1077 મન એક કલ્પવૃક્ષ

કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસી
જે ઇચ્છા કરો એ મળે.
મન એટલે કલ્પવૃક્ષ.
જે ઈચ્છા કરો તે મળે.
લક્ષ્યરૂપી ઇચ્છાનું
બીજ મનમાં રોપો,
સંકલ્પ ને પરિશ્રમથી
પાળો પોષો તો બને
કલ્પવૃક્ષ ને સફળતા
રૂપી ફળ મળશે.
મન, બુધ્ધિ, લાગણી ને
મહેનતને યોગ્ય રીતે
એક લક્ષ્યની દિશામાં
આયોજીત કરવાથી
મન એક કલ્પવૃક્ષ છે
મનમાં ઇચ્છાનું બીજ
રોપાતા જાવ, મનનું
આયોજન કરતા જાવ
ને કલ્પૃક્ષની જેમ ફળ
મેળવતા જાવ ને સફળતા
મેળવતા જાવ જીવનમાં.
મનનું બીજુ નામ કલ્પૃક્ષ.
વિનોદ આનંદ 12/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1025 સાંભળો ને સમજો

કોઈનું ન સાંભળવું,

ન કોઈને સમજવું

મોટી સમસ્યા છે,

અનેક સમસ્યાનું બીજ.

સંતાન-મા બાપ પરસ્પર 

ન સાંભળે ને ન સમજે.

પતિ-પત્નિ એક બીજાને

ન સાંભળે ને ન સમજે.

વિદ્યાર્થી શિક્ષકનું 

ન સાંભળે ને ન સમજે.

ન સાંભળો તો ન સમજાય

ન સમજો તો ન મન મેળ.

ન મન મેળ તો સમસ્યા.

સમસ્યા તો તનાવ, ચિંતા

અશાંતિ ને દુ:ખી જીવન.

બીજા ને સાંભળતા ને

સમજતા પહેલા પોતાને

સાંભળવુ ને સમજવું જરૂરી.

તે પછી જ બીજા ને સાંભળી

ને તેમને સમજી શકાય.

તો થાય મન મેળાપ,સુખ,

શાંતિ ને આનંદીત જીવન.

સાંભળો ને સમજો તો સમજ 

કેળવાય ને સમજદાર બનાય.

ધીરજ થી સાંભળવાની કળા

બુધ્ધિથી સમજવા કળા થી

જીવન બને સુંદર ને સરળ.

સાંભોળો ને સમજો ને

સમજો  ને સાંભોળો .

વિનોદ આનંદ.                        05/01/2018 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

1015 સમજવું તો જોઈએ

પોતાને સમજવું, 

સંબંધો ને સમજવું,

સંબંધીઓ ને સમજવું,

બીજાને સમજવું,

પોતાનાને,સમજવું ને

ઈશ્ર્વરને સમજવું તો જોઈએ.

સમજ એક દૌલત.

સમજ જ્ઞાન,બુધ્ધિ સારે 

વિચારોથી આવે છે.

સમજ કરે ગેરસમજ દૂર.

સમજથી વધે સમજદારી .

એટલે સમજવું તો જોઈ.

જે સમજે એ સમજદાર.

સમજદારી કરે દરેક 

સમસ્યાનો હલ આસન.

સમજદાર ન કરે અભિમાન.

સમજદાર કરે સમાધાન.

સમજદાર ભૂલ માફ કરે

ને માંગે પણ ભૂલની માફી.

જ્યાં સમજ ત્યાં શાંતિ ને

જ્યાં શાંતિ ત્યાં સ્વર્ગ.

સમજો ને સમજાવો તો

પરિવાર બને આદર્શ.

એટલે સમજવું તો જોઈ.

વિનોદ આનંદ.                        24/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

856 સાવધાન

જીવન યાત્રા,તમે મુસાફર 

શરીરરૂપી ઘોડાગાડી ને 

ચલાવે છે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડા. 

પીધોલી છે ઘોડાઓએ 

વાસના-ઈચ્છાની મદીરા . 

હાથમાં રાખજો બુધ્ધિની 

લગામ ને મનની ચાબુક, 

યાત્રા નિર્વિધ્ને થશે પૂર્ણ. 

જ્ઞાન, સમજ કેળવો અને

આત્મશક્તિ જગાઓ તો 

નસેબાજ ઇન્દ્રિઓ પર

મનની ચાબુક ને બુધ્ધિની 

લગામથી થશે નિયંત્રણ.    

નહી તો બેકાબૂ ઇન્દ્રિઓ

વિધ્ધોની જનેતા જીવન

યાત્રામાં મુશ્કેલીઓ ને

અશાંતિ કરશે ઉભી. 

ઇન્દ્રિઓને વશમાં રાખો

તો જીવન યાત્રા બનશે

સુખ અને શાંતિમય. 

વિનોદ આનંદ                          25/07/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

782 વર્તમાન

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત કેમ ? 

અયોગ્ય નિર્ણય,અજ્ઞાનતા ,

શંકા,ભ્રમ,ડર ના કારણે

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત છે. 

અયોગ્ય નિર્ણય કેમ ? 

કુબુધ્ધિ ના કારણે

અયોગ્ય નિર્ણય. 

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ કેમ ? 

કુસંગ,સત્સંગ ને

ગુરૂ નો અભાવથી

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ છે. 

કોઈ ગુરૂ-સત્સંગથી જ્ઞાન 

ને જ્ઞાનથી સહી દિશાથી 

બને બુધ્ધિ સુબુધ્ધિ . 

સુબુધ્ધિથી યોગ્ય નિર્ણય, 

યોગ્ય નિર્ણયથી વર્તમાન

બને ચિંતા ને ભ્રમ રહીત 

ડર ને શંકા રહીત, તો

વર્તમાન સુખ શાંતિનું ધામ. 

વર્તમાનમાં જીવો, 

ભૂતકાળને ભૂલો ને, 

ભવિષ્યની ચિંતા ન કરો, 

ભવિષ્યનું ચિતન કરો. 

વર્તમાન સુધરી જશે. 

વિનોદ આનંદ                        21/05/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

778 સવારની પ્રાર્થના

સવારે ઉઠી વહેલા 

ઈષ્ટ દેવ ને કરી નમસ્કાર કહો

એક દિવસનું જીવન આપ્યું

તે બદલ આભાર તમારો . 

કહો આ જીવન પલ પલ 

સ્મરણ તમારું કરતાં કરતાં

પલ પલ નો સહી ઉપયોગ 

કરી શકું એવી પ્રેરણા,શક્તિ

ને આશીર્વાદ આપજો.. 

લો હું આવી ગયો તમારી

સામે, તમારી પાસે તમારા 

ચરણોમાં તમારે શરણે 

મારું  શરણું સ્વીકારજો, 

મને તમારા શરણમાં રાખજો 

ને રહેવા દેજો . 

મન બુધ્ધિ તમારા ચરણોમાં

કરુ છું અર્પણ, નિયંત્રણ કરજો

ગાંડો ઘેલો પણ હું તમારો, તમે મારા. 

મારા અવગુણો ચિત્ત ન ધરો 

મારી ભાવનાઓ  જોજો . 

મારા અવગુણ દૂર કરી શકું 

એવી પ્રેરણા, શક્તિ ને 

આશીર્વાદ આપજો..

દિવસ દરમ્યાન અજાનતા

ભૂલ થાય તો માફ કરજો.. 

વિનોદ આનંદ                           19/05/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

શેર શાયરી નો ખજાનો -2

​😎 દુનિયા

દુનિયા જેવી છે તેવી છે

કોઇને સારી લાગે છે તો

કોઇને ખરાબ લાગે છે. 

દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિમાં ફેર છે. 

વિચાર વિચારોમાં ફેર છે. 

જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ અને 

જેવા વિચાર એવી દુનિયા. 

દષ્ટિ ને વિચાર બદલ દો

દુનિયા બદલાઇ જશે. 

💖 મન 

મન માને તો બધુ છે 

નહી તો કાંઇ નહી. 

મન હોય તો માળવે જવાય

નહી તો કાંઇ ન જવાય. 

મનની હારે હાર ને

મનની જીતે જીત. 

મનને જીત્યું તો

દુનિયા જીતી. 

મન બાંધે ને 

મુક્તિ પણ અપાવે

મન દોસ્ત પણ ને

દુશ્મન પણ. 

મન પર સંયમ, 

એ મન પર જીત. 

મન ની શક્તિ અપાર

વિકાસાઓ તો  બેડો પાર. 

🌞બુધ્ધિ

બુધ્ધિ નો દેવાતા સૂર્ય

માનવી બુધ્ધિશાળી 

બુધ્ધિ બઘા પાસે

બુધ્ધિ વગર નો બુધ્ધુ

બુધ્ધિ જ્ઞાનની દાસી

બુધ્ધિ સુબુધ્ધિ હો તો

શુભ ને મંગલ થાય. 

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ તો

અશુભ ને અમંગલ થાય. 

બુધ્ધિ વિશ્લેષણ કરે

નિર્ણય કરે ને મન દ્વારા 

ઇદ્નિઓ પર કરે હકુમત. 

ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ, 

સબ કો સન્મતિ દે ભગવાન. 

વિનાદ આનંદ                      25/12/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ