1893 જુઠનું ચક્રવ્યું

જુઠ્ઠ એટલે સત્યને છૂપાવું.
જુઠ્ઠનું ચક્રવ્યુ જુઠ્ઠ પર જુઠ્ઠ
બોલાવે,પકડાઇ જવાનો ડર.
ભૂલ છૂપાવા,આબરૂ બચાવા
જુઠ્ઠના ચક્રવ્યુમાં ફસાય છે,
પલ પલ તનાવમાં રહે છે.
સત્યનો દિપ પ્રગટવો તો
જુઠ્ઠ રૂપી અંધારું થાય દૂર.
જુઠ્ઠનું આયુષ્ય ટૂંકું છે,પછી
પસ્તાવું પડે ને વિશ્ર્વાસ
પણ ન કરે કોઈ,આબરૂના
થાય કાંકરા અને જીવન
જીવવું બને મુશ્કેલ.
ભૂલ થાય તો જુઠ્ઠના ચક્રવ્યું
માં ન ફસો, માફી માગી લો
તો જીવનમાં શાંતિ આવશે.
જુઠ્ઠ એવો અવગુણ છે, લાવે
બીજા ધણાં અવગુણો .
સત્ય એવો ગુણ છે, લાવે
બીજા ઘણા ગુણો .
એવું કાઇ અજુકતું ન કરો
જુઠ્ઠના ચક્રવ્યુમાં ન ફશો..
ફસાઈ જાવતો હિંમતથી
જુઠ્ઠના ચક્રવ્યુ ને તોડી
નાખી મેળવો મુક્તિ.
સત્ય બોલવાની પાડો
આદત, જુઠ્ઠુ બોલવાની
આદત નહિ, તો જુઠ્ઠના
ચક્રવ્યુમાં ફસવું નહિ પડે.
સત્યનો પથ છે વિજયનો પથ.
જુઠ્ઠનો પથ છે પરાજયનો પથ.
વિનોદ આનંદ. 13/02/2020
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1873 જીવન જીવવાની રીત

સરળ સાદી ને સાચી
રીત જીવવાની કઈ ?
જીવનમાં સરળ સહજ
અને સાત્વિક બનો .
પ્રેમ, અહિંસા ને કરૂણા
યુક્ત જીવન જીઓ.
છલ કપટ, રાગ દ્વેષ,
ને ઈર્ષાથી થી બચો .
કોઈની પણ ફરીયાદ
નહિ કરો, ભૂલ ન કાઢો
ને દોષ ન જુઓ.
સ્વીકાર ભાવ કેળવો .
પોતાની ભૂલ ને દોષ
દર્શન કરો ને સુધારો..
બીજાની ભૂલ માફ કરો
ને પોતાની ભૂલ કબૂલી
માફી માગીલો .જેવો
વ્યવહાર બીજાનો નથી
ગમતો એવો વ્યવહાર
બીજા જોડે તમે ન કરો .
સરખામણી બીજા જોડે
નહિ પોતાની જોડે કરો .
ચાડી ચુગલી ને નિંદા ન
કરો .અધિકાર પર નહિ
કર્તવ્ય પર ધ્યાન દો .
વાદ વિવાદ નહિ પણ
વાતચીત કરો .
સંબંધો ને અગત્યતા અને
અગ્રતા આપો પૈસાને નહિ.
જીવન સિધ્ધાંત, નિયમ ને
ઉદ્દેશ અનુસાર જવો .
જીવવાની સરળ સાદી ને
સાચી રીત જીવન સફળ,
અને સાર્થક બનશે.
વિનોદ આનંદ. 26/01/2020
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1845 જીવન નિર્માણ સૂત્રો

1) ઈશ્ર્વરમાં શ્રધ્ધા ને વિશ્ર્વાસ
2 )શરીર ઈશ્ર્વર-આત્માનું મંદિર
3) સ્વાધ્યાય કે સત્સંગ કરવો
4) ઈન્દ્રિય ને મન પર સંયમ
5) અર્થ સંયમ
6) સમય સંયમ
7) વિચાર સંયમ
8) સોસાયટીના અભિન્ન અંગ છો
સ્વાર્થી નહિ ન બનો બધાના
હિતમાં આપણું હિત સમજવું.
9) મર્યાદઓનું પાલન કરો .
10) સમજદારી, ઇમાનદારી,
જિમ્મેદારી, બહાદૂરી રાખવી.
11) ચારે બાજુ મધુરતા,સ્વચ્છતા,
સાદગી અને સજ્જનતાનુ
વાતાવરણ બનાવવું
12) અનીતિથી પ્રાપ્ત સફળતા
કરતા નીતિથી મળેલી
નિષ્ફળતા સ્વીકાર છે.
13) મનુષ્યનુ મૂલ્યાંકન સફળતા,
વિભૂતીઓ કે યોગ્યતાથી નહિ
પરંતુ એના સદવિચાર અને
સત્કર્મોથી થાય છે .
14) બીજા જોડે અવો વ્યવહાર
કરવો જો આપણને પસંદ છે.
15) નર ને નારી પર કુદ્રષ્ટિ ન હો.
16) પાસે જે છે એનો થોડો હિસ્સો
સમાજ માટે આપો .
17) પરંપરાઓની બાબતમાં
વિવેકને મહત્તવ આપવું.
18) સજ્જનનો સમાજ બનાવવો,
અન્યાયનો વિરોધ કરવો .
19) રાષ્ટ્રીય એકતા ને સમતા પ્રતિ
નિષ્ઠાવાન.જાતિય.ભાષા,પ્રાંત
ને સંપ્રદાયથી ઉપર ઉઠવાનું છે.
20) મનુષ્ય ભાગ્યના વિધાતા છે.
21) હમ બદલેંગે તો લોગ બદલેંગે.
હમ સુધરેગેં તો લોગ સુધરેગેં.
વિનોદ આનંદ. 02/01/2020
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1831 એકલતા

એકલો માણસ અનુભવે
એકલતા પછી તે ઘરમાં
હોય કે બહાર ટોળામાં.
સંજોગવસાત રહેવું પડે
એકલા તો એકલતાનો
સ્વીકાર કરી કાર્યરત રહો,
એકલતાનો વિચાર ન કરો.
દુનિયામાં તમે એકલા જ
એકલા નથી, એકલતામાં
સારી રીતે જીવતા શીખો,
નહીંતર એકલતા સજા છે.
એકલતાને એકાંત સમજો
ન કોઇ રોકટોક ન અવરોધ
તમે અને તમે પોતે એકલા.
સકારાત્મક અભિગમ રાખો
અને મળેલા સમયનો સદ્
ઉપયોગ એ છે સમજદારી.
એકલતાને અવસર કે તક
સમજી નિરાશ ન થાવ,પણ
એકલા રહેતા રહેતાઆદત
પડી જશે એકલા રહેવાની.
એકલતાની ચાદર ઓઢીને
જીવનમાં નિરાશ ને હતાશ
થઇ દુઃખી થવાની જરૂર નથી.
સંબંધોમાં અપનાપન નથી
તો જીવનમાં અકેલાપન છે.
સંબંધોમાં અપનાપન છે તો
અકેલાપન એકાંત લાગશે.
એકલતામાં નકારાત્મકતા
એકલતા વધારશે ને જીવન
બનાવશે કઠીન.
એકલતામાં સકારાત્મકતા
એકલતાને એકાંત બનાવશે
ને બનાવશે જીવન આસાન.
વિનોદ આનંદ. 20/12/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1819 જીવનનું ધ્યેય

બધાનું જિંદગીનું ધ્યેય શું ?
જિંદગીનું ધ્યેય છે સુખ .
આપણે જે પણ કરીએ છે,
ફક્ત સુખ મેળવવા માટે.
સુખ કેમાંથી મળે ?
કોઈ ને સફળતામાંથી,
કોઈ ને સંપત્તિમાથી,
કોઈ ને સંબંધો માંથી,
તો કોઈ ને શાંતિ માંથી
સુખ મળતું હોય છે.
જે આપણી પાસે છે એજ
સુખ છે, નથી એનું દુઃખ
કરવાથી,જે છે એનું સુખ
નહિ માણી શકો . કરવો
એનો પ્રયાસ કરોન મળે
તો દુઃખી ન થાવ.આ છે,
સુખી થવાની ચાવી.
બીજી ચાવી તમારો સુખ
અને દુઃખ પ્રત્યે હકારાત્મક
અભિગમ અને પરિભાષા.
ત્રીજી ચાવી ન કરો સુખની
સરખામણી જે દુઃખનું કારણ.
સરખામણી ઓછા સુખ વાળા
સાથે કરો તો દુઃખી ન થવાય.
સુખ દુઃખ સિક્કાની બે બાજુ.
સુખમાં દુઃખી ન થાવ અને
દુઃખમાં ખુશ રહો,સુખ આવશે.
વિનોદ આનંદ. 10/12/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1812 દશ જીવન સૂત્રો-1

સૂત્ર – 1) જીવો ને જીવવા
દો, જીવવું દરેક મનુષ્યનો
જન્મ સિધ્ધ હક છે. કોઇને
તકલીફ કે દુ:ખી કરીને
હક ન છીનવીલો .
સૂત્ર – 2) હસો ને હસાઓ પણ
હસી ન ઉડાઓ.રડતા અને
દુઃખીને હસાઓ.
સૂત્ર – 3) ન ફસો ન ફસાઓ.
કોઇને ન છેતરો, ન છેતરાઓ,
સાવધાન ને જાગૃત રહો.
સૂત્ર – 4) કમ બોલો, કમ ખાઓ
શરીર અને મન સ્વસ્થ રહશે.
સૂત્ર – 5) દેવું થાય એવું ખર્ચ
ન કરશો. આવક કરતાં જાવક
ઓછી રાખવી.આમદની અઠ્ઠન્નિ
ખર્ચા રૂપિયા ન હો ઐસા હાલ.
સૂત્ર – 6 ) ઝઘડો થાય એવું
બોલશો નહિ ને શરીર બગડે
એવું ખાશો નહિ. સાચુ સુખ સંબંધ
ને સ્વસ્થ શરીરમાં છે. પૈસામાં નથી.
સૂત્ર – 7) લોન ન લો, માથે કર્જ
ચઢસે ને શાંતિ નહિ રહે.
સૂત્ર – 8) અર્જ ને ફર્જ કરવાનું
ન ભૂલતા. કર્જ ન થાય અને
શરીર મર્જ ( બિમાર)ન થાય
તેનું ધ્યાન રાખજો.
સૂત્ર – 9) પ્રેમ,દયા,કરુણા,અહિંસા
પરમો ધર્મ.ધર્મને ધારણ કરો,
ધર્મનું રક્ષણ કરો,ધર્મ રક્ષણ કરશે.
સૂત્ર – 10) સત્ય મેવ જયતે. અતિ
સર્વત્ર વ્રજેત.
જીવન સૂત્રો સફળતા ને સિધ્ધિ છે.
વિનોદ આનંદ. 02/11/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1789 ભૂખ

ભોજનની ભૂખ, ભોજન
પછી ભૂખ નથી રહેતી.
ભોજન પછી પણ ભૂખ
કે ભોજન કરે બિમાર.
ભૂખ ન મટે તો ખતરા.
પૈસાની ભૂખ, પૈસાથી
ન મટે તો, એ ભૂખ નથી,
ભયંકર રોગ છે લાલચ.
ભૂખ વાસનાની, ન મટે
તો એ ભૂખ નથી ન મટે
એવો રોગ છે પાગલપણ.
ભૂખ માનની, ન મટે તો
એ અસાધ્ય રોગ છે મદ.
ભૂખ એસો આરામ કે મોજ
મસ્તીની,ન મટે તો,એ છે
રોગ આલસ્ય.
ભૂખ વધે અને, ન મટે તો
થાય જીવન બરબાદ.
કોઇ પણ ભૂખ મટે, સંતોષ
અને મર્યાદાથી .
અતિ ભૂખ છે વિનાશકારી.
નિયંત્રીત ભૂખ છે કલ્યાણકારી
અતિસય ભૂખ સફળતાની ને
માનવતાની બને તો જીવન
સુંદર અને ધરતી સ્વર્ગ બને .
વિનોદ આનંદ 15/11/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ