1177 મન પર કાબૂ કેવી રીતે ?

મન પર કાબૂ કેવી રીતે ?
શ્રીમદ્ ભાગવદ્ ગીતા માં
શ્રી કૃષ્ણે અર્જુન ને કહ્યું છે,
મન ચંચળ છે કાબૂ કરવું
મુશ્કેલ છે છતાં અભ્યાસ
અને વૈરાગ્યથી મન પર
સંયમ પ્રાપ્ત કરી શકાય.
અભ્યાસ એટલે શુ ?
કેવી રીતે કરવો જોઇએ.
મનની દરેક વાત યા કર્મ
યા ફરમાઈશ કો બુધ્ધિથી
વિચારી પ્રસંશનીય હોય
તો મનની વાત માનવી
નહીં તો મનને ના કહેવું.
આ અભ્યાસ હંમેશા કરવો..
વૈરાગ્ય એટલે અનૈતિક
એસો આરામ, બીન જરૂરી
વસ્તુનો ત્યાગ યા વ્રત યા
નિયમ યા અનુશાસનનું
પાલન કરવાથી મન પર
સંયમ મેળવી શકાય.
મનની ગુલામી છોડી મન
પર સંયમ મેળવી શકાય.
મન પર જીત તો સફળ જીવન.
વિનોદ આનંદ 16/05/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1152 જીવન કઠીન કે આસાન

વેદ વાંચવા સહેલા છે,
વેદના વાંચવી અઘરી છે.
ટીકા કરવી સહેલી છે,
ટેકો કરવો અઘરો છે.
સલાહ આપવી સહેલી છે,
સહકાર આપવો અઘરો છે.
બીજાની ભૂલ કાઢવી સહેલી છે,
પોતાની ભૂલ કાઢવી અઘરી છે.
બીજાની રાઈ જેટલી ભૂલ,
પહાડ જેટલી મોટી લાગે.
પોતાની પહાડ જેવી ભૂલ
રાઈ જેટલી નાની લાગે.
બીજાના દોષ દર્શન
કરવા સહેલા છે પણ
પોતાના દોષ દર્શન
કરવા અઘરા છે.
બીજાનું અપમાન કરવું
સહેલુ,પોતાનું અપમાન
સહન કરવું અઘરું છે.
આપણે સહેલું કામ
કરીએ છીએ પણ
અઘરું કામ નથી કરતાં
એટલે જીવન કઠીન, ને
અઘરું કામ કરવાથી
બને છે જીવન આસાન
વિનોદ આનંદ 21/04/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1101 કસોટી

વ્યક્તિ કે વસ્તુ હોય
દરેકની થાય કસોટી.
કસોટી ક્ષમતામાપક,
ને કસોટી દૂધનું દૂધ
પાણીનું પાણી કરીદે.
માણસની થાય કસોટી
વિપત્તી ના સમયે.
સોનાની થાય કસોટી
આગમાં તપે ત્યારે.
વિદ્યાર્થીની થાય કસોટી
પરીક્ષામાં પાસ થાય ત્યારે.
દોસ્તની થાય કસોટી
દુ:ખ આવે ત્યારે.
સમય સમયે આપણા
સંબંધની થાય કસોટી.
જીવન કસોટી કરે કે તમે
બરાબર જીવો છો કે નહી?
બીજા કે સમય કરે કસોટી
તે પહેલાં તમે જાતે જ
પોતાની કરો કસોટી
ને રહો તૈયાર બીજી
કસોટીમાં સફળ થવા.
કસોટીની તૈયાર એટલે
પોતાની ક્ષમતા વધારવી.
કસોટી માટે સતર્ક રહો
કોઈ ઘટના કે સ્થિતિ
કસોટી હોઈ શકે છે.
જીવનનો લક્ષ્ય કસોટીમાં
ઉત્તીણ થવાનો રાખો.
જીવનમાં દરેક કસોટીમાં
સફળ એનું જીવન સફળ.
વિનોદ આનંદ 01/03/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1091 ભાવ,અભાવ ને પ્રભાવ

* ભાવ
ભાવ હ્રદય માં વસે,
ભાવ લાગણીથી પ્રગટે.
પ્રેમ દયા, કરૂણા ઉત્તમ ભાવ.
ભાવથી સંબંધો જળવાય
ભાવ થી ભક્તિ થાય.
ભાવના ભૂખ્યા ભગવાન.
ભાવથી ભવસાગર તરાય
ભાવ વગર બધું સૂનુ ને સૂકુ.
ભાવથી રહો, ભાવથી જીવો .
ભાવથી ભાગ્યશાળી બનાય.
* અભાવ
ભાવ વિનાનો ને વસ્તુ વગર
માણસ અભાવમાં જીવે ને
દુ:ખી થાયને સમજે કમનસીબ.
કોઈ ભાવથી આવે તો સ્વાગત
કરજો, અભાવમાં આવે તો
અભાવ દૂર કરજો ને ખુશ કરજો .
* પ્રભાવ
કોઇ ના પ્રભાવથી જલદી
પ્રભાવિત ન થાઓ.
જરા વિચારો , સમજો ને
જાણો ને પછી પ્રભાવિત
થાઓ પણ સંકેત ન કરો,
મનથી પ્રભાવિત થાવ.
જે પણ કરો હોસ માં કરો
પ્રભાવના નશામાં ન કરો .
તમારું જીવન એવું જીઓ કે
થયા બધા પ્રભાવિત થાય.
વિનોદ આનંદ 23/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1071 મારી આદતો-3

મારી આદતો મને લાગે,
પ્યારી ન્યારી ને વાહલી.
રાત્રે છ કલાક જ સુવાની
આદત કેળવી આળસને
ભગાડી જીવનમાંથી.
દિવસ લાંબો થયો
બીજા કામ કરવા માટે.
મારી આદતો…….
સમયનો ઉપાયોગ કરવાની
આદત કેળવવાથી સમયનો
બગાડ થતો રોકયો ને ક્ષણે
ક્ષણનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યો.
મારી આદતો …….
દરેક ક્ષણ, દરે પરિસ્થિતિમાં
ખુશ રહેવાની આદત કેળવી.
જે મળે છે એ ઇશ્ર્વરનો પ્રસાદ
જાણી ને સ્વીકાર કરી ખુસ
રહેની આદત પડી ગઇ.
મારી આદતો ……
સારી આદત કેળવો .
સારી આદત જીવન ઘડે.
વિનોદ આનંદ 09/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1067 મારી આદતો-1

મારી આદત મને લાગે,
પ્યારી ન્યારી ને વાહલી.
આદતો છે મારું જીવન,
જીવનશૈલી ને ઓળખ..
આદતો મારી દોસ્ત ને ગુરુ.
પલ પલ સઁવારે જીવન.
મારી આદત….
વાંચનની આદત જ્ઞાન બક્ષે
થાય સમયનો સદોપયોગ.
સંતને જ્ઞાનીને સાંભળવાની
આદતે કેળવી સમજ મારી.
બન્યું મન મારું સ્વસ્થ.
નિયમિત ચાલવાની આદતે
રાખ્યું સ્વસ્થ ને નિરોગી.
મારી આદત…
ઈશ્ર્વરની પૂજા અર્ચના
કરવાની આદતથી વધ્યા
શ્રધ્ધા-વિશ્ર્વાસ ઈશ્વરમાં.
મારી આદત…
મેં આદતો ઘડી, આદતોએ
તન મન ને જીવન ઘડ્યું.
સારી આદત સુદર જીવન.
મારી આદત….
વિનોદ આનંદ 07/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1058 ખેલ

જીવન છે એક એવો
ખેલ, છોડવું ને પકડવું.
શું પકડવું ? ને શું છોડવું ?
p0છે સમજ ને આવડત.
કુસંગ છોડવો ને સુસંગ
પકડવો, રહો સાવધાન
કુસંગ ન પકડાઈ જાય.
સુસંગની ચેષ્ઠા કરો તો
કુસંગ પકડાશે નહી તો
જાને અંજાને પકડાઇ
જશે કુસંગ, સાવધાન.
જીવન ખેલમાં છોડવા છે
દુર્ગણ,પકડવાના છે સદ્ગુણ.
પ્રેમ,કરૂણા,દયા પકડવાની
ને કામ,ક્રોધો ,લોભ,મોહ ને
છોડવાનો છે,સાવધાન.
અશાંતિ,હિંસા,ઇર્ષા છોડવાની
શાંતિ,અહીંસા,સ્નેહ પકડવાનો.
સારું,સાચુ જે પકડે ખરાબ,
ખોટુ જે છોડે તે જીતા.
ખેલમાં જે જીતે એ જ
છે મુક્કદર કા સિકંદર વરના
છે મુઢ,અજ્ઞાની,નાદાન,વ્યક્તિ.
વિનોદ આનંદ 02/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ