1071 મારી આદતો-3

મારી આદતો મને લાગે,
પ્યારી ન્યારી ને વાહલી.
રાત્રે છ કલાક જ સુવાની
આદત કેળવી આળસને
ભગાડી જીવનમાંથી.
દિવસ લાંબો થયો
બીજા કામ કરવા માટે.
મારી આદતો…….
સમયનો ઉપાયોગ કરવાની
આદત કેળવવાથી સમયનો
બગાડ થતો રોકયો ને ક્ષણે
ક્ષણનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યો.
મારી આદતો …….
દરેક ક્ષણ, દરે પરિસ્થિતિમાં
ખુશ રહેવાની આદત કેળવી.
જે મળે છે એ ઇશ્ર્વરનો પ્રસાદ
જાણી ને સ્વીકાર કરી ખુસ
રહેની આદત પડી ગઇ.
મારી આદતો ……
સારી આદત કેળવો .
સારી આદત જીવન ઘડે.
વિનોદ આનંદ 09/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1067 મારી આદતો-1

મારી આદત મને લાગે,
પ્યારી ન્યારી ને વાહલી.
આદતો છે મારું જીવન,
જીવનશૈલી ને ઓળખ..
આદતો મારી દોસ્ત ને ગુરુ.
પલ પલ સઁવારે જીવન.
મારી આદત….
વાંચનની આદત જ્ઞાન બક્ષે
થાય સમયનો સદોપયોગ.
સંતને જ્ઞાનીને સાંભળવાની
આદતે કેળવી સમજ મારી.
બન્યું મન મારું સ્વસ્થ.
નિયમિત ચાલવાની આદતે
રાખ્યું સ્વસ્થ ને નિરોગી.
મારી આદત…
ઈશ્ર્વરની પૂજા અર્ચના
કરવાની આદતથી વધ્યા
શ્રધ્ધા-વિશ્ર્વાસ ઈશ્વરમાં.
મારી આદત…
મેં આદતો ઘડી, આદતોએ
તન મન ને જીવન ઘડ્યું.
સારી આદત સુદર જીવન.
મારી આદત….
વિનોદ આનંદ 07/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1058 ખેલ

જીવન છે એક એવો
ખેલ, છોડવું ને પકડવું.
શું પકડવું ? ને શું છોડવું ?
p0છે સમજ ને આવડત.
કુસંગ છોડવો ને સુસંગ
પકડવો, રહો સાવધાન
કુસંગ ન પકડાઈ જાય.
સુસંગની ચેષ્ઠા કરો તો
કુસંગ પકડાશે નહી તો
જાને અંજાને પકડાઇ
જશે કુસંગ, સાવધાન.
જીવન ખેલમાં છોડવા છે
દુર્ગણ,પકડવાના છે સદ્ગુણ.
પ્રેમ,કરૂણા,દયા પકડવાની
ને કામ,ક્રોધો ,લોભ,મોહ ને
છોડવાનો છે,સાવધાન.
અશાંતિ,હિંસા,ઇર્ષા છોડવાની
શાંતિ,અહીંસા,સ્નેહ પકડવાનો.
સારું,સાચુ જે પકડે ખરાબ,
ખોટુ જે છોડે તે જીતા.
ખેલમાં જે જીતે એ જ
છે મુક્કદર કા સિકંદર વરના
છે મુઢ,અજ્ઞાની,નાદાન,વ્યક્તિ.
વિનોદ આનંદ 02/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1051 તો થાય કલ્યાણ

જાગ્યા ત્યાર થી સવાર,
જાગવામાં ન આળસ કરો
જાગો ને કાર્યરત બનો .
સમજ્યા ત્યાર થી જીવન,
સમજો ને ચૂપ ન રહો
જીવન ને સમજો ને જીવો
સમજની ગેરસમજ ન કરો .
સુધર્યા ત્યારથી નવો જન્મ.
સુધારો તો સુખ શાંતિ આવે
દુ:ખ, તનાવ મુશ્કેલી ભાગે.
જાગો ,સમજો ને સુધરો તો
સફળતા,ઉન્નતિ અને આત્મ
કલ્યાણ પોતાનું તો બીજાનું
પણ કલ્યાણ કરી શકાય.
વિનોદ આનંદ. 26/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

1035 સહી જીવન શૈલી

જીવન જીવીએ છીએ પણ

જીવનનું રહસ્ય નથી ખબર,

ઉદ્દેશ નથી ખબર,

ધ્ધયે નથી ખબર,

કિંમત નથી ખબર,

જીવવાની રીત નથી ખબર.

તો જીવન કેવીરીતે જીવાય 

તે ખબર પડે કેવી રીતે ?

સફળ, સમૃધ્ધ ને યાદગાર

જીવન કેવી રીતે જીવાય ?

સહી જ્ઞાન વગર સહી

જીવન ન જીવી શકાય.

જીવનનું રહસ્ય છે કર્મ.

સાચું-સારું કર્મથી સારું 

નસીબ બને, સફળતા મળે 

જીવનમાં સુખ શાંતિ મળે.

જીવનનો ઉદ્દેશ છે શ્રેષ્ઠ 

અને મહાન બનવાનો .

પ્રાણીઓમાં માનવી શ્રેષ્ઠ છે

માનવી શક્તિમાન છે.

શક્તિનો સદોપયોગ કરે.

માનવ જીવન દુર્લભ છે 

કેટલા જન્મોના પુણ્યોથી

ને ઈશ્ર્વર કૃપાથી મળે છે,

તેથી જીવન કિંમતી છે.

તેની કિંમત ચૂકવવાની છે

જીવનને કિંમતી બનાવાની છે.

જીવનનો ઉદ્દેશ, ધ્ધેય અને 

જીવન કિંમતી બને એવી

જીવનશૈલી બનાવીને 

સહી જીવન જવવાનુ છે.

વિનોદ આનંદ.                        14/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

1025 સાંભળો ને સમજો

કોઈનું ન સાંભળવું,

ન કોઈને સમજવું

મોટી સમસ્યા છે,

અનેક સમસ્યાનું બીજ.

સંતાન-મા બાપ પરસ્પર 

ન સાંભળે ને ન સમજે.

પતિ-પત્નિ એક બીજાને

ન સાંભળે ને ન સમજે.

વિદ્યાર્થી શિક્ષકનું 

ન સાંભળે ને ન સમજે.

ન સાંભળો તો ન સમજાય

ન સમજો તો ન મન મેળ.

ન મન મેળ તો સમસ્યા.

સમસ્યા તો તનાવ, ચિંતા

અશાંતિ ને દુ:ખી જીવન.

બીજા ને સાંભળતા ને

સમજતા પહેલા પોતાને

સાંભળવુ ને સમજવું જરૂરી.

તે પછી જ બીજા ને સાંભળી

ને તેમને સમજી શકાય.

તો થાય મન મેળાપ,સુખ,

શાંતિ ને આનંદીત જીવન.

સાંભળો ને સમજો તો સમજ 

કેળવાય ને સમજદાર બનાય.

ધીરજ થી સાંભળવાની કળા

બુધ્ધિથી સમજવા કળા થી

જીવન બને સુંદર ને સરળ.

સાંભોળો ને સમજો ને

સમજો  ને સાંભોળો .

વિનોદ આનંદ.                        05/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

989 જીવન જીવવું જોઇએ

* વાંચવું તો જોઈએ

વાંચન જ્ઞાનનો સ્ત્રોત

જ્ઞાન મનનું ભોજન

મન રાખે સ્વસ્થ વાંચન

વાંચન એક સારી ટેવ.

વાંચવું તો જોઈએ.

* સમજવું તો જોઈએ

નાસમજ કઠીન જીવન 

સમજ આસાનજીવન 

સમજ બુધ્ધિની બેટી

સમજ સફળ જીવન

સમજવું તો જોઈએ.

* શીખવું તો જોઇએ

શીખતા રહેવું સારી ટેવ.

શીખે તે જીવીત છે

ન શીખે તે જીવીત લાશ

ન શીખવું નાસમજી

શીખવું તો જોઇએ.

* વિચારવું તો જોઇએ

વિચાર કર્મનુ બીજ

વિકાસની કેડી 

વગર વિચારે જે કરે

પાછળથી પસ્તાય

વિચારવું તો જોઇએ.

વાંચનીને , સમજીને 

શીખીને અને વિચારને 

જીવન જીવવું જોઈએ.

વિનોદ આનંદ.                        02/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ