889 આદર્શ વિદ્યાર્થી

આદર્શ વિદ્યાર્થી કરે માત-પિતા,  

શિક્ષક ને ગુરૂનું માન સન્માન.

જે શિસ્ત ને અનુશાસની છે, 

જે અભ્યાસ કરે એકાગ્રતાથી, 

જે નું માત્ર લક્ષ્ય છે અભ્યાસનું 

જે સુખ,એસો આરામનો ત્યાગી છે

એજ આદર્શ વિદ્યાર્થી બની શકે. 

જે આભ્યાસમાં કરે સખત મહેનત, 

જે તન સ્વસ્થ ને મનથી શાંત છે, 

જે સ્વભાવે નમ્ર ને  વિવેકી છે, 

જેનામાં દ્રઢતા ને આત્મવિશ્ર્વાસ છે, 

એજ આદર્શ વિદ્યાર્થી બની શકે. 

જે  નિયમિત કરે પ્રાર્થના, ધ્યાન 

જે બુધ્ધિશાળી ને વિશ્લેષક છે, 

જે આયોજન કરીને કરે છે કર્મ. 

જે વાંચન પછી મનન ને 

કરે છે રીવીઝન લખીને. 

એજ આદર્શ વિદ્યાર્થી બની શકે.  

જે આદર્શ વિદ્યાર્થી છે તે એક

આદર્શ વ્યક્તિ ને નાગરિક છે. 

વિનોદ આનંદ                        18/08/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s