1640 આનંદમાં રહો

આનંદ સુખી જીવનની
ચાવી, આનંદમાં રહો
સુખ નો વિરોધી શબ્દ
દુ:ખ પણ આનંદનો
ન કોઇ વિરોધી શબ્દ.
ફક્ત આનંદ એટલે
આનંદ, રહો આનંદમાં
દુ:ખ નહિ સતાવે.
આનંદ દિવ્ય સ્વભાવ
પરમાત્માનો, આપણે
આત્મા પરમાત્માનો
અંશ છીએ, ભીતર છે
આનંદનો વાસ, બસ
પ્રગટ કરવાનો છે આ
દિવ્ય સ્વભાવ જીવનમાં.
* જીવનમાં આનંદ પ્રગટ
કરવા પરમાત્મા સાથે
ભક્તિ દ્વારા જોડાઇ જાવ.
* હમેંશા ખુસ રહેવાની
આદત થી પ્રગટે આનંદ.
* જીવનમાં શાંતિ, પ્રેમ,
અને દયા પ્રગટ કરો. તો
પ્રગટે આનંદ જીવનમાં.
* સંવેદનશીલ બનો ને
સહનશીલ બનો તો ,
પ્રગટે આનંદ જીવનમાં.
* સદગુણો કેળવો તો પ્રગટે
આનંદ જીવનમાં.
આનંદિત જીવન સુખી જીવન.
જ્યાં આનંદ ત્યાં પરમાત્મા.
વિનોદ આનંદ 21/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલો

Advertisements

1582 કુંવારી કન્યા

કુંવારી કન્યાને શાસ્ત્ર
માં માંગલીક એટલે કે
શુકનીયાર ને લક્ષ્મી
કહી છે. કુંવારી કન્યાના
શુકન સારા એમ કહ્યુ છે.
કુંવારી કન્યાનું કુંવારાપણું
તેની આન બાન ને શાન છે.
પરિવારની છે જવાબદારી
કુંવારાપણની માવજત
કરવાની, જ્યારે આવે
કન્યા જવાનીના ઉંમરે.
કન્યા ને પરિવારની આબરૂ
કન્યાના કુંવારાપણામાં છે.
હાલના માહોલમાં એ વધારે
જરૂરી ને ખુબ આવશ્યક છે.
મારી નમ્ર વિનતી છે કે આ
બાબતમાં કુવારી કન્યા પણ
મર્યાદામાં રહી ને મા-બાપને
સાથ અને સહયોગ આપે.
લગ્ન પહેલા કન્યાનું કૌમર્ય
એટલે કુંવારાપણું ભ્રષ્ટ ન
થવું જોએ તો જ તેની આબરૂ
જળવાય ને આન બાન
શાનથી પોતાના ઘરે જાય.
કુંવારી કન્યાએ ફક્ત એક
વાત યાદ રાખવામાંની છે
કે તે કુંવરી કન્યા છે ને તેને
જવાનીમાં કોઈ છોકરાના
પ્રેમમાં નથી પડવાનું.
કારણ કે એ પ્રેમ નહિ મોહ
ને વાસનાનો ઉભરો છે.
માબાપના સંસ્કાર આબરૂ
અને તમારી પવિત્રતા
ખાતર મર્યાદાના પાલન
થી વાસનાના ઉભરાને
શાંત કરી કુંવારપણને
જાળવી રાખજો. શાસ્ત્રના
વચનની ગરીમા જાળવી
રાખવી એ તમારો પહેલી
ને ઉમદા જવાબદરી છે.
વિનોદ આનંદ 29/04/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1540 વિટંબણા

જીવનમાં છે ઘણી વિટંબણા.
જેને પ્રેમ કરીએ છીએ એની
જોડે ઝઘડીએ છીએ અને
પોતાના સાથે પારકા જેવો
વ્યવહાર કરીએ છીએ
એજ છે વિટંબણા.
કુટુંબંના સંબંધો ઓછું અને
બીજા નવા જેવા કે મિત્ર
ઓફીસમાં સાથે કામ કરતાં
વ્યક્તિના સંબંધોને વધારે
અગત્યતા ને મહત્વત
આપીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જે બાબતમાં ‘ના’ કહેવાની
હોય ત્યાં ‘હા’ કહે છીએ અને
જ્યાં ‘ના’ કહેવાની હોય ત્યાં
‘હા’ કહીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જીવનમાં જે કરવાનું હોય તે
કરતા નથી, જે કરવાનું નથી
તે કરીએ છીએ એ છે વિટંબણા.
જ્યા ચૂપ રહેવાનું છે ત્યાં
બોલીએ છિએ અને જ્યાં
બોલવાનું હોય ત્યાંચૂપ રહી
છીએ એ જ છે વિટંબણા.
જ્યાં ગુસ્સો કરવાનો છે ત્યાં
શાંત રહીએ છીએ ને શાંત
રહેવાનું હોય ત્યાં ગુસ્સો કરી
એ છીએ એ જ છે વિટંબણા.
આ બધી વિટંબણાઓ નો
હલ આવે તો જીવન સફળ
સુખ શાંતિમાં પસાર થાય.
સહી સમયે સહી વાત કે
કામ કે વ્યવહાર કરતાં શીખો
તો વિટંબણા ન રહે, તો પછી
મુશ્કેલીઓ ને તકલીફ પણ
થઈ જાય ઓછી.
વિનોદ આનંદ 20/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1536 મિત્ર અને મિત્રતા

મિત્ર મંત્ર ને મિત્રતા ભકતિ,
મિત્રતાનું જતન એ સાધના.
મિત્ર ભાઇ સમાન, યાદ આવે.
આવે તો થાય ખુશી, જાય તો
થાય દુઃખ, ઘણા બધા મિત્રો
કરતાં આવો જોઈ એક મિત્ર.
મિત્ર જોડે મંત્રણા એ આનંદ.
મિત્ર જોડે મુસાફરી એ મઝા.
મિત્ર જોડે અભ્યાસ,સફળતા.
મિત્ર નો પ્રેમ એ જ અમૃત.
મિત્રનો સાથ એ સહેવાસ.
મિત્ર વગર એકલું લાગે, હોય
તો બધુ લાગે સરસ,સરલ.
મિત્રનો સંબંધ નિ:સ્વાર્થ ને
બધા સંબંધો માં મિત્રતાનો
ભાવ, સંબંધોનો રક્ષક,પોષક.
પુત્ર 15 વર્ષનો થાય,મિત્રતા
કેળવો સંબંધ જળવાશે ને
જનરેશન ગેપ નહિ રહે ને
પરિવારમાં થાય સુખ શાંતિ.
કૃષ્ણ-સુદામાની મિત્રતા છે,
આદર્શ મિત્રતાની મિશાલ.
મિત્ર અને મિત્રતા જિંદાબાદ.
વિનોદ આનંદ 17/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1480 જીવન વ્યર્થ કે સાર્થક

સફળતા ને સાર્થકતા
વગરનું જીવન, વ્યર્થ.
પ્રેમ,દયા અને કરૂણા
વગરનું જીવન વ્યર્થ.
સુખ શાંતિ અને શુકુન
વગરનું જીવન વ્યર્થ.
સમાજમાં માનસન્માન
ને પ્રતિષ્ઠા વગરનું
જીવન વ્યર્થ જીવન.
અસ્તવ્યથ,અનિયમીત
જીવન વ્યર્થ જીવન.
કોઈ ધ્યેય ને આયોજન
વગરનું જીવન વ્યર્થ.
પ્રમાણિકતા નૈતિકતા
અને અધ્યાત્મિકતા
વગરનું જીવન વ્યર્થ.
સાથ,સહકાર,સહયોગ
વગરનું જીવન વ્યર્થ.
સહજતા,સરળતા ને
સાત્વિકતા વગરનું
જીવન વ્યર્થ જીવન.
સત્ય, દયા,અહીંસા ને
અનુશાસન વગરનું
જીવન વ્યર્થ જીવન.
અમર, યાદગાર અને
પ્રેરણાદાઈ જીવન એ
સાર્થક ને સફળ જીવન.
ચકાસો તમારુ જીવન.
સાર્થક છે કે વ્યર્થ ?
વિનોદ આનંદ 02/02/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1464 સંબંધોનું ગણિત

સંબંધોની ગરીમા, કિંમત,
જરૂરીયાત સમજીને તેની
કદર કરીને, માન સન્માન
કરી ને સંબંધો ને જાળવી
રાખવાની કલા હસ્તગત
કરીલે તે છે સંબંધોનું ગણિત.
તેમ કરવા સૂત્રો, જેવા કે
સહન કરીલેવું, બાંધ છોડ
કરવી, ક્ષમા કરવી, ક્ષમા
આપવી, ભૂલ કબૂલ કરવી,
ભૂલ ન કાઢવી, રોક ટોક કે
ચીક ચીક ન કરવી વગેરે.
સંબંધોના ગણિતમાં પ્રેમનો
કરવનો છે સરવાળો. ને
રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષાની
કરવાની છે બાદબાકી.
પછી સંબંધોના ગણિતમાં
સ્વાર્થનો ભાગાકાર અને
નિખાલસતાનો કરવાનો છે
ગુણાકાર. કુટુંબમાં બીજાની
જરૂરીયાત ને સમસ્યાઓના
સમીકરણ છોડવા જરૂરી છે.
જીવનની પરીક્ષામાં સંબંધો
ના ગણિતમાં 100% માર્કસ
થાય પ્રાપ્ત તો પાસ થવાય.
સંબંધોના ગણિતમાં જે થાય
નાપાસ તે કદી ન પાસ થાય
જીવન ની પરીક્ષામાં.
સંબંધોનું ગણિત સમજી લેજો
ભણી લેજો ને શીખી લેજો ને.
વિનોદ આનંદ 18/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1457 સ્વભાવ

સ્વભાવ એટલે પોતાનો
ભાવ,વલણ,માન્યતા થી
બને તમારી વાણી,વર્તન
ને વ્યવહાર જેનાથી બને
તમારું વ્યક્તિત્વ.સારી
ભાવનાઓ,સકારાત્મક
વલણ ને માન્યતાઓ
થી બને સારું વ્યક્તિત્વ,
નહી તો ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
તમારી આદતો ને વિચારો
બનાવે તમારો સ્વભાવ.
જાને અનજાને સ્વભાવ
બની જાય છે પણ કાંઈ
ખબર પડતી નથી અને
ખબર પડે પછી,શું થાય?
ખરાબ આદતો બને ખરાબ
સ્વભાવ ને ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
સારો સ્વભાવ ને આદતો થી
થાય ઘરમાં સ્વર્ગ નું નિર્માણ
ખરાબ સ્વભાવ ને આદતોથી
થાય ઘરમાં નર્ક નું નિર્માણ.
ખરાબ આદત જેવી બીજાની
ભૂલ કાઢવી, ખામીઓ જોવી
મજાક ઉડવી, રોક ટોક કરવી.
ખરાબ સ્વભાવ, બને સંબંધ
કમજોર ને જીવન કઠીન.
પ્રેમાળ, દયાળું, કરૂણા,ઉદાર
સ્વભાવ બને જીવન સુંદર.
વિનોદ આનંદ 09/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ