1699 અતિ એટલે…

અતિ એટલે અતિશય.
અતિ એટલે અમર્યાદિત.
અતિ એટલે આતંકવાદ.
અતિ સર્વત્ર વ્રજેત.
અતિ લોભ પાપનું મૂળ.
અતિ વૃષ્ટિ દુષ્કાળ.
અતિ નિંદ્રા આળસ.
અતિ વાચા, બકવાસ.
અતિ સલાહ, ટિક ટીક.
અતિ જાગરણ કમજોરી.
અતિ ની કોઈ સીમા નથી.
અતિની સમજો ચાલ.
અતિની જાણો ગતિ.
અતિ બગાડે મતિ ને વૃત્તિ.
અતિન શાંતિ ની દુશ્મન.
અતિનો પ્રયોગ ખતરનાર.
વિવેકના બાણથી અને
સયંમના તીર થી અતિનો
કરો વિનાસ ને કરો વિકાસ.
સીમા કરણ, મર્યાદા અને
લક્ષ્મણ રેખાથી અતિથી
મળે છુટકારો ને મુક્તિ.
અતિશય પ્રેમ કરો
અતિશય સત્સંગ કરો
અતિશય ભક્તિ કરો, તો
જીવનમાં અતિશય સુખ,
શાંતિ ને મુક્તિ મળશે.
વિનોદ આનંદ 17/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1699 અતિ એટલે…

અતિ એટલે અતિશય.
અતિ એટલે અમર્યાદિત.
અતિ એટલે આતંકવાદ.
અતિ સર્વત્ર વ્રજેત.
અતિ લોભ પાપનું મૂળ.
અતિ વૃષ્ટિ દુષ્કાળ.
અતિ નિંદ્રા આળસ.
અતિ વાચા, બકવાસ.
અતિ સલાહ, ટિક ટીક.
અતિ જાગરણ કમજોરી.
અતિ ની કોઈ સીમા નથી.
અતિની સમજો ચાલ.
અતિની જાણો ગતિ.
અતિ બગાડે મતિ ને વૃત્તિ.
અતિન શાંતિ ની દુશ્મન.
અતિનો પ્રયોગ ખતરનાર.
વિવેકના બાણથી અને
સયંમના તીર થી અતિનો
કરો વિનાસ ને કરો વિકાસ.
સીમા કરણ, મર્યાદા અને
લક્ષ્મણ રેખાથી અતિથી
મળે છુટકારો ને મુક્તિ.
અતિશય પ્રેમ કરો
અતિશય સત્સંગ કરો
અતિશય ભક્તિ કરો, તો
જીવનમાં અતિશય સુખ,
શાંતિ ને મુક્તિ મળશે.
વિનોદ આનંદ 17/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1671 મતિ-સુમતિ કે કુમતિ

મનુષ્યમાં મન અને
મનમાં મતિ એ બુધ્ધિ.
શુધ્ધ ને વિવેક બુધ્ધિ
એ સુમતિ. સબ કો
સુમતિ દે ભગવાન.
અશુધ્ધ ને અવિવેક
બુધ્ધિ એજ કુમતિ. કિસી
કો કુમતિ ન દે ભગવાન.
શ્રેષ્ઠ સ્વભાવ, સત્કર્મ
જ્ઞાન ને ભક્તિ એજ સુમતિ.
ખરાબ સ્વભાવ,કુકર્મ,અજ્ઞાન
અને આસક્તિ એજ કુમતિ.
કુમતિ છે ત્યાં ક્લેશ,અહમ્
તારું મારું ને છેતરપીંડી .
સુમતિ છે ત્યાં પ્રેમ,કરૂણા
સ્નેહ, સમર્પણ ને વિશ્ર્વાસ.
સુખ,શાંતિ,સમૃધ્ધિ જ્યાં
સુમતિ. દુઃખ,અશાંતિ, અને
બરબાદી જ્યાં છે કુમતિ.
સુમતિ કરે કલ્યાણ આત્માનું
સુમતિ કરે વિનાસ જીવનનો.
સુમતિ એટલે સંપત્તિ ને
કુમતિ એટલે વિપત્તિ.
વિનોદ આનંદ 19/07/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1648 જીવન એક મદિરાલય

જીવન એક મદિરાલય
મળે વિવિધ મદિરા જેમાં
કોઈ નસીલી કે ઝેહરીલી
કલ્યાણકારી ને મોક્ષદાઈ.
ચઢે જો મદિરા દૌલતની
તો બનાવી દે પાગલ .
ચઢે જો મદિરા સત્તાની
તો બનાવી દે શૈતાન .
ચઢે જો મદિરા કીર્તિની
તો બનાવીદે ખુદા.
ચઢે જો મદિરા અહંકારની
તો બનાવી દે નર્ક.
ચઢે જો મદિરા લોભની
તો બનાવી દે સ્વાર્થી.
ચઢે જો મદિરા મોહની
તો બનાવી દે અંધ.
ચઢે જો મદિરા પ્રેમની
તો બનાવી દે માનવ.
ચઢે જો મદિરા ભક્તિની
તો બનાવી દે ભક્ત.
હર કોઈ પીએ મદિરા,
કોઇ પીએ નસીલી, તો
કોઈ પીએ ઝહેરીલી, તો
કોઈ પીએ મોક્ષદાઈ કે
કલ્યાણકારી મદિરા.
પીઓ મદિરા પ્રેમ અને
ભક્તિની તો થાય જીવન
સફળ સાર્થક ને સમૃધ્ધ.
વિનોદ આનંદ 30/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1644 સંસારી કે સંન્યાસી

સંસારમાં બધા સાથે
જીવે, એ છે સંસારી.
સંસારથી અલગ જીવે
એ છે સંન્યાસી.
સંસારી આસક્ત બની
મોહ માયામાં જીવે છે.
સંન્યાસી અનાસક્ત બની
મોહ માયા ત્યજી જીવે છે.
સંસારી હોય કે સંન્યાસી
જીવન ઉદેશ્ય છે મુક્તિ
જન્મ મરણના ફેરામાંથી.
સંન્યાસીને મુક્તિ જલદી,
સંસારીને મુક્તિ મોડી મળે.
બેઉ રસ્તો અલગ છે પણ
નિશાન મુક્તિ છે, જીવન
તીર ને સંસાર કે સંન્યાસ
છે બાણ ને ભક્તિ છે ગુરુ.
ભક્તિ સંસારીની આસક્તિને
અનાસક્તિમાં અને મોહ
માયાને પ્રેમ ને કરુણામાં
કરે છે પરિવર્તીત.
સરળ ઉપાય મુક્તિનો છે
બહાર સંસારી, ભીતર
સંન્યાસી ને ભક્તિથી મળે
મુક્તિ.સંસારમાં મન ઠીક
પણ મનમાં સંસાર ખતર
નાક, જેવી રીત પાણીમાં
નાવ ઠીક ને નાવમાં પાણી.
ખતરનાક. સંસારમાં રહીને,
સંસારથી અલિપ્ત કમલવત્
જીવન છે મુક્તિનો સરળ માર્ગ
વિનોદ આનંદ 26/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1640 આનંદમાં રહો

આનંદ સુખી જીવનની
ચાવી, આનંદમાં રહો
સુખ નો વિરોધી શબ્દ
દુ:ખ પણ આનંદનો
ન કોઇ વિરોધી શબ્દ.
ફક્ત આનંદ એટલે
આનંદ, રહો આનંદમાં
દુ:ખ નહિ સતાવે.
આનંદ દિવ્ય સ્વભાવ
પરમાત્માનો, આપણે
આત્મા પરમાત્માનો
અંશ છીએ, ભીતર છે
આનંદનો વાસ, બસ
પ્રગટ કરવાનો છે આ
દિવ્ય સ્વભાવ જીવનમાં.
* જીવનમાં આનંદ પ્રગટ
કરવા પરમાત્મા સાથે
ભક્તિ દ્વારા જોડાઇ જાવ.
* હમેંશા ખુસ રહેવાની
આદત થી પ્રગટે આનંદ.
* જીવનમાં શાંતિ, પ્રેમ,
અને દયા પ્રગટ કરો. તો
પ્રગટે આનંદ જીવનમાં.
* સંવેદનશીલ બનો ને
સહનશીલ બનો તો ,
પ્રગટે આનંદ જીવનમાં.
* સદગુણો કેળવો તો પ્રગટે
આનંદ જીવનમાં.
આનંદિત જીવન સુખી જીવન.
જ્યાં આનંદ ત્યાં પરમાત્મા.
વિનોદ આનંદ 21/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલો

1582 કુંવારી કન્યા

કુંવારી કન્યાને શાસ્ત્ર
માં માંગલીક એટલે કે
શુકનીયાર ને લક્ષ્મી
કહી છે. કુંવારી કન્યાના
શુકન સારા એમ કહ્યુ છે.
કુંવારી કન્યાનું કુંવારાપણું
તેની આન બાન ને શાન છે.
પરિવારની છે જવાબદારી
કુંવારાપણની માવજત
કરવાની, જ્યારે આવે
કન્યા જવાનીના ઉંમરે.
કન્યા ને પરિવારની આબરૂ
કન્યાના કુંવારાપણામાં છે.
હાલના માહોલમાં એ વધારે
જરૂરી ને ખુબ આવશ્યક છે.
મારી નમ્ર વિનતી છે કે આ
બાબતમાં કુવારી કન્યા પણ
મર્યાદામાં રહી ને મા-બાપને
સાથ અને સહયોગ આપે.
લગ્ન પહેલા કન્યાનું કૌમર્ય
એટલે કુંવારાપણું ભ્રષ્ટ ન
થવું જોએ તો જ તેની આબરૂ
જળવાય ને આન બાન
શાનથી પોતાના ઘરે જાય.
કુંવારી કન્યાએ ફક્ત એક
વાત યાદ રાખવામાંની છે
કે તે કુંવરી કન્યા છે ને તેને
જવાનીમાં કોઈ છોકરાના
પ્રેમમાં નથી પડવાનું.
કારણ કે એ પ્રેમ નહિ મોહ
ને વાસનાનો ઉભરો છે.
માબાપના સંસ્કાર આબરૂ
અને તમારી પવિત્રતા
ખાતર મર્યાદાના પાલન
થી વાસનાના ઉભરાને
શાંત કરી કુંવારપણને
જાળવી રાખજો. શાસ્ત્રના
વચનની ગરીમા જાળવી
રાખવી એ તમારો પહેલી
ને ઉમદા જવાબદરી છે.
વિનોદ આનંદ 29/04/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ