918 પ્યાસ

પ્યાસ શરીરની  છે, પાણી. 

પાણી પીધા પછી પ્યાસ  છીપે

મનની પ્યાસ પૈસા, સત્તા,

પ્રસંશા અને પ્રસિદ્ધિ. 

જેમાં ન હોય સંતોષ, તો 

વધતી જાય ને કદી ન છીપે. 

પ્યાસ કદી ન છીપે તેવી હોય

તો જીવનમાં વધે સમસ્યા.  

મનની પ્યાસને કરો નિયંત્રીત. 

અગર મનની પ્યાસ પ્રેમ 

તો જીવન સુખ શાંતિમય. 

મનની પ્યાસ પ્રેમ પામવા 

ને પ્રેમ આપવની હોય

તો  જીવન થયા સફળ 

ને થાય સ્વર્ગનુ નિર્માણ. 

આત્માની પ્યાસ આત્મ

દર્શન ને ઈશ્ર્વર દર્શનની 

તો થાય આત્મ કલ્યાણ. 

શરીર, મન ને આત્માની

સહી પ્યાસ,થાય મોક્ષ પ્રાપ્ત. 

વિનોદ આનંદ                        15/09/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

 

Advertisements

908 ઉત્તમ 

મનુષ્ય ઉત્તમ છે દુનિયામાં 

જીવવાનું છે ઉત્તમ જીવન. 

માનવ ને માનવ જીવન 

ઉત્તમ નહી,પણ છે નિંદનીય.  

ઉત્તમ કેવી રીતે થવાય ? 

ઉત્તમ વિચારો થી, 

ઉત્તમ આચરણ થી, 

ઉત્તમ વાણી થી, 

ઉત્તમ ગુણો થી, 

ઉત્તમ આદતો થી, 

ઉત્તમ ભાવનાઓ થી

ઉત્તમ કર્મો થી 

માનવ ને માનવ 

જીવન બને ઉત્તમ. 

પરંતુ માનવ સ્વાર્થમય, 

રાગ દ્વેષ ને છલ કપટ થી

નિંદનીય જીવન જીવે છે. 

ઉત્તમ જીવન જીવી

ઉત્તમ માનવ બનવું 

એજ લક્ષ્ય હોય તો 

માનવ ઉત્તમ બને. 

વિનોદ આનંદ                        07/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

887 ઘડપણ-2

નિવૃત્તમાં પ્રવૃતિ ઘડપણનો

આધાર ને શ્રીંગાર ને શાન. 

પ્રવૃતિ વીનાનું ઘડપણ બોજા

રૂપ, માંદુ ને રોગોનું ઘર. 

ઘડપણ જીવનભરનો અનુભવ 

અને જ્ઞાન નો પ્રસાદ વહેંચવાનો

 એક અમૂલ્ય અવસર. 

પોતાના બાકી જીવન ને

આળસ, નિવૃત્તિના ને રોગને

હવાલે ન કરતા પ્રવૃત રહજો . 

ઘડપણ કેવી રીતે જીવવું તેનું

આયોજન પહેલેથી કરી રાખો. 

સ્વસ્થ શરીર ઘડપણની અમૂલ્ય 

સોગાદ છે તેને જુવાનીમાં 

જાળવી રાખજો અને બીજી

સોગાદ છે સ્વભાવ તેને

કેળવી રાખજો જવાનીમાં. 

તો ઘડપણ મધુર ને સુંદર બનશે

મૌત ને પણ યાદગાર બનાવાનો

સુનહેરો અને અમૂલ્ય અવસર છે ઘડપણ. 

જો જો આ તક છટકી નજાય….. પૂર્ણ
વિનોદ આનંદ                        17/08/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

886 ઘડપણ-1

ઘડપણ જીવનમનો અંતિમ તબ્બકો

જીવનમાં જવાબદારી થી મુક્ત

નોકરી કે વ્યાપાર થી મુક્તિ. 

પ્રવૃતિ થી નિવૃત્ત નો પ્રવાસ. 

તન ને મન થી પરેશાન 

બહાર ન જવાય ને

ઘરમાં રહેવામાં ખતરો. 

ન કાંઈ બોલી શકાય 

ન કોઈ સાભંળે ઘરમાં

બીજાની મહેરબાની પર જીવન.  

કુટુંબમાં વડીલ છતાં અપ્રિય

ઘડપણમાં બધાને ગમો 

અને પ્રિય બનો એવું જીવન

કેવીરીતે જીવવું ઘરમાં ? 

પોતાના ને કુટુંબ માટે બહુ કર્યુ, 

હવે ઘડપણ બીજા માટે, સેવા, 

સમર્પણ, આત્મકલ્યાણ ને 

નિઃસ્વાર્થ જીવન જીવવાનો 

અમૂલ્ય અવસર સમજીને જીવો. 

કાંઇ એવું કરીને દુનિયમાંથીજાઓ 

કે તમે હસો ને બીજા બધા રડે. 

મર્યા પછી પણ તમે રહો

જીવીત પ્રેરણા બનીને……….ક્રમશઃ 
વિનોદ આનંદ                        17/08/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

840 હું એટલે  ? 

હું એટલે,અંધકાર ને અહંકાર 

હું એટલે,દુશ્મન  ને અવરોધ. 

હું એટલે,દુ:ખ ને અશાંતિ. 

હું એટલે,ચિંતા ને મુશ્કેલીઓ. 

હું એટલે,સ્વાર્થ ને હિંસા. 

હુ એટલે,કાંટા ને અમંગલ. 

હું એટલે, મારા જેવું કોઈ નહીં, 

હું હોશિયાર ને સાચો.. 

હું ની કરો બાદબાકી, 

નહીતર જીવનમાંથી, 

તમારી થઇ જસે બાદબાકી. 

ડુબતા રહેશો સંસારમાં, 

નહીં મળે કોઈ કિનારો, 

આરો ને વિસામો . 

હું ને છોડો ,મારું તારું નહીં 

પણ આપણા બધાનું, 

આપણે બધા સરખા

ન કોઈ મોટો ન કોઈ નાનો. 

હું  ને છોડો તો બધા તમારા, 

નહીતર ન કોઈ તમારું. 

હું  એટલે એકલો અટુલો. 

ન કોઈ સાથી ન સહારો . 

હું  ને છોડવામાં છે કલ્યાણ. 

ટુકમાં સમજી જાઓ.

નહીતર હોગા બુરા હાલ. 

વિનોદ આનંદ                           08/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

837 તમારું જીવન નથી ફક્ત તમારું

તમારું જીવન નથી ફક્ત તમારું, 

હક છે તેના પર માત-પિતાનો, 

પછી હક છે સમાજ ને  પ્રકૃતિ નો. 

જેનો છે ફાળો જીવન ઘડતરમાં 

સર્વેનો છે હક તમારા જીવન પર. 

ઉમીદો-આશાઓ છે તમારા પર

જોજો નિરાશ ન કરતા બધાને. 

ન જીવો ફક્ત તમારા માટે,જીવો 

માત-પિતા સમાજ માટે પણ. 

જીવન નથી તમારી અંગદ સંપતિ

એતો સહિયારી સંપતિ છે બધાની. 

ખર્ચ ન કરો ફક્ત તમારા માટે. 

તમે અધિકારી તમારા જીવનના

ફર્જ ને કર્જ ચૂકવતા ચૂકવતા જીવો. 

તમે રખેવાળ ને ઘડવૈયા બનો. 

જો બગડશે જીવન તમારું તો

બીજાનું પણ બગડશે જીવન. 

જરા સમજદારી થી બનાવો

જીવન સફળ, સાર્થક ને સમૃધ્ધ

ધ્યાન રાખો ઘણા બધાની 

બદોલત છે તમારું જીવન,   

તમારું જીવન નથી ફક્ત તમારું. 

વિનોદ આનંદ                           07/07/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

833 … એ જ પુત્રવધુ

પુત્રથી વધુ વ્હાલી લાગે, 

પુત્ર ને સુપુત્ર બનાવે, 

પરિવારની સેવા ને

મર્યાદા જાળવે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવાર ને પોતાનો માને, 

જેના વગર પરિવાર લાગે સુનો, 

પરિવારની અન્નપૂર્ણા બને ને

પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવારની આધારશીલા બને, 

ઘરની શોભા ને શાન બને, 

પરિવારમાં ધર્મપત્નિ બને ને

સુખશાંતિ રાખે એ જ પુત્રવધુ. 

પરિવારને પ્રેમથી જોડે, 

સંબંધોની પુષ્ટિ કરે, 

નારી નારાયણની બને, 

પરિવારને સ્વર્ગ બનાવે, 

એ જ એક આદર્શ પુત્રવધુ. 

આજ લક્ષ્ય ને ઉદ્દેશ દરેક

પુત્રવધુનો હોવો જોઇએ. 

એમાં જ એની સફળતા ને

સાર્થકતા, ગૌરવ ને ગરીમા છે. 

વરના માનવ જીવન વ્યર્થ છે

વિનોદ આનંદ                           05/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ