાડવાની સંસ્થા છે. 

ધર્મ  જાતિપાત નથી. 

બધી જાતિ, બધા સંપ્રદાય

નો સર્વ શ્રેષ્ઠ  ધર્મ છે 

માનવતા,માણસાઈ

વ્યક્તિત્વ, ઇન્સાનીયત. 

પ્રેમ, દયા, કરૂણા, 

અહીંસા, નમ્રતા, વિવેક

પ્રમાણિકતા, સચ્ચાઇ

ભક્તિ, વિશ્વાસ, શ્રધ્ધા

પરોપકાર, જેવા સદ્ ગુણો

એ ધર્મ છે અને જે ધારણ કરે 

તે ધાર્મિક વ્યક્તિ કહેવાય. 

સદ્ ગુણો ધર્મ છે. 

દુર્ગુણો અધર્મ છે. 

સદ્ ગુણી વ્યક્તિ ધાર્મિક.

દુર્ગુણી વ્યક્તિ અધાર્મિક.

જાતપાત ને સંપ્રદાયના 

વાડામાં  ધર્મ ને કેદ ન કરો . 

તેમનુ શ્રેષ્ઠ કામ માનવીને 

માનવા બનાવવાનું છે ને

શૈતાન બનતા અટકાવાનુ છે. 

માનવતા શ્રેષ્ઠ ધર્મ.

ધર્મમાં લડાઈ ન હોય

ધર્મ લડાઈ ન કરાવે. 

સદ્ ગુણો સુલેહ કરાવે

દુર્ગુણો લડાઈ કરાવે. 

લડાઈ નુ કામ છોડી 

માનવતા સદ્ ગુણો 

ધારણ કરી ધાર્મિક બનો . 

આ મારી ધારણ છે 

મારા વિચારો છે ને

મારી સમજ છે. 

સાચી લાગે ને ગમે 

તો યાદ રાખજો

નહી તો  ભૂલી જઇ 

મને માફ કરજો . 

વિનોદ આનંદ                           20/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s