989 જીવન જીવવું જોઇએ

* વાંચવું તો જોઈએ

વાંચન જ્ઞાનનો સ્ત્રોત

જ્ઞાન મનનું ભોજન

મન રાખે સ્વસ્થ વાંચન

વાંચન એક સારી ટેવ.

વાંચવું તો જોઈએ.

* સમજવું તો જોઈએ

નાસમજ કઠીન જીવન 

સમજ આસાનજીવન 

સમજ બુધ્ધિની બેટી

સમજ સફળ જીવન

સમજવું તો જોઈએ.

* શીખવું તો જોઇએ

શીખતા રહેવું સારી ટેવ.

શીખે તે જીવીત છે

ન શીખે તે જીવીત લાશ

ન શીખવું નાસમજી

શીખવું તો જોઇએ.

* વિચારવું તો જોઇએ

વિચાર કર્મનુ બીજ

વિકાસની કેડી 

વગર વિચારે જે કરે

પાછળથી પસ્તાય

વિચારવું તો જોઇએ.

વાંચનીને , સમજીને 

શીખીને અને વિચારને 

જીવન જીવવું જોઈએ.

વિનોદ આનંદ.                        02/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

Advertisements

986 ઝવેરાત નો ડબ્બો

કચરાના ડબ્બામાં ગંદી,

બીન ઉપીયોગી,સડેલી

વસ્તુઓ હોય છે તેને   

બહાર મોટા કચરાના 

ડબ્બામાં નાખીએ છીએ.

તેમાંથી દુર્ગંધ આવે છે, 

કે નાક બંધ કરવું પડે છે.

એવો જ ડબ્બો કચરાનો

આપણી પાસે છે, જે 

આપણે ફેંકતા નથી બહાર,

દુર્ગંધ આવે છે તો પણ. 

વિચારો, કયો ડબ્બો આપણી 

પાસે છે જેમાં રહેલો કચરો 

આપણે બહાર ફેકતા નથી  ?

એ ડબ્બો છે આપણું મન જેમાં

નફરત,ઇર્ષા,અદેખઇ,હીંસા ને

બદલા લેવાની ભાવના 

રૂપી કચરો ભરેલો છે. 

એટલું જ નહી પણ ખરાબ

સ્વભાવ , ખરાબ આદતોં 

ને ખરાબ વાસનાઓ રૂપી 

કચરો છલો છલ ભરેલો છે.

છતાં આપણે કચરો બહાર

ફેંકતા નથી પણ માન થી 

પાસે રાખીને જીંદગી ભર

પરેશાન થઇ છીએ.

મનના ડબ્બામાં સદ્ ગુણો,

સારી આદતે, સારે વિચાર ને

સારી ભાવનાઓ થી ભરશો તો

તે ઝવેરાત નો ડબ્બો બનશે

અને જીવનને સુંદર બનાવશે.

વિનોદ આનંદ.                           28/11/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

964 મહાન વ્યક્તિ 

જે બીજાની સમજે તકલીફ .

પોતાની ભૂલની માફી માંગે.

બીજાને ભૂલની માફી આપે.

બીજાના સદ્ ગુણ જુવે.

પોતાના દુર્ગુણ જુવે,

ને સદ્ ગુણ કેળવે.

સરળ સાત્વિક જીવન જીવે.

બીજાની મદદ ને સત્કર્મ કરે.

સમયની કિંમત સમજે 

અને કદર કરે.

લક્ષ્ય ને આયોજન 

યુક્ત જીવન જીએ.

સત્ય અહીંસાનો પ્રેમી હો.

બીજાનું જીવન આસાન કરે.

હમેંશા શીખતો રહે.

પ્રેમ દયાનો સાગર હો.

એક આદર્શ વ્યક્તિ હો.

આવા લક્ષણો જે 

વ્યક્તિમાં છે, તે છે મહાન.

વિનોદઆનંદ                         09/11/2017     ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

949 જીવનની વ્યાખ્યા

જીવનની વ્યાખ્યા  શું ? 

જેવું જીવન જીઓ એવી

થાય વ્યાખ્યા જીવનની. 

એસો આરામનું જીવન

જીવનનો વ્યય ને બગાડ

એવા જીવનની નથી

કોઈ કિંમત કે કોઈ વ્યાખા. 

જીવનમાં ઉમદા લક્ષ્ય

ઉત્તમ આયોજન યુક્ત

જીવન છે કિંમતી અને

જીવનની વ્યાખ્યા છે

લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ ને સફળતા. 

પ્રેરણાદાયી ને પરોપકારી 

જીવન અત્યંત કિંમતી જીવન 

ને જીવનની વ્યાખ્યા છે

થાઓ બાધાનું કલ્યાણ. 

સુખ, શાંતિ ને સમૃધ્ધિ

ને ઈશ્ર્વર પ્રાપ્તિ ને

આત્માનું કલ્યાણ છે. 

જીવનની વ્યાખ્યા. 

જીવનની વ્યાખ્યા સમજો, 

એવા જીવનનું કરો નિર્માણ. 

નિર્માણ,જીવની છે શ્રેષ્ઠ વ્યાખ્યા. 

વિનોદ આનંદ                           23/10/2017           ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

918 પ્યાસ

પ્યાસ શરીરની  છે, પાણી. 

પાણી પીધા પછી પ્યાસ  છીપે

મનની પ્યાસ પૈસા, સત્તા,

પ્રસંશા અને પ્રસિદ્ધિ. 

જેમાં ન હોય સંતોષ, તો 

વધતી જાય ને કદી ન છીપે. 

પ્યાસ કદી ન છીપે તેવી હોય

તો જીવનમાં વધે સમસ્યા.  

મનની પ્યાસને કરો નિયંત્રીત. 

અગર મનની પ્યાસ પ્રેમ 

તો જીવન સુખ શાંતિમય. 

મનની પ્યાસ પ્રેમ પામવા 

ને પ્રેમ આપવની હોય

તો  જીવન થયા સફળ 

ને થાય સ્વર્ગનુ નિર્માણ. 

આત્માની પ્યાસ આત્મ

દર્શન ને ઈશ્ર્વર દર્શનની 

તો થાય આત્મ કલ્યાણ. 

શરીર, મન ને આત્માની

સહી પ્યાસ,થાય મોક્ષ પ્રાપ્ત. 

વિનોદ આનંદ                        15/09/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

 

908 ઉત્તમ 

મનુષ્ય ઉત્તમ છે દુનિયામાં 

જીવવાનું છે ઉત્તમ જીવન. 

માનવ ને માનવ જીવન 

ઉત્તમ નહી,પણ છે નિંદનીય.  

ઉત્તમ કેવી રીતે થવાય ? 

ઉત્તમ વિચારો થી, 

ઉત્તમ આચરણ થી, 

ઉત્તમ વાણી થી, 

ઉત્તમ ગુણો થી, 

ઉત્તમ આદતો થી, 

ઉત્તમ ભાવનાઓ થી

ઉત્તમ કર્મો થી 

માનવ ને માનવ 

જીવન બને ઉત્તમ. 

પરંતુ માનવ સ્વાર્થમય, 

રાગ દ્વેષ ને છલ કપટ થી

નિંદનીય જીવન જીવે છે. 

ઉત્તમ જીવન જીવી

ઉત્તમ માનવ બનવું 

એજ લક્ષ્ય હોય તો 

માનવ ઉત્તમ બને. 

વિનોદ આનંદ                        07/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

887 ઘડપણ-2

નિવૃત્તમાં પ્રવૃતિ ઘડપણનો

આધાર ને શ્રીંગાર ને શાન. 

પ્રવૃતિ વીનાનું ઘડપણ બોજા

રૂપ, માંદુ ને રોગોનું ઘર. 

ઘડપણ જીવનભરનો અનુભવ 

અને જ્ઞાન નો પ્રસાદ વહેંચવાનો

 એક અમૂલ્ય અવસર. 

પોતાના બાકી જીવન ને

આળસ, નિવૃત્તિના ને રોગને

હવાલે ન કરતા પ્રવૃત રહજો . 

ઘડપણ કેવી રીતે જીવવું તેનું

આયોજન પહેલેથી કરી રાખો. 

સ્વસ્થ શરીર ઘડપણની અમૂલ્ય 

સોગાદ છે તેને જુવાનીમાં 

જાળવી રાખજો અને બીજી

સોગાદ છે સ્વભાવ તેને

કેળવી રાખજો જવાનીમાં. 

તો ઘડપણ મધુર ને સુંદર બનશે

મૌત ને પણ યાદગાર બનાવાનો

સુનહેરો અને અમૂલ્ય અવસર છે ઘડપણ. 

જો જો આ તક છટકી નજાય….. પૂર્ણ
વિનોદ આનંદ                        17/08/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ