1712 ચગડોર

જન્મ મરણ ચગડોરના લખ
ચૌરાશી ફેરાપછી મળ્યો છે.
અદભૂત માનવ અવતાર છે
મોક્ષ ને આત્મ કલ્યાણનો
માર્ગ કરી સત્કર્મ જીવનમાં.
લોભી,લાલચુ,સ્વાર્થી માનવ
ચડયો એવો ચગડોરે બેસીને
સંસારના ચકડોરમાં અને
પડ્યો ચક્કર ખાઇને એવો કે
કે બેઠો ન થઇ શક્યો .
આવ્યો ભાનમાં જ્યારે દ્વાર
ખખડાવ્યા યમરાજે, યાદ
આવ્યા કરેલા કુકર્મ, થયો
અફસોસ કે મોક્ષ ને આત્મ
કલ્યાણ માટે સત્કર્મ ન કર્યું.
પણ પછી શું ? એક ,માનવ
જન્મ-અવશર વેડફી નાખ્યો.
પૂછ્યું ચિત્રગુપ્તે શું કર્યુ માનવ
જન્મ મળ્યા પછી? ન કર્યુ કોઇ
સત્કર્મ મોક્ષ/આત્મકલ્યાણનું
જાવ બેસાડી દો,જન્મ મરણના
ફેરાના ચગડોરમાં ફરીથી.
સત્કર્મ વગર મોક્ષ કે આત્મ
કલ્યાણ કે ઉધ્ધાર નથી.
સંસારના ચગડોરમાંથી બહાર
આવો નહિ તો, જન્મ મરણના
ફેરાના ચગડોરમાં ફર્યા કરશો.
સંસારમાં મન રાખો,કર્તવ્ય કરો
પણ મનમાં સંસાર ન રાખો.
મનમાં પરમાત્માને ને હ્રદયમાં
ભક્તિ ને જીવનમાં સત્કર્મ કરો તો
મોક્ષ,આત્મકલ્યાણ ને ઉધ્ધાર થશે.
વિનોદ આનંદ 30/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

1658 ભૂલશો ના ભૂલશોના

ભૂલશો ના ભૂલશો ના
ભૂલથી ભગવાનને.
યાદ રાખજો યાદ રાખજો
અગણિત ઉપકાર, હિસાબ
ચુકવવા આભાર માનજો.
ઉઠતા બેસતા,સોતા જાગતા,
કામ કરતાં સ્મરણ ને ભજન
કરજો ભગવાનનું નિરંતર.
વિસ્મરણ ભગવાનનું એ
દુઃખનો દરિયો અને સ્મરણ
સુખ નો સાગર.
સ્વભાવ એમનો સત્, ચિત્ત
આનંદ, કરવાથી સ્મરણ ને
રટણ થશે સ્વભાવ તમારો
આનંદિત ને ખુશ ખુશાલ.
સંસાર નો સંબંધ છે બંધન
ભગવાન સાથેનો સંબંધ
છે મુકતિનો માર્ગ.સંસારમાં
રહેજો, ફર્જ નિભાવજો પણ
ચિત્ત, મન અને બુધ્ધિ રાખજો
ભગવાનમાં એજ કરશે ઉધ્ધાર
આત્માનો. માટે ભૂલશો ના
ભૂલશો ભૂલથી ભગવાનને.
વિનોદ આનંદ 09/07/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1646 ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા

ઘર હોય કે ઑફીસ કે
સોસાયટી હોય ક્લેશ
કંકાસ, ઝઘડા થાય છે.
કોઈ સમજદારીથી થાય
છે સમાપ્ત તો કોઇ અકડ
જિદ્દી, અહંકારથી વધે છે.
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા જલ્દી
સમાધાનથી કરો સમાપ્ત
નહિ તો પરિણામ તનાવ
ચિંતા ને ડીપ્રેશન વધશે.
સુખ શાંતિથી રહેવું હો તો
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થી
બચો એવું કાંઇ ન બોલો કે
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થાય.
એવો વ્યવહાર ન કરો કે
ક્લેશ, કંકાસ, ઝઘડા થાય.
જેવો બીજાનો વ્યવહાર
તમને નથી ગમતો એવો
વ્યવહાર બીજા જોડે ન કરો ,
તો ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડો નહિ
થાય,અજાણતા ક્લેશ,કંકાસ,
ઝઘડો થાય તો માફ કરીદો
અથવા માફી માગીલો તો
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડા નહિ થાય.
અગર સમયસર ક્લેશ,કંકાસ,
ઝઘડો સમાપ્ત ન થાય તો
પેઢી દર પેઢી ચાલતો રહેશે.
ક્લેશ,કંકાસ,ઝઘડાથી સંબંધ
બગડે છે મન ને દિલ ટૂટે છે
ને જીવન દુઃખ ને મુશ્કેલીઓ
થી પરેશાન થઇ જશે.
વિનોદ આનંદ 29/06/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ ‘

1553 સંયમ,સંતુલન,સમત્વ

સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
જીવનમાં અભાવ એટલે
વિવશ, બેસહારા, વિકલાંગ
અને દુઃખી, પરેશાન જીવન.
સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
ત્રિવેણી સંગમ બને જીવન
તીર્થ ને સુખીશાંતિનું ધામ.
સંયમ છે મનની બ્રેક,મનને
કાબૂમાં રાખવાની સાધના.
વિવેક બુધ્ધિ દ્વારા મનની
મનમાની પર લગામ.
મનને સારા કામ કરવાની
પ્રેરણા અને ખરાબ કામ
કારવા પર પ્રતિબંધ.
સારા કામ સુખશાંતિ માતા.
ખરાબ કામ સુખશાંતિની
ઓરમન માતા.
સમતુલન જીવનમાં એટલે
દરેક પરિસ્થિતિમાં સમતુલીત
રહીને વ્યવહાર કરવો..
સમસ્યાથી અસમતુલીત
થઈ સમાધાન નહિ મળે,
પહેલા સમતુલન બનાઓ
પછી શાંત મને વિચારો..
સમતુલન દરેક સમસ્યાનું
સમાધાનનું બીજ છે.
સમત્વ એટલે સુખ-દુખ ને
જય-પરાજય જેવા દ્વંદ્રો
પ્રતિ સરખો ભાવ ને પ્રતિકાર.
સુખમાં-જયમાં છકી ન જવું
ને અને હાર-દુ:ખમાં સમાઈ
ન જવું, બન્ને ના સ્વીકારથી
ખુસ રહેવું એ સમત્વ. સયંમ,સંતુલન,સમત્વનો
અભ્યાસ ને અમલ જીવનની
સફળતા ને સાર્થકતા છે.
વિનોદ આનંદ 01/04/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1542 આળસ આવે છે કેમ ?

આળસ મુષ્યનો મોટામાં
મોટો દુશ્મન અને ભયંકર
બિમારી જીવનમાં.
આળસ આવે છે કેમ ?
આળસ મન માં જન્મે છે.
મન આરામ પસંદ છે તેથી
આવે છે આળસ કામમાં.
કામમાં અરૂચી ને આરામમાં
રૂચી છે તેથી આવે છે આળસ.
નિંદ્રા વધુ તો, આવે છે આળસ.
જીવનમાં કોઈ હેતુ નહિ તો
આવે છે આળસ.
કામ કરવાની અર્જન્સી ન
હોય તો આવે છે આળસ.
કામમાં કોઈનો દબાવ ન
હોય તો આવે આળસ.
કામ કરવાની કોઈ ચિંતા
અથવા ચેષ્ઠા ન હોય તો
આવે છે આળસ. જે આવે
છે તુરંત,જતી નથી જલ્દી.
બધા કામ કરવાનું યોગ્ય
આયોજન ન હોય તો આવે
છે આળસ.પોતાનુ માન
સન્માન ન જળવાતું હોય
તો આવે છે આળસ.
શારીરીક રોગ અથવા
નબળાઇ હોય તો આવે
છે આળસ.
આળસ મનમાં પેસી જાય
પછી દિલમાં અને પછી
રોમ રોમ માં થાય વ્યાપ.
આળસ દૂર કરવા કટ્ટિબધ્ધ
થાવ ને મનને ક્રિયાશીલ
રાખો.અને તેની યોગ્ય ચિંતા
કરો તો નહિ આવે આળસ.
શરીર સ્વસ્થ રાખો તો નહિ
આવે આળસ.
વિનોદ આનંદ 22/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1517 વ્યવહાર કુશલતા

જીવનમાં પરિવાર કે સમાજમાં
વાતચીત, ચર્ચા, સમસ્યા વખતે
કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો
જે શુભ પરિણામ લાવે એ જ
વ્યવહાર કુશલતા.
વ્યવહાર કુશલ વ્યક્તિને સમાજ,
પરિવાર ને વ્યાપરમાં 100%
સફળતા મળશે. વ્યવહાર કુશલ
અનુભનો વિષય છે,અનુભવ થી
પ્રતિ દિન વ્યવહારમાં પરિવર્તન
લાવે તો તે વ્યવહાર કુશલ બને.
વ્યક્તિના વ્યવહારમાં શિસ્ત ને
વાણીમાં શાલીનતા એ વ્યક્તિ
વ્યવહાર કુશલ છે એમ કહેવાય.
જેનું મન શાંત, દિલ દયાળું અને
જીવન ભક્તિયુક્ત છે એ વ્યક્તિ
વ્યવહાર કુશળ થઇ શકે.
બીજાની પરિસ્થિતિ સમજે અને
તેની મદદ કરે, સત્સંગ કરે, માતા
પિતા ગુરુ સાથે સહનશીલ બને,
એ વ્યક્તિ વ્યવહાર કુશળ થઇ શકે.
હમેંશા ધીરજ રાખી શકે, નારીનું
સન્માન કરે ને સમજદાર હોય એ
વ્યક્તિ વ્યવહાર કુશળ થઇ શકે .
વ્યવહાર કુશળતા સફળતા ની
જનની અને પ્રતિષ્ઠાનો પિતા છે.
વિનોદ આનંદ 04/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1515 સંપૂર્ણ લક્ષ્ય શું છે ?

જીવન સફળ, સાર્થક અને
મહાન બનાવે સંપૂર્ણ લક્ષ્ય.
જીવન ટકાવી રાખે, પ્રેમપૂર્ણ,
આનંદસભર ને સંતોષકારક
બનાવે એજ સંપૂર્ણ લક્ષ્ય.
ફક્ત જીવન ટકાવી રાખે
એ આજીવીકાનું લક્ષ્ય,જે
જરૂરી ને સાધારણ લક્ષ્ય.
પણ સંપૂર્ણ લક્ષ્ય એટલે
આજીવન લક્ષ્ય જીવન
નિર્વાહ માટે ઉપરાંત
માનવ જીવનનો ઉદેશ્ય ને
હેતુ સાર્થક કરવાનું લક્ષ્ય છે
સંપૂર્ણ લક્ષ્ય, જે થાય સિધ્ધ
મનના પ્રશિક્ષણથી દ્વારા.
પ્રશિક્ષણથી સ્થિર મન ,
પ્રેમ મન, અમલ મન અને
અખંડ આજ્ઞાકારી મન બને
તો માનવ દેહનો ઉદ્દેશ ને
હેતુ થાય સાર્થક એજ છે
જીવનનું સંપૂર્ણ લક્ષ્ય.
પ્રશિક્ષણ દ્રારા મનમાંથી
અહંકારનું ઉંટ, લોભની
લોમડી, વાસનાનો વરુ,
તુલનાનો પોપટને અને
નફરતનો નાગ ભગાડો તો
સિધ્ધ થાય સંપૂર્ણ લક્ષ્ય .
વિનોદ આનંદ 02/03/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ