2252 શરણાગતી

કોઈના આશ્રયમાં જવું
યા શરણમાં જવું એટલે.
શરણાગતી..
ઈશ્ર્વરના કે માનવના
શરણમાં જવું એટલે સર્વસ્ય
અર્પણ કે સમર્પણ કે સેવા.
ઈશ્ર્વરની ભક્તિનું પ્રથમ
પગથિયું છે શરણાગતી.
તન મન ને ધન જે કાંઈ છે
તે છે તમારું પ્રભુ, હું તો
મુનીમ છુ, સંભાળી રહ્યો છું.
સંસારની શરણાગતી
પરાધીનતે અને પ્રભુની
શરણાગતી સ્વાધીનતા.
સંસારની શરણાગતી
પ્રભુની શરણાગતીમાં
છે બાધારૂપ.
પ્રભુની શરણાગતી એટલે
પ્રભુપર પૂર્ણ વિશ્વાસ ને
શ્રધ્ધા, જે પ્રભુ કરે તે
મારા સારા માટે અને
તે આપે છે એ મારી
લાયકાત સે વધારે.
જે કાંઈ મળે તેને પ્રભુનો
પ્રસાદ સમજીને સ્વીકારી
લેવો ને લાલચ ન રાખવી.
જીવનમાં ચિંતા-તનાવ ને
પણ કરો ઈશ્ર્વર ને અર્પણ.
શરણાગતી બનાવે તમને
નિર્ભર ને નિશ્ર્વિત પણ જો
વિશ્વાસ ને શ્રધ્ધા દ્દઢ હશે તો .
વિનોદ આનંદ 29/07/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1240 સંત

સારો માનવ એ સંત
સંત મળે તો સુખ શાંતિ
સદ્ગુણો નું દર્પણ છે સંત
સૂરજ નું તેજ છે મુખ પર ને
શુધ્ધ મન, નિર્મલ ચિત ને
કોમલ હ્રદય ને સારો
સ્વભાવ એ છે સંત .
લોભ,લાલચ,કામ,ક્રોધ,મોહ
મદ થી મુક્ત છે એ સજ્જન.
જીવનમાં સાદગી,સહજતા
ને સાત્વિકતા એ છે સજ્જન.
સંત સંતોષી વ્યસનોથી
દૂર અને સો ટચનું સોનુ
ને પારસમણી જેનો સંગ
માનવ બને સંત.
સંત સમાજ અને દેશની
શાન, બાન,આન ને છે
સર્વત્ર પૂજનીય.
માનવ ને સંત બનો.
સંત આપે સદ્ બુધ્ધિ
સમજ ને ઈશ્ર્વરમાં શ્રધ્ધા.
વિનોદ આનંદ 19/07/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

માનવ એ સજ્જન
સજ્જન મળે તો સુખ શાંતિ
સદ્ગુણો નું દર્પણ છે સજ્જન
સૂરજ નું તેજ છે મુખ પર ને
શુધ્ધ મન, નિર્મલ ચિત ને
કોમલ હ્રદય ને સારો
સ્વભાવ એ છે સજ્જન.
લોભ,લાલચ,કામ,ક્રોધ,મોહ
મદ થી મુક્ત છે એ સજ્જન.
જીવનમાં સાદગી,સહજતા
ને સાત્વિકતા એ છે સજ્જન.
સંત સંતોષી વ્યસનોથી
દૂર અને સો ટચનું સોનુ
ને પારસમણી જેનો સંગ
માનવ બને સજ્જન.
સજ્જન સમાજ અને
દેશની શાન, બાન,આન
અને છે સર્વત્ર પૂજનીય.

માનવ બનો સંત બનો.
વિનોદ આનંદ 19/07/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1071 મારી આદતો-3

મારી આદતો મને લાગે,
પ્યારી ન્યારી ને વાહલી.
રાત્રે છ કલાક જ સુવાની
આદત કેળવી આળસને
ભગાડી જીવનમાંથી.
દિવસ લાંબો થયો
બીજા કામ કરવા માટે.
મારી આદતો…….
સમયનો ઉપાયોગ કરવાની
આદત કેળવવાથી સમયનો
બગાડ થતો રોકયો ને ક્ષણે
ક્ષણનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યો.
મારી આદતો …….
દરેક ક્ષણ, દરે પરિસ્થિતિમાં
ખુશ રહેવાની આદત કેળવી.
જે મળે છે એ ઇશ્ર્વરનો પ્રસાદ
જાણી ને સ્વીકાર કરી ખુસ
રહેની આદત પડી ગઇ.
મારી આદતો ……
સારી આદત કેળવો .
સારી આદત જીવન ઘડે.
વિનોદ આનંદ 09/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1008  બુધ્ધિશાળી

કર્મ કરતાં ને બોલતા પહેલાં 

બુધ્ધિથી વિચારી યોગ્ય કર્મ

ને વાણી બોલે બુધ્ધિવાળી.

પોતાની સુરક્ષા,સ્વાસ્થને 

સાચવી ને જીવે બુધ્ધિશાળી.

સર્જનાત્મક સકારાત્મક ને

હીતકારી વિચારે બુધ્ધિશાળી.

પોતાની ને ઈશ્ર્વર સાથે કરે 

વાર્તાલાપ બુધ્ધિશાળી.

બીજાની ભાવનાઓનું કરે

માન સન્માન બુધ્ધિશાળી.

બીજા ન વિચારે એવું વિચારે 

અને કલ્પના બુધ્ધિશાળી.

વધારે જિજ્ઞાસુ, વધારે વાંચતો

ને શીખતો રહે બુધ્ધિશાળી.

શ્રીંગાર,ફેશનમાં ને એસો

આરામ ન કરે બુધ્ધિશાળી.

સમય પાણી ને વાણી નો

ન કરે બગાડ બુધ્ધિશાળી.

લક્ષ્ય, આયોજન પુરૂષાર્થથી

જીવન જીવે બુધ્ધિશાળી.

વ્યગં,રમૂજ ને જોક્સ કરી

હસે ને હસાવે બુધ્ધિશાળી.

મન પર સંયમ ને મધ્યમ

માર્ગ અપનાવે બુધ્ધિશાળી

બુધ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે

એક આદર્શ વ્યક્તિત્વ.

વિનોદ આનંદ.                        17/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

966 પ્રસાદ

ઈશ્ર્વરને ભોગ લગાવ્યા

પછી ભોજન બને છે પ્રસાદ.

ભોજન શુધ્ધ,પવિત્ર બને 

એ ઈશ્ર્વર કૃપા છે.

ખાવાથી તન મન 

પ્રફૂલીત બને છે.

પ્રસાદનું અપમાન ન કરો .

પ્રેમ,વિશ્વાસ ને શ્રધ્ધાથી પ્રસાદ 

બીજાને આપો ને ગ્રહણ  કરો . 

સવાર સાંજ ભોજન 

ઈશ્ર્વરને અર્પણ કરી

પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરો 

તો મનને પવિત્ર,પ્રસન્ન , 

ચિતને નિર્મલ અને 

બુધ્ધિને શુધ્ધ થશે.

પ્રસાદ પ્રભુનો પ્રેમ છે.

તમે ગ્રહણ કરો તે તમારો

પ્રભુ પ્રત્યે નો  પ્રેમ છે.

વિનોદ આનંદ.                              13/11/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

850 એવા મા બાપથી દૂર જશો નહી. 

દૂર રહેજો બીજા બઘાથી પણ

માબાપ થી દૂર જશો નહી. 

જીરવી નહી શકે એ વિયોગ તમારો . 

જીવન ભર રાખ્યા ગોદમાં પલભર 

નથી કર્યા અળગા કયારે તમોને 

એવા મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

તમારી ખુશી ખાતર વિયોગ

તમારો એ સહી લેશે એવા

મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

દૂર રહેજો બીજા બઘાથી પણ

માબાપ થી દૂર જશો નહી. 

જીવનભર જીવ્યા તમારા માટે

આવ્યો સમય સાથે રહેવાનો

ત્યારે ભૂલી ૠણ મા બાપનુ 

મા બાપ થી દૂર થઇ ગયા.  

જીવન આખું તમારે નામ કર્યું

એવા મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

જીવનમાં છોડ્યા નથી તમે એકલા 

એવા મા બાપને એકલા મૂકી કદી

દૂર જશો નહી જ્યાં પણ જાઓ

લઇને જજો, એકલા જતા નહી. 

ઇચ્છાતા હોય તમે કે સંતાન તમારા 

તમારા થી દૂર ન જાએ તો તમે પણ

તમારા મા બાપ થી દૂર જશો નહી. 

દૂર રહેજો બીજા બઘાથી પણ

માબાપ થી દૂર જશો નહી. 

તો ઇશ્ર્વર તમારા થી દૂર નથી. 

જ્યા છે ઈશ્વરનો વાસ ને સાથ

તે ઘર ઘર નથી છે તીર્થધામ. 

વિનોદ આનંદ                             16/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

711 સારા દિવસ આવશે

સારા દિવસો  આવશે જરૂર 

બધાએ કરવાની છે કલ્પના કે

દિવસો સારા આવે તો સારું. 

બધાએ કરવાનો છે સંકલ્પ 

સારા દિવસો લાવવાનો . 

બધાએ જીવનનું ઉદ્દેશ ને લક્ષ્ય 

રાખવું સારા દિવસો લાવવાનું . 

બધાએ આયોજન યુકત જીવનશૈલી 

જીવવાની છે સારા દિવસો લાવવા. 

બધાએ કરવાની છે કોશીશ  

સારા દિવસો લાવવાની. 

વાતોથી ને સ્વપ્ન જોવાથી

સારા દિવસો ન લાવી શકાય. 

સારા દિવસો લાવવા 

બધાએ સારા બનવાનું છે, 

બધાએ આદર્શ બનવાનું છે, 

બધાએ વ્યક્તિત્વ ઘડવાનું છે, 

બધાએ સુધરવાનુ છે ને

દ્રષ્ટિ કોણ બદલવાનો છે. 

સારા દિવસો લાવવા

બધાની જવાબદારી છે

કોઇ એક વ્યક્તિની નહી. 

બધાએ કરવાની છે ઇશ્ર્વરને 

પ્રાર્થના સારા દિવસોની, તો

સારા દિવસો  આવશે જરૂર. 

વિનોદઆનંદ                        24/03/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ