995 લાગણી

લાગણી અદ્ભૂત શક્તિ છે

જે પરિવારને બાંધી રાખે .

પરિવારમાં લાગણીશીલ 

સભ્ય પરિવારની જાન, 

શાન ને તારણહાર છે.

લાગણીહીન સભ્ય 

પરિવારની કમજોરી, 

ખતરો અને દુશ્મન છે.

લાગણીવશ સભ્ય નાદાન, 

નાસમજુ,અંધશ્રધ્ધુળ છે.

પરિવારમાં સુખશાંતિ 

લાગણીશીલ સભ્ય જ 

લાવી શકે, લાગણીહીન 

ને લાગણીવશ નહીં.

લાગણીહીન નિષ્ઠૂ 

અને સ્વાર્થી હોય છે. 

જ્યારે લાગણીવશ 

લાગણીમાં વહી જાય છે.

તે ન યોગ્ય વ્યવહાર ને

ન તટસ્થ નિર્ણય લઈ શકે.

લાગણીશીલ માટે પરિવારમાં

પ્રેમ હોવો જોઈએ મોહ નહીં.

વિનોદ આનંદ.                        07/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

994 Never Give Up

” Give up ” means 

accepted defeat & no

further action for win.

” Don’t Give up ” means

not accepted defeat &

try again for win.

So Never Give up.

Any failure is teacher

says Don’t Give up.

Take positively & find

out reason of failure.

With full confidence try 

again but never give up.

Let no. of failure comes

starve for success.

” Never give up ” must

be thumb rule for success.

Vinod Anand                           06/12/2017 Friend,Philosopher,Guide    

993 💐शेर शायरीयों का गुलदस्ता-47

💘 फूरसद

फूरसद नहीं उनको

हमे याद करने कि ।

याद इतना करते हम कि

फूरसद नहीं मिलती हमे

कुछ ओर काम करने कि ।

🌹 कर्म

जिंदगी सँवरती है तकदीर से,

तकदीर सँवरती है अच्छे कर्मो से ।

💞 प्यार

फूल गुलशन में खिलता है

वीरानों में नही ,

प्यार दिल में खिलता है 

महेलो में नही ।

💗 खुशी

गम नहीं ईश्क में 

नाकामीयाबी का

खुशी है कि ईश्क में

रुशवा न हुए ।

💖 वज़ह

दिल बहेलता है तुम्हारा

हमारी वज़ह से,

लेकिन दिल बहेकता है

हमारा तुम्हारी वज़ह से ।

💟 शायद

तेरी यादों कि कलम में

तेरे प्यार कि शाही से

तेरे  वादों के कागज़ पे

बनाई है तस्वीर तेरी

कम सुरत नहीं है तुम से

शायद ईसलिए मैं

अभी  तक जिंदा हूँ ।

विनोद आनंद                              06/12/2017       फेंन्ड, फिलोसोफर,गाईड

992 खुशनसीब

वो खुसनसीब है जो

खुस रहेता है और दूसरों 

को भी खुस रखता है ।

हसता है और हसाता है ।

वो खुसनसीब है जो,

ईश्र्वर में श्रध्धा हो और

अटल विश्वास हो ।

मिला है उसमें संतोष हो ।

वो खुसनसीब है जो   

ज्यादा के लिए करे कोशिश 

लेकिन न मिलने तो मायुस

न हो और खुश रहे ।

रिश्तों कि हेमीयत समजे

और उस का पोषण करे ।

वो खुसनसीब है जो,

जिंदगी में भोगी न बने

लेकिन कर्म योगी बने ।

सब के प्रति सद्भाव,

सम् भाव, प्रेमभाव और 

परोपकार भाव रखे ।

वो खुसनसीब है जो

खुद अपने अच्छे कर्मो से

नसीब लिखे और खुश रहे ।

बुराई से रिश्ता न जोडे,

अच्छाई से रिश्ता जोडे तो,

वो खुशनसीब बन शकता है ।

विनोद आनंद                                05/12/2017    फेंन्ड, फिलोसोफर,गाईड

991 Too Much

Any thing beyond limit

we says, it is Too much.

Too much gives bad result.

When you feel, ” Too much ”

then control your mind & 

come normal level.

Too much is Alarm or red 

signal to stop action to

protect your image.

In life, be careful while

doing any thing that 

you are crossing danger

Mark called  ” Too much “.

When you speak more

than required then 

you are crossing limit

of  Too much  which may

spoil your impression.

When you eat more

then required then 

you are crossing limit

of Too much  which may

spoil your heath.

Any thing Too much 

means be alert control.

Vinod Anand                              05/12/2017 Friend,Philosopher,Guide    

990 Service 

Service to man is 

Service to God.

Purpose of life 

must be Service.

Human birth is for 

service to relatives,

society, friend,needy 

person & nation.

Service to any body is

best deed in the life.

Service is pen which

writes your luck for

present next birth.

Better to give service

instead of taking service.

Pray God for chances 

 of service to others.

Always desire & search

for service to others.

Vinod Anand                           04/12/2017 Friend,Philosopher,Guide    

989 જીવન જીવવું જોઇએ

* વાંચવું તો જોઈએ

વાંચન જ્ઞાનનો સ્ત્રોત

જ્ઞાન મનનું ભોજન

મન રાખે સ્વસ્થ વાંચન

વાંચન એક સારી ટેવ.

વાંચવું તો જોઈએ.

* સમજવું તો જોઈએ

નાસમજ કઠીન જીવન 

સમજ આસાનજીવન 

સમજ બુધ્ધિની બેટી

સમજ સફળ જીવન

સમજવું તો જોઈએ.

* શીખવું તો જોઇએ

શીખતા રહેવું સારી ટેવ.

શીખે તે જીવીત છે

ન શીખે તે જીવીત લાશ

ન શીખવું નાસમજી

શીખવું તો જોઇએ.

* વિચારવું તો જોઇએ

વિચાર કર્મનુ બીજ

વિકાસની કેડી 

વગર વિચારે જે કરે

પાછળથી પસ્તાય

વિચારવું તો જોઇએ.

વાંચનીને , સમજીને 

શીખીને અને વિચારને 

જીવન જીવવું જોઈએ.

વિનોદ આનંદ.                        02/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ