837 તમારું જીવન નથી ફક્ત તમારું

તમારું જીવન નથી ફક્ત તમારું, 

હક છે તેના પર માત-પિતાનો, 

પછી હક છે સમાજ ને  પ્રકૃતિ નો. 

જેનો છે ફાળો જીવન ઘડતરમાં 

સર્વેનો છે હક તમારા જીવન પર. 

ઉમીદો-આશાઓ છે તમારા પર

જોજો નિરાશ ન કરતા બધાને. 

ન જીવો ફક્ત તમારા માટે,જીવો 

માત-પિતા સમાજ માટે પણ. 

જીવન નથી તમારી અંગદ સંપતિ

એતો સહિયારી સંપતિ છે બધાની. 

ખર્ચ ન કરો ફક્ત તમારા માટે. 

તમે અધિકારી તમારા જીવનના

ફર્જ ને કર્જ ચૂકવતા ચૂકવતા જીવો. 

તમે રખેવાળ ને ઘડવૈયા બનો. 

જો બગડશે જીવન તમારું તો

બીજાનું પણ બગડશે જીવન. 

જરા સમજદારી થી બનાવો

જીવન સફળ, સાર્થક ને સમૃધ્ધ

ધ્યાન રાખો ઘણા બધાની 

બદોલત છે તમારું જીવન,   

તમારું જીવન નથી ફક્ત તમારું. 

વિનોદ આનંદ                           07/07/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s