1077 મન એક કલ્પવૃક્ષ

કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસી
જે ઇચ્છા કરો એ મળે.
મન એટલે કલ્પવૃક્ષ.
જે ઈચ્છા કરો તે મળે.
લક્ષ્યરૂપી ઇચ્છાનું
બીજ મનમાં રોપો,
સંકલ્પ ને પરિશ્રમથી
પાળો પોષો તો બને
કલ્પવૃક્ષ ને સફળતા
રૂપી ફળ મળશે.
મન, બુધ્ધિ, લાગણી ને
મહેનતને યોગ્ય રીતે
એક લક્ષ્યની દિશામાં
આયોજીત કરવાથી
મન એક કલ્પવૃક્ષ છે
મનમાં ઇચ્છાનું બીજ
રોપાતા જાવ, મનનું
આયોજન કરતા જાવ
ને કલ્પૃક્ષની જેમ ફળ
મેળવતા જાવ ને સફળતા
મેળવતા જાવ જીવનમાં.
મનનું બીજુ નામ કલ્પૃક્ષ.
વિનોદ આનંદ 12/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1067 મારી આદતો-1

મારી આદત મને લાગે,
પ્યારી ન્યારી ને વાહલી.
આદતો છે મારું જીવન,
જીવનશૈલી ને ઓળખ..
આદતો મારી દોસ્ત ને ગુરુ.
પલ પલ સઁવારે જીવન.
મારી આદત….
વાંચનની આદત જ્ઞાન બક્ષે
થાય સમયનો સદોપયોગ.
સંતને જ્ઞાનીને સાંભળવાની
આદતે કેળવી સમજ મારી.
બન્યું મન મારું સ્વસ્થ.
નિયમિત ચાલવાની આદતે
રાખ્યું સ્વસ્થ ને નિરોગી.
મારી આદત…
ઈશ્ર્વરની પૂજા અર્ચના
કરવાની આદતથી વધ્યા
શ્રધ્ધા-વિશ્ર્વાસ ઈશ્વરમાં.
મારી આદત…
મેં આદતો ઘડી, આદતોએ
તન મન ને જીવન ઘડ્યું.
સારી આદત સુદર જીવન.
મારી આદત….
વિનોદ આનંદ 07/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

918 પ્યાસ

પ્યાસ શરીરની  છે, પાણી. 

પાણી પીધા પછી પ્યાસ  છીપે

મનની પ્યાસ પૈસા, સત્તા,

પ્રસંશા અને પ્રસિદ્ધિ. 

જેમાં ન હોય સંતોષ, તો 

વધતી જાય ને કદી ન છીપે. 

પ્યાસ કદી ન છીપે તેવી હોય

તો જીવનમાં વધે સમસ્યા.  

મનની પ્યાસને કરો નિયંત્રીત. 

અગર મનની પ્યાસ પ્રેમ 

તો જીવન સુખ શાંતિમય. 

મનની પ્યાસ પ્રેમ પામવા 

ને પ્રેમ આપવની હોય

તો  જીવન થયા સફળ 

ને થાય સ્વર્ગનુ નિર્માણ. 

આત્માની પ્યાસ આત્મ

દર્શન ને ઈશ્ર્વર દર્શનની 

તો થાય આત્મ કલ્યાણ. 

શરીર, મન ને આત્માની

સહી પ્યાસ,થાય મોક્ષ પ્રાપ્ત. 

વિનોદ આનંદ                        15/09/2017

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

 

872 વાંચો ને વંચાઓ 

વાંચો ને વંચાઓ 

વાંચવાની ટેવ સારી

વાંચવાની ટેવ કેળવો  

વાંચવાનો શોખ ઉત્તમ

વાંચવાનો શોખ  કેળવો

વિકાસનું  મૂળ વાંચન

વાંચન જ્ઞાન વિવેક બુધ્ધિ  

સમજની જનની. 

વાંચો ને વંચાઓ 

સાચો મિત્ર પુસ્તક 

સાચો સાથી પુસ્તક 

પુસ્તક પ્રેરણા નો સ્તોત

વાંચન સમયનું સહી

રોકાણ ને સદોપયોગ. 

વાંચો ને વંચાઓ 

મન-મસ્તિકનો આહાર જ્ઞાન. 

પુસ્તકાલય રસોડૂ ને 

પુસ્તક રસોયો જ્ઞાનના 

પકવાન આરોગો ને 

રાખો મન-મસ્તિકને 

સ્વસ્થ વાંચન થી

વાંચો ને વંચાઓ. 

વિનોદ આનંદ                        10/08/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

859 હસે એનું… રડે એનું… 

હસે એનું ઘર બને સ્વર્ગ 

રડે એનું  ઘર બને નર્ક 

હસે એજ રહે પ્રસન્ન 

રડે  એજ રહે ઉદાસ  

હસે એજ રહે  સુખી   

રડે  એજ રહે દુ:ખી 

હસે એજ રહે નિરોગી   

રડે  એજ રહે બિમાર 

હસે એ ગમે સદા

રડે  એ ન ગમે કદી

હસે એજ હસાવે   

રડે  એજ રડાવે 

હસે એજ અમીર

રડે એજ ગરીબ

હસે એનું વસે ઘર 

રડે એનું  ઉજડે ઘર 

હસે એનું મન રહે પ્રસન્ન 

દિલ રહે ખુશ ને ગમે બધાને

રડે એનું મન ગમગીન રહે

દિલ રહે નારાજ હમેંશા, 

ન ગમે કોઈને. 

હસી અમૃત ને રુદન ઝેર. 

હસવું ને હસાવવું જીવનનુ

લક્ષ્ય હોય તો જીવનમાં,

સફળતા, સુખ શાંતિનું 

લક્ષ્ય થશે પૂર્ણ ને

જીવન બનશે સમૃધ્ધ. 

વિનોદ આનંદ                          28/07/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

856 સાવધાન

જીવન યાત્રા,તમે મુસાફર 

શરીરરૂપી ઘોડાગાડી ને 

ચલાવે છે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડા. 

પીધોલી છે ઘોડાઓએ 

વાસના-ઈચ્છાની મદીરા . 

હાથમાં રાખજો બુધ્ધિની 

લગામ ને મનની ચાબુક, 

યાત્રા નિર્વિધ્ને થશે પૂર્ણ. 

જ્ઞાન, સમજ કેળવો અને

આત્મશક્તિ જગાઓ તો 

નસેબાજ ઇન્દ્રિઓ પર

મનની ચાબુક ને બુધ્ધિની 

લગામથી થશે નિયંત્રણ.    

નહી તો બેકાબૂ ઇન્દ્રિઓ

વિધ્ધોની જનેતા જીવન

યાત્રામાં મુશ્કેલીઓ ને

અશાંતિ કરશે ઉભી. 

ઇન્દ્રિઓને વશમાં રાખો

તો જીવન યાત્રા બનશે

સુખ અને શાંતિમય. 

વિનોદ આનંદ                          25/07/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

855 શા માટે ? 

સત્ય બોલે દિલડું હરખે, 

જુઠ બોલે મનડું  ડંખે. 

સત્યમેવ જયતે. 

અધર્મ કરે ઈશ્ર્વર રૂઢે, 

ધર્મ કરે ઈશ્ર્વર રીઝે 

ॐ નમ: શિવાય.

પ્રભુ સ્મરણ સાચી સંપતિ, 

પ્રભુ વિસ્મરણ છે વિપતિ, 

ॐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. 

સ્વભાવ સુધારે જીવન

સ્વભાવ સુધારો જીવન સુધરશે

સત્યમ્ શીવમ્ સુંદરમ્. 

માનવ માનવ બને તો સ્વર્ગ 

માનવ શૈતાન બને તો નર્ક. 

તમસો મા  જ્યોર્તિગમય. 

ખાલી હાથી આવ્યો છે, 

ખાલી હાથી જવાનુ છે, 

જય શ્રી કૃષ્ણ. 

શામાટે કરે હાય હાય ? 

શામાટે કર છે કરોડો ભેગા ? 

શામાટે કર છે પાપ ? 

જય શ્રીરામ. 

જાગો, ન જાણ્યું  જાનકી નાથે 

સવારે શુ થવાનું  છે ? 

બનો કર્મયોગી, સદાચારી

પરોપકારી ને આદર્શ વ્યક્તિ. 

આ જ છે આત્મકલ્યાણ નો માર્ગ. 

વિનોદ આનંદ                          22/07/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ