875 શેર શાયરીનો ખજાનો-6

💗 શાન છે. 

શેર એવો કે  શકિત જગાડે

શાયરી એવી કે પ્રેમ જગાડે

નહિતો શેર શાયરી બેઅસર. 

શેર શાયરી તફરી માટે નથી. 

શેર શાયરી દિલ દિમાગ પર

છવાઈ જાય અને વિચારમાં

પરિવર્તન લાવે ને વ્યક્તિત્વમાં

લાવે નિખાર એજ એની શાન છે. 

💞 શોખ

શોખ સારો શાયરી સાંભળવાનો 

સાંભળીને શાયરી સમજવાની

સમજીને શાયરી,ગ્રહણ કરો સાર

શાયરીનો પ્રભાવ હોય છે અદભૂત. 

ન ભૂલો, શાયરની પ્રશંસા કરવાનુ. 

💔 પ્રેરણા

શાયરી લખવી છે, બક્ષીસ 

કે આવડત કે કેળવણી. 

લખી શકે કોઈ પણ જો કરે પ્રયાસ. 

કહતે છે, દિલ ટુટે તો શાયર બને. 

શાયરી લખી શકે,તે નસીબદાર

પ્રેરણા આપે છે શાયરી કોઈને. 

વિનોદ આનંદ                        12/08/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s