819 બસ આટલો સંદેશ

આટલો સંદેશો મારો

જવાનીના ઉંમરે ઉભેલા

મારા યુવા-યુવતી મિત્રો ને. 

જવાનીના જોસમાં હોસ 

ન ખોશો,રહેજો  સતત સાવધાન. 

જવાનીમાં બેહોસી છે ખતરનાક

જવાનીના નશામાં ન રહેતા. 

હોસ વગરનો જોસ,બ્રેક રહીત ગાડી. 

હોસ છે વિવેક બુધ્ધિ ને જ્ઞાન. 

બેહોશીમાં જીવન દારૂડીયા જેવું

તન મન પર નથી હોતો કાબૂ. 

દારૂનો નસો ઉતરી જાય છે, 

પણ જવાનીનો નશો, 

બદનામી પછી જ ઉતરે છે. 

તે પછી બધુ લુટાઇ જાય

પછી હોસ આવે તો શું કામનું. 

મિત્રો જવાની ના તોફાની

ઘોડા પર સવારી ન કરો. 

હમેંશા હોસની ચાબુક રાખો. 

યુવાની હોસ ખોવા માટે નથી

યુવા શક્તિનો  જીવન 

ઘડવામાં ઉપયોગ કરો. 

યુવાની ગૃહસ્થ જીવનનો પાયો 

પાયા માં મોજ મસ્તી અને 

જવાનીની શરાબ રેડશો તો

ગૃહસ્થ જીવનના ઘડતરનું શુ ? 

વિર્ધાર્થી જીવનમાં બ્રહ્મચારી બનો

એટલે મોજ મસ્તી રહીત જીવન

ફક્ત ગૃહસ્થ જીવન ઘડવાનું લક્ષ્ય. 

મારા યુવા-યુવતી મિત્રો મારો

આટલો સંદેશ મન પર લેજો

ને જીવનને સફળ, સાર્થક અને

સમૃધ્ધ બનાવવાની કોશીશ કરજો. 

મારા શુભ ને મંગળ આશીષ છે. 

વિનોદ આનંદ                            23/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s