1736 સંબંધોનો દ્રષ્ટિકોણ

સંબંધો પરિવારના, સમાજના
ઓફીસના અને મિત્રતાના છે.
જીવનમાં સંબંધ સિવા બીજુ
જરૂરી ને ઉપયોગી કાંઈ નથી.
સંબંધો ઘણું બધું છે. સંબંધો
વગરના જીવનની કલ્પના
જ ન કરી શકાય.
શરીરની ત્રણ જરૂરીયાત હવા,
પાણી,ખોરાક છે તેમ જીવનની
જરૂરીયાત છે સંબંધ.
સંબંધો ને સાચવા, પોષવા,
જાળવવા,મજબૂત કરા માટે
સંબંધોના દ્રષ્ટિકોણ સમજો,
ને નવો દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો ,તો
જીવનમાં મળે સુખ-શાંતિ આનંદ .
* સહન કરવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* એક બીજાને સમજવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* સ્વભાવ પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાનો .
* માફી માગવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* માફી આપવા નો દ્રષ્ટિકોણ.
* તેમનામાં રસ લેવો નો દ્રષ્ટિકોણ.
* ઘસાતા શીખવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* પ્રેમ સ્નેહથી માવજતનો દ્રષ્ટિકોણ.
જીવનમાં વાતચીત કરો તો , હસીને
સાચવીને,નમીને, સાંભળીને, ખમીને
સંભાળીને, નભાવીને તો સંબંધો ટકે.
સંબંધ જ જીવન, જીવન જ સંબંધ છે.
વિનોદ આનંદ 23/09/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1722 પાપ-પુણ્ય

જીવન પાપ ને પુણ્યનો
હિસાબ છે.ચૂકવવો પડશે.
સત્કર્મ છે, પુણ્યનું બીજ.
કુકર્મ છે, પાપનું બીજ.
જાને અનજાને જીવનમાં
પાપ પુણ્ય તો થતા રહે છે.
પાપ ન થાય અને પુણ્ય
થાય તેનું ધ્યાન રાખજો .
દુર્ગુણો, કુટેવો, દુર્ભાવના
અને લોભ પાપનું મૂળ છે.
એનાથી બચો,પાપ ન થાય.
સદગુણ, સુટેવ,શુભ ભાવના
ને સંતોષ પુણ્યનું મૂળ.
કોઇ પણ સંવાદ કરો અથવા
કામ કરો તો, થોડુ વિચારો કે
પાપ છે કે પુણ્ય પછી કરો.
વગર વિચારે જો કરશો તો
પાપ ને જો વિચારીને કરશો
તો પુણ્ય વધશે.
પાપ હોય કે પુણ્ય ફળ મળશે
પુણ્યથી સ્વર્ગ, પાપથી નર્ક
બને છે જીવન.
મનુષ્યને વિચારીને કર્મ
કરવાની સ્વતંત્રતા છે.
સ્વતંત્રતાનો સદુપયોગ
છે, પુણ્ય કરવું અને પાપ
કરવું એ છે દુરુપયોગ.
જાગૃતતા ને સભાનતાથી
કર્મ કરશો તો પુણ્ય વધશે
અને પાપ નહિ થાય.
વિનોદ આનંદ 10/09/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ ‘

1708 પાપથી બચો

રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા
કડી મકડો અને જીવ જંતુ
અનજાને મરી જાય છે ને
આપણાથી પાપ થાય છે.
બચવા પાપથી ચાલતા
ચાલતા ધ્યાન રાખજો .
જીવ માત્ર પર દયા રાખો.
ઘરમાં મચ્છર,વંદા અન્ય
જીવ જંતુ દવાથી મારી ને
પાપ કરીએ છીએ શું એ
પાપ ન કહેવાય,વિચારો.
જાને અનજાને પાપ નું
ફળ તો ચૂકવવું પડશે.
કર્મનો સિધ્ધાંત સમજી
લો અને પાપથી બચો.
જેવું કર્મ એવું ફળ મળશે.
જીવનની બેન્ક એકાઉન્ટમાં
પાપપુણ્યનો હિસાબરાખજો.
ગાંધીજીની સમાધી રાજઘાટ
પર સાત પાપ લખેલા છે તે
જાણો ને પાપથી બચો .
* મહેનત વગરનું ધન
* સિંધ્ધાત વગરનું મેનેજમેન્ટ.
* સદાચાર વિહીન વ્યાપાર.
* કલ્યાણ વિહીન વિજ્ઞાન
* વિવેક વગરનું સુખ.
* વૈરાગ્ય વગરની ઉપાસના
* ચારીત્ર વિહિન શિક્ષણ.
વિનોદ આનંદ 26/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1648 જીવન એક મદિરાલય

જીવન એક મદિરાલય
મળે વિવિધ મદિરા જેમાં
કોઈ નસીલી કે ઝેહરીલી
કલ્યાણકારી ને મોક્ષદાઈ.
ચઢે જો મદિરા દૌલતની
તો બનાવી દે પાગલ .
ચઢે જો મદિરા સત્તાની
તો બનાવી દે શૈતાન .
ચઢે જો મદિરા કીર્તિની
તો બનાવીદે ખુદા.
ચઢે જો મદિરા અહંકારની
તો બનાવી દે નર્ક.
ચઢે જો મદિરા લોભની
તો બનાવી દે સ્વાર્થી.
ચઢે જો મદિરા મોહની
તો બનાવી દે અંધ.
ચઢે જો મદિરા પ્રેમની
તો બનાવી દે માનવ.
ચઢે જો મદિરા ભક્તિની
તો બનાવી દે ભક્ત.
હર કોઈ પીએ મદિરા,
કોઇ પીએ નસીલી, તો
કોઈ પીએ ઝહેરીલી, તો
કોઈ પીએ મોક્ષદાઈ કે
કલ્યાણકારી મદિરા.
પીઓ મદિરા પ્રેમ અને
ભક્તિની તો થાય જીવન
સફળ સાર્થક ને સમૃધ્ધ.
વિનોદ આનંદ 30/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1646 ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા

ઘર હોય કે ઑફીસ કે
સોસાયટી હોય ક્લેશ
કંકાસ, ઝઘડા થાય છે.
કોઈ સમજદારીથી થાય
છે સમાપ્ત તો કોઇ અકડ
જિદ્દી, અહંકારથી વધે છે.
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા જલ્દી
સમાધાનથી કરો સમાપ્ત
નહિ તો પરિણામ તનાવ
ચિંતા ને ડીપ્રેશન વધશે.
સુખ શાંતિથી રહેવું હો તો
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થી
બચો એવું કાંઇ ન બોલો કે
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થાય.
એવો વ્યવહાર ન કરો કે
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થાય.
જેવો બીજાનો વ્યવહાર
તમને નથી ગમતો એવો
વ્યવહાર બીજા જોડે ન કરો ,
તો ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડો નહિ
થાય,અજાણતા ક્લેશ,કંકાસ,
ઝઘડો થાય તો માફ કરીદો
અથવા માફી માગીલો તો
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા નહિ થાય.
અગર સમયસર ક્લેશ,કંકાસ,
ઝઘડો સમાપ્ત ન થાય તો
પેઢી દર પેઢી ચાલતો રહેશે.
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડાથી સંબંધ
બગડે છે મન ને દિલ ટૂટે છે
ને જીવન દુઃખ ને મુશ્કેલીઓ
થી પરેશાન થઇ જશે.
વિનોદ આનંદ 29/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ ‘

1600 તો વાણી બને…

વાણીમાં વીણાના સૂર,
તો વાણી બને સૂરીલી.
વાણીમાં કોયલની મીઠાસ,
તો વાણી બને મધુર.
વાણીમાં ફુલોની કોમલતા,
તો વાણી બને સંગીત.
વાણીમાં શબ્દોનો શ્રીંગાર,
તો વાણી બને અમૃત.
વાણીમાં જળની શીતલતા,
તો વાણી બને શાંત.
આવી વાણીમાં છે,
સમસ્યાનો ઉકેલ,પ્રેમ
અને સલાહ નો પ્રવાહ.
આવી વાણી બને સત્સંગ,
અને કેળવાય સદગુણ.
મીઠી, મધુર, શીતલ અને
અમૃતતુલ્ય વાણી જીવન
નો આધાર,સંબંધોનો રક્ષક.
વાણી પર સંયમ એટલે
સફળતા, સાર્થક, સમૃધ્ધ
ને સુખ શાંતિમય જીવન
બનાઓ વાણી ને સુંદર,
મધુર અને સૂરીલું ગીત.
વિનોદ આનંદ 17/05/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1591 શિક્ષણ ને કેળવણી

શિક્ષણ એ અભ્યાસ ને
કેળવણી એ સંસ્કાર.
શિક્ષણ સ્કૂલ કૉલેજમાં
ને શિક્ષક કે ગુરુ દ્વારા મળે.
કેળવણી ઘર પરિવારમાં
માત પિતા,દાદા દાદી દ્વારા.
શિક્ષણ ભાષા અને અન્ય
વિષયોનો અભ્યાસ ને
દુનિયાદારીની જાણકારી.
કેળવણી આદર્શ, નિયમ
સિધ્ધાંતો , વાણી વ્યવહાર
ને વર્તન વગેરે વિષયોની
અભિવ્યક્તિ ને કેળવણી.
શિક્ષણ ભણતરથી નોકરી
મળે ને થાય જીવનનો
નિર્વાહ અને કેળવણીથી
થાય ચરિત્રનું નિર્માણ.
નિર્વાહ માટે ડીગ્રી, માસ્ટર
ડીગ્રી કે પી એચ ડી જોઈએ.
નિર્માણ માટે સદગુણો,સારી
આદતો,સારા વિચારો અને
સારી ભાવનોઓનું સર્જન.
શિક્ષણ મેનેજર કે માલિક કે
ઑફિસર બનાવે, કેળવણી
આદર્શ વ્યક્તિ બનાવે.
શિક્ષણનો અર્થ જ જીવનનું
નિર્વાણ ને નિર્માણ.કેળવણી
વગર શિક્ષણ અધૂરું ને પાંગરું.
વિદ્યા વિનયથી શોભે.
શિક્ષણ ને કેળવણી જીવન
રૂપી સિક્કાની બે બાજુ છે.
બન્ને આવશ્યક ને જરૂરી છે.
જીવનની જરૂરીયાત ને સુખ
શાંતિ માટે બન્ને જરૂરી છે.
વિનોદ આનંદ 09/05/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ