805 પણ…… 

મંદિર જાય છે પણ 

માયા છૂટતી નથી. 

પ્રાર્થના કરે છે પણ

પૈસો છૂટતો નથી. 

સ્વાધ્યાયમાં જાય છે

પણ સ્વાર્થ છૂટતો નથી. 

ભજન કરે છે પણ

ભોગ છૂટતો નથી. 

કથામાં જાય છે પણ

સંસારની કથા છૂટતી નથી. 

જ્ઞાન મેળવે છે પણ

ચિંતન,મનન કરતો નથી. 

મુખમાં છે રામ પણ

બગલમાં રાખે છે છૂરી. 

જીભમાં મીઠાં છે પણ

મનમાં ભર્યો  છે મેલ. 

માનવો ને ચાવવાના ને

દેખાડવાના દાંત છે અલગ. 

માવન, માનવી છે, પણ 

માનવતા થી દૂર છે. 

વિનોદ આનંદ                           08/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

778 સવારની પ્રાર્થના

સવારે ઉઠી વહેલા 

ઈષ્ટ દેવ ને કરી નમસ્કાર કહો

એક દિવસનું જીવન આપ્યું

તે બદલ આભાર તમારો . 

કહો આ જીવન પલ પલ 

સ્મરણ તમારું કરતાં કરતાં

પલ પલ નો સહી ઉપયોગ 

કરી શકું એવી પ્રેરણા,શક્તિ

ને આશીર્વાદ આપજો.. 

લો હું આવી ગયો તમારી

સામે, તમારી પાસે તમારા 

ચરણોમાં તમારે શરણે 

મારું  શરણું સ્વીકારજો, 

મને તમારા શરણમાં રાખજો 

ને રહેવા દેજો . 

મન બુધ્ધિ તમારા ચરણોમાં

કરુ છું અર્પણ, નિયંત્રણ કરજો

ગાંડો ઘેલો પણ હું તમારો, તમે મારા. 

મારા અવગુણો ચિત્ત ન ધરો 

મારી ભાવનાઓ  જોજો . 

મારા અવગુણ દૂર કરી શકું 

એવી પ્રેરણા, શક્તિ ને 

આશીર્વાદ આપજો..

દિવસ દરમ્યાન અજાનતા

ભૂલ થાય તો માફ કરજો.. 

વિનોદ આનંદ                           19/05/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

શેર શાયરી નો ખજાનો -2

​😎 દુનિયા

દુનિયા જેવી છે તેવી છે

કોઇને સારી લાગે છે તો

કોઇને ખરાબ લાગે છે. 

દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિમાં ફેર છે. 

વિચાર વિચારોમાં ફેર છે. 

જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ અને 

જેવા વિચાર એવી દુનિયા. 

દષ્ટિ ને વિચાર બદલ દો

દુનિયા બદલાઇ જશે. 

💖 મન 

મન માને તો બધુ છે 

નહી તો કાંઇ નહી. 

મન હોય તો માળવે જવાય

નહી તો કાંઇ ન જવાય. 

મનની હારે હાર ને

મનની જીતે જીત. 

મનને જીત્યું તો

દુનિયા જીતી. 

મન બાંધે ને 

મુક્તિ પણ અપાવે

મન દોસ્ત પણ ને

દુશ્મન પણ. 

મન પર સંયમ, 

એ મન પર જીત. 

મન ની શક્તિ અપાર

વિકાસાઓ તો  બેડો પાર. 

🌞બુધ્ધિ

બુધ્ધિ નો દેવાતા સૂર્ય

માનવી બુધ્ધિશાળી 

બુધ્ધિ બઘા પાસે

બુધ્ધિ વગર નો બુધ્ધુ

બુધ્ધિ જ્ઞાનની દાસી

બુધ્ધિ સુબુધ્ધિ હો તો

શુભ ને મંગલ થાય. 

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ તો

અશુભ ને અમંગલ થાય. 

બુધ્ધિ વિશ્લેષણ કરે

નિર્ણય કરે ને મન દ્વારા 

ઇદ્નિઓ પર કરે હકુમત. 

ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ, 

સબ કો સન્મતિ દે ભગવાન. 

વિનાદ આનંદ                      25/12/2016   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

વિષય 

​હ્રદયનો વિષય ધબકારા

હ્રદયનું કામ લોહી પરિભ્રમણ

મનનો વિષય વિચાર

મનનું કામ સારા વિચારો 

કરવાનો ને ઈન્દ્રિઓ પર સંયમ

ઈન્દ્રિઓના વિષય પાંચ 

ઈન્દ્રિઓનુ કામ વિષયો પર નિયંત્રણ

બુધ્ધિનો વિષય નિર્ણય

સહી નિર્ણય, જ્ઞાન ને 

આત્મ શક્તિ દ્વારા થાય. 

આત્માનો વિષય છે શક્તિ 

આત્મ શક્તિ જગાડો.  

તન નો વિષય સ્વસ્થ

ને સુરક્ષીત જીવન. 

જીવન વિષય છે કર્મ 

કર્મ કરો, ન ફળ ની ઇચ્છા

જીવન સફળ ને સાર્થક થાય. 

વિષયો નો અભ્યાસ કરવો ને 

સમજીને યોગ્ય વ્યવહાર કરવો. 

વિનોદ આનંદ                        23/12/2016

ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

  

મન એક ખેતર

​મન એજ ખેતર 

વિચાર એજ બીજ. 

સારું બીજ-સારા વિચાર

સારીસંભાળ-લક્ષ્ય,સંકલ્પ

સારી માવજત-યોજના,કર્મ 

પુરતું જળ-દ્દઢ ઈચ્છા

મબલખ પાક-સફળતા.

મન એક બંજર જમીન
ન કોઇ પાક-સદ્ ગુણોનો 

ન કોઇ ખેતી તો ઊગી 

નીકળે ઝાડ,ઝાંખરા-દુર્ગુણો 

આવે જીવનમાં બીન પ્રયાસ

મન ના ખેરતમાં
રોપો સારા વિચારો

પામો સદ્ ગુણો,કર્મો 

ને સફળતાની ફસલ. 

ને કમાઓ સુખ શાંતિ 

અને સમૃધ્ધિ જીવનમાં

 વિનોદ આનંદ                           25/10/2016    ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

મંત્ર

​મન ને શાંત કરે તે મંત્ર, 

મંત્ર મંગળમય સુખાકારી. 

મંત્ર કરે  મનને નિયંત્રીત, 

બને મન શુધ્ધ ને પવિત્ર. 

મંત્રોચાર શ્રધ્ધા ને વિશ્ર્વાસથી

કલ્યાણ ને ઉન્નતિ નો માર્ગ.

મંત્ર ઈશ્ર્વર ને ખુશ કરે ને

ઈશ્ર્વર કૃપા પ્રાપ્તિનું સાધના. 

મંત્ર સાધન સિધ્ધિ પ્રાપ્તિનું. 

જીવનમાં એક હી મંત્ર ગુરૂ દ્વારા, 

થાય જીવન સફળ ને સાર્થક. 

મંત્ર પ્રાણ શક્તિ જીવનની.   

વિનોદ આનંદ                         28/07/2016 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ. 

ગુલામી

આઝાદ ભારતના નાગરિક,
અંગ્રેજો ગુલામી છોડી ગયા.
ગુલામી આપણા રગ રગમાં.

પહેલે અંગ્રેજોની ગુલામી કરી
હવે નેતાઓની ગુલામી કરવાની
આપણને ગુલામી રાસ આવી ગઇ છે.

અપાણે આપણા મનના ગુલામ
મન જે કહે  તે કરવું જ પડે.
આપણે આપણી ઇન્દ્રિઓના ગુલામ.
ઇન્દ્રિઓના સકંજામાં પરેશાન.

ઓફીસમાં સાહેબની ગુલામી.
ઘરમાં પત્નિ ને બાળકોની ગુલામી
જે કહે તે સાંભળવું પડે ને
જે માગે તે આપવું પડે નહીતો શોર.

આપણે આપણા કર્મના ગુલામ
જેવુ કરો કર્મ એવુ ફળ ભોગવવું પડે.
ગુલામીમાં છુટકારો એ મુક્તિ.
ઈશ્ર્વર ભક્તિ અપાવે મુક્તિ.
ઈશ્ર્વરના શરણમાં જાઓ
ગુલામી ની બેડી ટૂટી જસે.
જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.

વિનોદ આનંદ                      05/06/2016
ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ