1648 જીવન એક મદિરાલય

જીવન એક મદિરાલય
મળે વિવિધ મદિરા જેમાં
કોઈ નસીલી કે ઝેહરીલી
કલ્યાણકારી ને મોક્ષદાઈ.
ચઢે જો મદિરા દૌલતની
તો બનાવી દે પાગલ .
ચઢે જો મદિરા સત્તાની
તો બનાવી દે શૈતાન .
ચઢે જો મદિરા કીર્તિની
તો બનાવીદે ખુદા.
ચઢે જો મદિરા અહંકારની
તો બનાવી દે નર્ક.
ચઢે જો મદિરા લોભની
તો બનાવી દે સ્વાર્થી.
ચઢે જો મદિરા મોહની
તો બનાવી દે અંધ.
ચઢે જો મદિરા પ્રેમની
તો બનાવી દે માનવ.
ચઢે જો મદિરા ભક્તિની
તો બનાવી દે ભક્ત.
હર કોઈ પીએ મદિરા,
કોઇ પીએ નસીલી, તો
કોઈ પીએ ઝહેરીલી, તો
કોઈ પીએ મોક્ષદાઈ કે
કલ્યાણકારી મદિરા.
પીઓ મદિરા પ્રેમ અને
ભક્તિની તો થાય જીવન
સફળ સાર્થક ને સમૃધ્ધ.
વિનોદ આનંદ 30/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1646 ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા

ઘર હોય કે ઑફીસ કે
સોસાયટી હોય ક્લેશ
કંકાસ, ઝઘડા થાય છે.
કોઈ સમજદારીથી થાય
છે સમાપ્ત તો કોઇ અકડ
જિદ્દી, અહંકારથી વધે છે.
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા જલ્દી
સમાધાનથી કરો સમાપ્ત
નહિ તો પરિણામ તનાવ
ચિંતા ને ડીપ્રેશન વધશે.
સુખ શાંતિથી રહેવું હો તો
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થી
બચો એવું કાંઇ ન બોલો કે
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થાય.
એવો વ્યવહાર ન કરો કે
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થાય.
જેવો બીજાનો વ્યવહાર
તમને નથી ગમતો એવો
વ્યવહાર બીજા જોડે ન કરો ,
તો ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડો નહિ
થાય,અજાણતા ક્લેશ,કંકાસ,
ઝઘડો થાય તો માફ કરીદો
અથવા માફી માગીલો તો
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા નહિ થાય.
અગર સમયસર ક્લેશ,કંકાસ,
ઝઘડો સમાપ્ત ન થાય તો
પેઢી દર પેઢી ચાલતો રહેશે.
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડાથી સંબંધ
બગડે છે મન ને દિલ ટૂટે છે
ને જીવન દુઃખ ને મુશ્કેલીઓ
થી પરેશાન થઇ જશે.
વિનોદ આનંદ 29/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ ‘

1600 તો વાણી બને…

વાણીમાં વીણાના સૂર,
તો વાણી બને સૂરીલી.
વાણીમાં કોયલની મીઠાસ,
તો વાણી બને મધુર.
વાણીમાં ફુલોની કોમલતા,
તો વાણી બને સંગીત.
વાણીમાં શબ્દોનો શ્રીંગાર,
તો વાણી બને અમૃત.
વાણીમાં જળની શીતલતા,
તો વાણી બને શાંત.
આવી વાણીમાં છે,
સમસ્યાનો ઉકેલ,પ્રેમ
અને સલાહ નો પ્રવાહ.
આવી વાણી બને સત્સંગ,
અને કેળવાય સદગુણ.
મીઠી, મધુર, શીતલ અને
અમૃતતુલ્ય વાણી જીવન
નો આધાર,સંબંધોનો રક્ષક.
વાણી પર સંયમ એટલે
સફળતા, સાર્થક, સમૃધ્ધ
ને સુખ શાંતિમય જીવન
બનાઓ વાણી ને સુંદર,
મધુર અને સૂરીલું ગીત.
વિનોદ આનંદ 17/05/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1591 શિક્ષણ ને કેળવણી

શિક્ષણ એ અભ્યાસ ને
કેળવણી એ સંસ્કાર.
શિક્ષણ સ્કૂલ કૉલેજમાં
ને શિક્ષક કે ગુરુ દ્વારા મળે.
કેળવણી ઘર પરિવારમાં
માત પિતા,દાદા દાદી દ્વારા.
શિક્ષણ ભાષા અને અન્ય
વિષયોનો અભ્યાસ ને
દુનિયાદારીની જાણકારી.
કેળવણી આદર્શ, નિયમ
સિધ્ધાંતો , વાણી વ્યવહાર
ને વર્તન વગેરે વિષયોની
અભિવ્યક્તિ ને કેળવણી.
શિક્ષણ ભણતરથી નોકરી
મળે ને થાય જીવનનો
નિર્વાહ અને કેળવણીથી
થાય ચરિત્રનું નિર્માણ.
નિર્વાહ માટે ડીગ્રી, માસ્ટર
ડીગ્રી કે પી એચ ડી જોઈએ.
નિર્માણ માટે સદગુણો,સારી
આદતો,સારા વિચારો અને
સારી ભાવનોઓનું સર્જન.
શિક્ષણ મેનેજર કે માલિક કે
ઑફિસર બનાવે, કેળવણી
આદર્શ વ્યક્તિ બનાવે.
શિક્ષણનો અર્થ જ જીવનનું
નિર્વાણ ને નિર્માણ.કેળવણી
વગર શિક્ષણ અધૂરું ને પાંગરું.
વિદ્યા વિનયથી શોભે.
શિક્ષણ ને કેળવણી જીવન
રૂપી સિક્કાની બે બાજુ છે.
બન્ને આવશ્યક ને જરૂરી છે.
જીવનની જરૂરીયાત ને સુખ
શાંતિ માટે બન્ને જરૂરી છે.
વિનોદ આનંદ 09/05/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1553 સંયમ,સંતુલન,સમત્વ

સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
જીવનમાં અભાવ એટલે
વિવશ, બેસહારા, વિકલાંગ
અને દુઃખી, પરેશાન જીવન.
સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
ત્રિવેણી સંગમ બને જીવન
તીર્થ ને સુખીશાંતિનું ધામ.
સંયમ છે મનની બ્રેક,મનને
કાબૂમાં રાખવાની સાધના.
વિવેક બુધ્ધિ દ્વારા મનની
મનમાની પર લગામ.
મનને સારા કામ કરવાની
પ્રેરણા અને ખરાબ કામ
કારવા પર પ્રતિબંધ.
સારા કામ સુખશાંતિ માતા.
ખરાબ કામ સુખશાંતિની
ઓરમન માતા.
સમતુલન જીવનમાં એટલે
દરેક પરિસ્થિતિમાં સમતુલીત
રહીને વ્યવહાર કરવો..
સમસ્યાથી અસમતુલીત
થઈ સમાધાન નહિ મળે,
પહેલા સમતુલન બનાઓ
પછી શાંત મને વિચારો..
સમતુલન દરેક સમસ્યાનું
સમાધાનનું બીજ છે.
સમત્વ એટલે સુખ-દુખ ને
જય-પરાજય જેવા દ્વંદ્રો
પ્રતિ સરખો ભાવ ને પ્રતિકાર.
સુખમાં-જયમાં છકી ન જવું
ને અને હાર-દુ:ખમાં સમાઈ
ન જવું, બન્ને ના સ્વીકારથી
ખુસ રહેવું એ સમત્વ. સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
અભ્યાસ ને અમલ જીવનની
સફળતા ને સાર્થકતા છે.
વિનોદ આનંદ 01/04/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1457 સ્વભાવ

સ્વભાવ એટલે પોતાનો
ભાવ,વલણ,માન્યતા થી
બને તમારી વાણી,વર્તન
ને વ્યવહાર જેનાથી બને
તમારું વ્યક્તિત્વ.સારી
ભાવનાઓ,સકારાત્મક
વલણ ને માન્યતાઓ
થી બને સારું વ્યક્તિત્વ,
નહી તો ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
તમારી આદતો ને વિચારો
બનાવે તમારો સ્વભાવ.
જાને અનજાને સ્વભાવ
બની જાય છે પણ કાંઈ
ખબર પડતી નથી અને
ખબર પડે પછી,શું થાય?
ખરાબ આદતો બને ખરાબ
સ્વભાવ ને ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
સારો સ્વભાવ ને આદતો થી
થાય ઘરમાં સ્વર્ગ નું નિર્માણ
ખરાબ સ્વભાવ ને આદતોથી
થાય ઘરમાં નર્ક નું નિર્માણ.
ખરાબ આદત જેવી બીજાની
ભૂલ કાઢવી, ખામીઓ જોવી
મજાક ઉડવી, રોક ટોક કરવી.
ખરાબ સ્વભાવ, બને સંબંધ
કમજોર ને જીવન કઠીન.
પ્રેમાળ, દયાળું, કરૂણા,ઉદાર
સ્વભાવ બને જીવન સુંદર.
વિનોદ આનંદ 09/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1432 સીમા

દોસ્તો જીવન ની મુખ્ય
જરૂરીયાત પ્રાણવાયુ,
પાણી ને ખોરાક છે.
પૌષ્ટિક ખોરાક માટે
પ્રયાસ કરવાનો છે.
જરૂરતથી વધારે નહી
અને શરીરને રોગીષ્ટ
બનાવે એવો નહી.
બીજી રહેવાસ ને જરૂરી
પદાર્થ કે વસ્તુઓ.
જરૂરતથી વધારે નહી.
જીવનમાં બોલવું પણ
જરૂરી છે પણ જરૂરત થી
વધારે નહી.
જીવનનો સાર એજ કે
જરૂરતથી વધારે મેળવું
નુકશાન કે સમસ્યા
બને છે ને જીવનમાં
મુશ્કેલી કે પરેશાની આવે છે
અતિસય એ દુઃખનું કારણ.
જીવનમાં દરેક બાબતમાં
જરૂરીયાતની સીમા રાખો.
એ પ્રમાણે જીવી ને સુખ
શાંતિનું સરનામું મેળવો.
અતિસય દુઃખનુ સરનામું.
અતિના આતંકથી બચો.
વિનોદ આનંદ 20/12/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ