1736 સંબંધોનો દ્રષ્ટિકોણ

સંબંધો પરિવારના, સમાજના
ઓફીસના અને મિત્રતાના છે.
જીવનમાં સંબંધ સિવા બીજુ
જરૂરી ને ઉપયોગી કાંઈ નથી.
સંબંધો ઘણું બધું છે. સંબંધો
વગરના જીવનની કલ્પના
જ ન કરી શકાય.
શરીરની ત્રણ જરૂરીયાત હવા,
પાણી,ખોરાક છે તેમ જીવનની
જરૂરીયાત છે સંબંધ.
સંબંધો ને સાચવા, પોષવા,
જાળવવા,મજબૂત કરા માટે
સંબંધોના દ્રષ્ટિકોણ સમજો,
ને નવો દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો ,તો
જીવનમાં મળે સુખ-શાંતિ આનંદ .
* સહન કરવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* એક બીજાને સમજવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* સ્વભાવ પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાનો .
* માફી માગવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* માફી આપવા નો દ્રષ્ટિકોણ.
* તેમનામાં રસ લેવો નો દ્રષ્ટિકોણ.
* ઘસાતા શીખવાનો દ્રષ્ટિકોણ.
* પ્રેમ સ્નેહથી માવજતનો દ્રષ્ટિકોણ.
જીવનમાં વાતચીત કરો તો , હસીને
સાચવીને,નમીને, સાંભળીને, ખમીને
સંભાળીને, નભાવીને તો સંબંધો ટકે.
સંબંધ જ જીવન, જીવન જ સંબંધ છે.
વિનોદ આનંદ 23/09/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1699 અતિ એટલે…

અતિ એટલે અતિશય.
અતિ એટલે અમર્યાદિત.
અતિ એટલે આતંકવાદ.
અતિ સર્વત્ર વ્રજેત.
અતિ લોભ પાપનું મૂળ.
અતિ વૃષ્ટિ દુષ્કાળ.
અતિ નિંદ્રા આળસ.
અતિ વાચા, બકવાસ.
અતિ સલાહ, ટિક ટીક.
અતિ જાગરણ કમજોરી.
અતિ ની કોઈ સીમા નથી.
અતિની સમજો ચાલ.
અતિની જાણો ગતિ.
અતિ બગાડે મતિ ને વૃત્તિ.
અતિન શાંતિ ની દુશ્મન.
અતિનો પ્રયોગ ખતરનાર.
વિવેકના બાણથી અને
સયંમના તીર થી અતિનો
કરો વિનાસ ને કરો વિકાસ.
સીમા કરણ, મર્યાદા અને
લક્ષ્મણ રેખાથી અતિથી
મળે છુટકારો ને મુક્તિ.
અતિશય પ્રેમ કરો
અતિશય સત્સંગ કરો
અતિશય ભક્તિ કરો, તો
જીવનમાં અતિશય સુખ,
શાંતિ ને મુક્તિ મળશે.
વિનોદ આનંદ 17/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1699 અતિ એટલે…

અતિ એટલે અતિશય.
અતિ એટલે અમર્યાદિત.
અતિ એટલે આતંકવાદ.
અતિ સર્વત્ર વ્રજેત.
અતિ લોભ પાપનું મૂળ.
અતિ વૃષ્ટિ દુષ્કાળ.
અતિ નિંદ્રા આળસ.
અતિ વાચા, બકવાસ.
અતિ સલાહ, ટિક ટીક.
અતિ જાગરણ કમજોરી.
અતિ ની કોઈ સીમા નથી.
અતિની સમજો ચાલ.
અતિની જાણો ગતિ.
અતિ બગાડે મતિ ને વૃત્તિ.
અતિન શાંતિ ની દુશ્મન.
અતિનો પ્રયોગ ખતરનાર.
વિવેકના બાણથી અને
સયંમના તીર થી અતિનો
કરો વિનાસ ને કરો વિકાસ.
સીમા કરણ, મર્યાદા અને
લક્ષ્મણ રેખાથી અતિથી
મળે છુટકારો ને મુક્તિ.
અતિશય પ્રેમ કરો
અતિશય સત્સંગ કરો
અતિશય ભક્તિ કરો, તો
જીવનમાં અતિશય સુખ,
શાંતિ ને મુક્તિ મળશે.
વિનોદ આનંદ 17/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1671 મતિ-સુમતિ કે કુમતિ

મનુષ્યમાં મન અને
મનમાં મતિ એ બુધ્ધિ.
શુધ્ધ ને વિવેક બુધ્ધિ
એ સુમતિ. સબ કો
સુમતિ દે ભગવાન.
અશુધ્ધ ને અવિવેક
બુધ્ધિ એજ કુમતિ. કિસી
કો કુમતિ ન દે ભગવાન.
શ્રેષ્ઠ સ્વભાવ, સત્કર્મ
જ્ઞાન ને ભક્તિ એજ સુમતિ.
ખરાબ સ્વભાવ,કુકર્મ,અજ્ઞાન
અને આસક્તિ એજ કુમતિ.
કુમતિ છે ત્યાં ક્લેશ,અહમ્
તારું મારું ને છેતરપીંડી .
સુમતિ છે ત્યાં પ્રેમ,કરૂણા
સ્નેહ, સમર્પણ ને વિશ્ર્વાસ.
સુખ,શાંતિ,સમૃધ્ધિ જ્યાં
સુમતિ. દુઃખ,અશાંતિ, અને
બરબાદી જ્યાં છે કુમતિ.
સુમતિ કરે કલ્યાણ આત્માનું
સુમતિ કરે વિનાસ જીવનનો.
સુમતિ એટલે સંપત્તિ ને
કુમતિ એટલે વિપત્તિ.
વિનોદ આનંદ 19/07/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1648 જીવન એક મદિરાલય

જીવન એક મદિરાલય
મળે વિવિધ મદિરા જેમાં
કોઈ નસીલી કે ઝેહરીલી
કલ્યાણકારી ને મોક્ષદાઈ.
ચઢે જો મદિરા દૌલતની
તો બનાવી દે પાગલ .
ચઢે જો મદિરા સત્તાની
તો બનાવી દે શૈતાન .
ચઢે જો મદિરા કીર્તિની
તો બનાવીદે ખુદા.
ચઢે જો મદિરા અહંકારની
તો બનાવી દે નર્ક.
ચઢે જો મદિરા લોભની
તો બનાવી દે સ્વાર્થી.
ચઢે જો મદિરા મોહની
તો બનાવી દે અંધ.
ચઢે જો મદિરા પ્રેમની
તો બનાવી દે માનવ.
ચઢે જો મદિરા ભક્તિની
તો બનાવી દે ભક્ત.
હર કોઈ પીએ મદિરા,
કોઇ પીએ નસીલી, તો
કોઈ પીએ ઝહેરીલી, તો
કોઈ પીએ મોક્ષદાઈ કે
કલ્યાણકારી મદિરા.
પીઓ મદિરા પ્રેમ અને
ભક્તિની તો થાય જીવન
સફળ સાર્થક ને સમૃધ્ધ.
વિનોદ આનંદ 30/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1644 સંસારી કે સંન્યાસી

સંસારમાં બધા સાથે
જીવે, એ છે સંસારી.
સંસારથી અલગ જીવે
એ છે સંન્યાસી.
સંસારી આસક્ત બની
મોહ માયામાં જીવે છે.
સંન્યાસી અનાસક્ત બની
મોહ માયા ત્યજી જીવે છે.
સંસારી હોય કે સંન્યાસી
જીવન ઉદેશ્ય છે મુક્તિ
જન્મ મરણના ફેરામાંથી.
સંન્યાસીને મુક્તિ જલદી,
સંસારીને મુક્તિ મોડી મળે.
બેઉ રસ્તો અલગ છે પણ
નિશાન મુક્તિ છે, જીવન
તીર ને સંસાર કે સંન્યાસ
છે બાણ ને ભક્તિ છે ગુરુ.
ભક્તિ સંસારીની આસક્તિને
અનાસક્તિમાં અને મોહ
માયાને પ્રેમ ને કરુણામાં
કરે છે પરિવર્તીત.
સરળ ઉપાય મુક્તિનો છે
બહાર સંસારી, ભીતર
સંન્યાસી ને ભક્તિથી મળે
મુક્તિ.સંસારમાં મન ઠીક
પણ મનમાં સંસાર ખતર
નાક, જેવી રીત પાણીમાં
નાવ ઠીક ને નાવમાં પાણી.
ખતરનાક. સંસારમાં રહીને,
સંસારથી અલિપ્ત કમલવત્
જીવન છે મુક્તિનો સરળ માર્ગ
વિનોદ આનંદ 26/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1640 આનંદમાં રહો

આનંદ સુખી જીવનની
ચાવી, આનંદમાં રહો
સુખ નો વિરોધી શબ્દ
દુ:ખ પણ આનંદનો
ન કોઇ વિરોધી શબ્દ.
ફક્ત આનંદ એટલે
આનંદ, રહો આનંદમાં
દુ:ખ નહિ સતાવે.
આનંદ દિવ્ય સ્વભાવ
પરમાત્માનો, આપણે
આત્મા પરમાત્માનો
અંશ છીએ, ભીતર છે
આનંદનો વાસ, બસ
પ્રગટ કરવાનો છે આ
દિવ્ય સ્વભાવ જીવનમાં.
* જીવનમાં આનંદ પ્રગટ
કરવા પરમાત્મા સાથે
ભક્તિ દ્વારા જોડાઇ જાવ.
* હમેંશા ખુસ રહેવાની
આદત થી પ્રગટે આનંદ.
* જીવનમાં શાંતિ, પ્રેમ,
અને દયા પ્રગટ કરો. તો
પ્રગટે આનંદ જીવનમાં.
* સંવેદનશીલ બનો ને
સહનશીલ બનો તો ,
પ્રગટે આનંદ જીવનમાં.
* સદગુણો કેળવો તો પ્રગટે
આનંદ જીવનમાં.
આનંદિત જીવન સુખી જીવન.
જ્યાં આનંદ ત્યાં પરમાત્મા.
વિનોદ આનંદ 21/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલો