1457 સ્વભાવ

સ્વભાવ એટલે પોતાનો
ભાવ,વલણ,માન્યતા થી
બને તમારી વાણી,વર્તન
ને વ્યવહાર જેનાથી બને
તમારું વ્યક્તિત્વ.સારી
ભાવનાઓ,સકારાત્મક
વલણ ને માન્યતાઓ
થી બને સારું વ્યક્તિત્વ,
નહી તો ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
તમારી આદતો ને વિચારો
બનાવે તમારો સ્વભાવ.
જાને અનજાને સ્વભાવ
બની જાય છે પણ કાંઈ
ખબર પડતી નથી અને
ખબર પડે પછી,શું થાય?
ખરાબ આદતો બને ખરાબ
સ્વભાવ ને ખરાબ વ્યક્તિત્વ.
સારો સ્વભાવ ને આદતો થી
થાય ઘરમાં સ્વર્ગ નું નિર્માણ
ખરાબ સ્વભાવ ને આદતોથી
થાય ઘરમાં નર્ક નું નિર્માણ.
ખરાબ આદત જેવી બીજાની
ભૂલ કાઢવી, ખામીઓ જોવી
મજાક ઉડવી, રોક ટોક કરવી.
ખરાબ સ્વભાવ, બને સંબંધ
કમજોર ને જીવન કઠીન.
પ્રેમાળ, દયાળું, કરૂણા,ઉદાર
સ્વભાવ બને જીવન સુંદર.
વિનોદ આનંદ 09/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1349 ઉગે સૂરજ વિવેકનો

ઉગે સૂરજ વિવેકનો તો
થાય સવાર સમજની .
થાય સવાર સમજની તો
ફૂલ ખીલે સંબંધોના.
ખીલે ફૂલ સંબંધોના તો
ખુશબૂ ફેલે પ્રેમની
ખુશબૂ ફેલે પ્રેમની તો
ઘર બને સ્વર્ગ.
ઘર ઘર બને સ્વર્ગ તો
ઘરતી બને સ્વર્ગ.
ઉગે સૂરજ વિવેકનો તો
થાય અજવાળું જીવનમાં
થાય અજવાળું જીવનમાં તો
થાય અંધકાર દૂર અજ્ઞાનનો
થાય અંધકાર દૂર અજ્ઞાન તો
પથરાય પ્રકાશ જ્ઞાનનો.
પથરાય પ્રકાશ જ્ઞાનનો તો
ઘર ઘર પરમાત્મા થાય પ્રગટ.
વિવેકનો સૂર્યાસ્ત ન થવો જોઈએ.
વિનોદ આનંદ 27/10/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1282 સંયુક્ત કુટુંબ

સંયુકત કુટુંબ સુખી,સુંદર
કુટુંબ ને શક્તિશાળી કુટુંબ.
સંયુકત કુટુંબ સાથ, સહકાર
ને સમર્પણનો આદર્શ નમૂનો.
મોંઘવારીને પહોંચીવળવાનો
ઉત્તમ ઉપાય, એક મકાન એક
રસોડું ઓછા ખર્ચે સમૃધ્ધ કુટુંબ.
સંયુકત કુટુંબ પ્રેમ, સ્નેહ સમજ
આદર, મર્યાદા અને સંસ્કારની
અનોખી ને નિરાલી પાઠશાળા.
ગણ્યા ગણાય નહી એટલા
ફાયદા સંયુકત કુટુંબના, જે
વિભક્ત કુટુંબમાં નથી છતાં
સંયુકત કુટુંબ એક સ્વપ્ન
બની ગયું છે કારણ વ્યક્તિને
બંધનમાં, મર્યાદામાં રહેવાનું
નથી પસંદ પણ સ્વતંત્ર રહેવું
છે પસંદ, ભલે પછી ખર્ચ વધે
તકલીફો વધે, કોઇનો સાથ
સહકાર અને પ્રેમ ન મળે.
પૈસા કમાવવા ને સ્વછંદી
જીવન જીવવું ને પૈસાના
જોરે હોમ સર્વન્ટની મદદ
મેળવી કોઈની રોક ટોક વગર
પોતાનાને પારકા બનાવી
અલગ રહી જીવવું એવી
જીવનશૈલી છે પસંદ તો,
સંયુક્ત કુટુંબની કલ્પના
કરવી પણ છે બેકાર.
સંયુકત કુટુંબ સ્વર્ગ સમાન.
વિભક્ત કુટુંબ એકલું અટુલું
પ્રેમ,સ્નેહ અને સમર્પણ
વગરનું નિ:સ્તેજ જીવન.
વિભક્ત કુટુંબની પસંદગી
છે વિકૃત અને ખોટી.
વિનોદ આનંદ 28/08/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1130 દયાદાન

દયા સદ્ ભાવ દિલમાં
સહાનીભૂતી,પ્રેમ સેવા
ને સર્પમણનો ભાવ જગાડે.
પરમાત્મા દયાના સાગર
આત્મા પરમાત્માનો અંશ
આપણે આત્મા દયાવાન.
ભીતરમાં દયા છે જ ફક્ત
દયા ને જગાડવાની છે.
દયા ધર્મનું મૂળ છે અનેે
છે પુણ્યની પરબ.
દયા કરો દીન બનો તો
બનશો દયાવાન.
દયા કરો ને જરૂરતમંદ
વ્યક્તિને મદદ પૈસાની
પ્રેમની કે સમયની કરો.
દયા કે દાન યોગ્યતા કે
પાત્રતા પ્રમાણે આપવું.
છૂપુ દાન ઉત્તમ કહેવાય.
દાનનો ઢંઢેરો ન પીટાય
કે તક્તી ન મુકાય.
ન આવે અભિમાન દાન
થી તેનું ધ્યાન રહે.
વિનોદ આનંદ 30/03/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1091 ભાવ,અભાવ ને પ્રભાવ

* ભાવ
ભાવ હ્રદય માં વસે,
ભાવ લાગણીથી પ્રગટે.
પ્રેમ દયા, કરૂણા ઉત્તમ ભાવ.
ભાવથી સંબંધો જળવાય
ભાવ થી ભક્તિ થાય.
ભાવના ભૂખ્યા ભગવાન.
ભાવથી ભવસાગર તરાય
ભાવ વગર બધું સૂનુ ને સૂકુ.
ભાવથી રહો, ભાવથી જીવો .
ભાવથી ભાગ્યશાળી બનાય.
* અભાવ
ભાવ વિનાનો ને વસ્તુ વગર
માણસ અભાવમાં જીવે ને
દુ:ખી થાયને સમજે કમનસીબ.
કોઈ ભાવથી આવે તો સ્વાગત
કરજો, અભાવમાં આવે તો
અભાવ દૂર કરજો ને ખુશ કરજો .
* પ્રભાવ
કોઇ ના પ્રભાવથી જલદી
પ્રભાવિત ન થાઓ.
જરા વિચારો , સમજો ને
જાણો ને પછી પ્રભાવિત
થાઓ પણ સંકેત ન કરો,
મનથી પ્રભાવિત થાવ.
જે પણ કરો હોસ માં કરો
પ્રભાવના નશામાં ન કરો .
તમારું જીવન એવું જીઓ કે
થયા બધા પ્રભાવિત થાય.
વિનોદ આનંદ 23/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1074 દિવ્ય પરિવાર

સદ્ ગુણ દિવ્ય પરિવાર.
સત્ય-પ્રેમ,શ્રેષ્ઠ-મહાન વડીલ
સદસ્ય સદ્ ગુણ પરિવારનો..
બધા સદસ્ય તેની સંતાન.
દયા, કરૂણા, ક્ષમા ને શાંતિ
તેના વ્હાલી સંતાન બનાવે
સ્વર્ગ સદ્ ગુણ પરિવારને.
પ્રમાણિકતા, નિયમિતતા
ને પરિશ્રમ કરે વ્યવસ્થા
ને લાવે શિસ્ત પરિવારમાં.
ધીરજ, સાહસ ને હિંમત કરે
કામ સફળ પરિવારના.
સદ્ ભાવ ને સમ્ ભાવ ને
સહનશક્તિ બાંધી રાખે
ભેગા બધાને પરિવારમાં.
શ્રધ્ધા-વિશ્ર્વાસ ઈશ્ર્વરમાં
ભક્તિ જગાડે પરિવારમાં.
હસી, પ્રસન્નતા ને સુખી
લાવે આનંદ પરિવારમાં.
વીરતા – નિર્ભયતા બચાવે
દુશ્મનોથી પરિવારને.
સર્વેના પરિવારના સભ્યોમાં
સદ્ ગુણ પરિવારના સભ્યોનું
પ્રગટ્યા થાય તો જીવન સફળ.
વિનોદ આનંદ 11/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1058 ખેલ

જીવન છે એક એવો
ખેલ, છોડવું ને પકડવું.
શું પકડવું ? ને શું છોડવું ?
p0છે સમજ ને આવડત.
કુસંગ છોડવો ને સુસંગ
પકડવો, રહો સાવધાન
કુસંગ ન પકડાઈ જાય.
સુસંગની ચેષ્ઠા કરો તો
કુસંગ પકડાશે નહી તો
જાને અંજાને પકડાઇ
જશે કુસંગ, સાવધાન.
જીવન ખેલમાં છોડવા છે
દુર્ગણ,પકડવાના છે સદ્ગુણ.
પ્રેમ,કરૂણા,દયા પકડવાની
ને કામ,ક્રોધો ,લોભ,મોહ ને
છોડવાનો છે,સાવધાન.
અશાંતિ,હિંસા,ઇર્ષા છોડવાની
શાંતિ,અહીંસા,સ્નેહ પકડવાનો.
સારું,સાચુ જે પકડે ખરાબ,
ખોટુ જે છોડે તે જીતા.
ખેલમાં જે જીતે એ જ
છે મુક્કદર કા સિકંદર વરના
છે મુઢ,અજ્ઞાની,નાદાન,વ્યક્તિ.
વિનોદ આનંદ 02/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ