1699 અતિ એટલે…

અતિ એટલે અતિશય.
અતિ એટલે અમર્યાદિત.
અતિ એટલે આતંકવાદ.
અતિ સર્વત્ર વ્રજેત.
અતિ લોભ પાપનું મૂળ.
અતિ વૃષ્ટિ દુષ્કાળ.
અતિ નિંદ્રા આળસ.
અતિ વાચા, બકવાસ.
અતિ સલાહ, ટિક ટીક.
અતિ જાગરણ કમજોરી.
અતિ ની કોઈ સીમા નથી.
અતિની સમજો ચાલ.
અતિની જાણો ગતિ.
અતિ બગાડે મતિ ને વૃત્તિ.
અતિન શાંતિ ની દુશ્મન.
અતિનો પ્રયોગ ખતરનાર.
વિવેકના બાણથી અને
સયંમના તીર થી અતિનો
કરો વિનાસ ને કરો વિકાસ.
સીમા કરણ, મર્યાદા અને
લક્ષ્મણ રેખાથી અતિથી
મળે છુટકારો ને મુક્તિ.
અતિશય પ્રેમ કરો
અતિશય સત્સંગ કરો
અતિશય ભક્તિ કરો, તો
જીવનમાં અતિશય સુખ,
શાંતિ ને મુક્તિ મળશે.
વિનોદ આનંદ 17/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1699 અતિ એટલે…

અતિ એટલે અતિશય.
અતિ એટલે અમર્યાદિત.
અતિ એટલે આતંકવાદ.
અતિ સર્વત્ર વ્રજેત.
અતિ લોભ પાપનું મૂળ.
અતિ વૃષ્ટિ દુષ્કાળ.
અતિ નિંદ્રા આળસ.
અતિ વાચા, બકવાસ.
અતિ સલાહ, ટિક ટીક.
અતિ જાગરણ કમજોરી.
અતિ ની કોઈ સીમા નથી.
અતિની સમજો ચાલ.
અતિની જાણો ગતિ.
અતિ બગાડે મતિ ને વૃત્તિ.
અતિન શાંતિ ની દુશ્મન.
અતિનો પ્રયોગ ખતરનાર.
વિવેકના બાણથી અને
સયંમના તીર થી અતિનો
કરો વિનાસ ને કરો વિકાસ.
સીમા કરણ, મર્યાદા અને
લક્ષ્મણ રેખાથી અતિથી
મળે છુટકારો ને મુક્તિ.
અતિશય પ્રેમ કરો
અતિશય સત્સંગ કરો
અતિશય ભક્તિ કરો, તો
જીવનમાં અતિશય સુખ,
શાંતિ ને મુક્તિ મળશે.
વિનોદ આનંદ 17/08/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1604 નિયમ એક મંત્ર

નિયમ થી જીવો જીવન,
નિયમ એક અદભૂત મંત્ર.
નિયમ થી ચાલે સૃષ્ટિ
નિયમ એક નિયંત્રક.
નિયમ બનાવે જીવન સરળ
નિયમ સાધના, આપે સિધ્ધિ .
નિયમ બનાવે જીવન નિયમીત
કામ કરે આસાન,નિયમ એક ગુરૂ.
નિયમ બનાવે જીવન અનુકૂળ
નિયમ એક સારી આદત.
નિયમ દૂર કરે પરેશાની
નિયમ એક અક્ષીર ઔષધ.
નિયમ બનાઓ ને પાલન
કરો તો, નિયમ એક અંકુશ.
નિયમથી ચાલતા શીખો,
જીવન બને મહાન,
નિયમ એક સદગુરૂ.
નિયમ બનાવે જીવન
વ્યવસ્થિત, અનુશાસિત,
તનાવ મુક્ત, સુખશાંતિ મય.
નિયમ એક અદભૂત શક્તિ
નિયમ થી જીવન જીવો તો
નિયમ બને સિધ્ધ મંત્ર.
અનિયમીત જીવન વિનાશ
નિયમિત જીવન વિકાસ.
વિનોદ આનંદ 21/05/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1448 પુસ્તક

પુસ્તક સાચો મિત્ર ગુરૂ
અને સાથી વ્યક્તિનો .
પુસ્તક જ્ઞાન,અનુભવનો
અને સુવિચારનો ભંડાર.
જીવન ઘડતરનું સાધન.
વાંચનની આદત છે શ્રેષ્ઠ,
કેમકે થાય જીવન ઘડતર .
પુસ્તકના વાંચનથી મળે છે
પ્રોત્સાહ જીવન ઘડતર માટે.
રાખજો પુસ્તકનું પહેલું નામ
મિત્રોની નામની યાદીમાં.
પુસ્તકો વગર શિક્ષણ નથી.
પુસ્તક જ રોપે જ્ઞાન બીજ
માનવતાનું માનવમાં.
પુસ્કત શિલ્પી કરી શકે છે,
માનવના જીવનનું ઘડતર.
પુસ્તકોમાં શાસ્ત્ર, ઈતિહાસ
તત્ત્વજ્ઞાન, મહાનુભાવોના
ચરિત્રો છપાએલા હોય છે.
પુસ્તકોનુ વાંચન એટલે
સમયનો સદોપયોગ ને
જીવનનું ઘડતર.
પુસ્તકાલય ઘરે,ઘરે અને
શેરીએ,શેરીએ હોવા જોઈએ.
પુસ્તકો વાચાવાનું લક્ષ્ય
જીવનમાં હોવુ જરૂરી છે.
હવા,પાણ ને ખોરાક પછી
ચોથી જરૂરીયા છે વાંચન.
વાચનંથી મળે છે મનને
જ્ઞાનરૂપી ભોજન ને મન
બને છે સ્વસ્થ ને મજબૂત.
વાંચન કરો ને વિકાસ કરો.
વિનોદ આનંદ 03/01/2019
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1159 વિચાર-વાણી ને વ્યવહાર-વર્તન

વિચાર મનમાં ઉદભવે
વિચાર માહિતી અને
માન્યતા પર આધારિત.
વિચાર મૌન હોય છે.
વિચાર મુખથી પ્રગટ
થાય ત્યાર બને વાણી .
વાણી સાથે વ્યવહાર
અને વર્તન બનાવે સંબંધ.
માનવી ના સંસ્કાર દર્શન
વિચાર, વાણી, વર્તન ને
વ્યવહારમાં થાય પ્રગટ.
મીઠી વાણી, સારું વર્તન
સરળ વ્યવહાર સફળતા.
સકારાત્મક-ઉમદા વિચાર
તો મીઠી વાણી, સારું વર્તન
સરળ વ્યવહાર બને, તો
જિવન બને સુખ-શાંતિમય.
વિચાર,વાણી ,વ્યવહાર ને
વ્યવહારમાં સુધારથી
વ્યક્તિ, વ્યક્તિત્વ અને
સંબંધોમાં થાય વિકાસ.
વિચાર-વાણી, ને વ્યવહાર-
વર્તન પર ધ્યાન આપો તો
જિવન બંને સ્વર્ગ નહી તો નર્ક.
વિનોદ આનંદ 28/04/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1113 મારી પ્રવૃતિઓ

મારી પ્રવૃતિઓ મારું જીવન,
મારી ઓળખ ને મારું સુખ.
મારું લક્ષ્ય મારી પ્રવૃતિઓ.
મારી પ્રવૃતિઓ મારી ઈચ્છા.
પરિવારની જિમ્મેદારી મારી
પહેલી પ્રવૃતિ બીજી મારી
સામાજીક જિમ્મેદારીઓ
એજ મારી પ્રવૃતિઓ.
હું વિનાદ આનંદ ફ્રેન્ડ
ફિલોસોફર ને ગાઈડ લેખક,
વક્તા ને મોટીવેટર નવ
યુવાક ને નવયુવતીના
ભવિષ્ય નિર્માણ માટે
કરતો પ્રવૃતિ શાળાઓમાં.
મારી પ્રવૃતિઓ મારું જીવન,
મારી ઓળખ ને મારું સુખ..
મારા જીવન લક્ષી વિચારો
ઈન્ટરનેટ પર પોસ્ટ કરતો ને
વિકાસ પત્રિકામાં વિચારો
પ્રકાશિત કરતો ને ઘરે ઘરે
પહોચાડવામાં રહેતો પ્રવૃત.
જનકલ્યાણ માસિક ઘરે ઘરે
પહોચાડવામાં રહેતો પ્રવૃત.
જીવન લક્ષી ને આધ્યાત્મિક
પુસ્તક ઘરે ઘરે વાંચન માટે
પહોચાડવામાં રહેતો પ્રવૃત.
મારી પ્રવૃતિઓ મારું જીવન,
મારી ઓળખ ને મારું સુખ.
વિનોદ આનંદ 12/03/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

1093 જિજ્ઞાસા

જિજ્ઞાસા જ્ઞાનની જનેતા
જ્ઞાન પ્રાપ્તિની, વિકાસનું
મૂળ ને જિજ્ઞાસા કામના
પૂર્તિનું એક અદભૂત સાધન.
સત્ય,રહસ્યની શોધ કરાવે
જિજ્ઞાસા એક ડીટેક્ટીવ.
શીખવાડે એકાગ્રતા,તલ્લીનતા
જિજ્ઞાસા એક સદ્ ગુરૂ.
ગ્રહન શક્તિ,સમજ શક્તિ વર્ધક
જિજ્ઞાસા એક વિટામીન.
સ્વાધ્યાય, અભ્યાસી બનાવે
જિજ્ઞાસા એક ચમત્કાર.
વિદ્વાન,મહાન બનાવે
જિજ્ઞાસા એક ક્રિએટર.
જાણવાની ને સમજવાની
કામના જગાડે જિજ્ઞાસા.
જિજ્ઞાસા એક જ્યોતિ ને
ને જીવનમાં અજવાળું
જિજ્ઞાસા એક પાથેય.
જીવ ના બે સ્વભાવ
જિજ્ઞાસા ને જિજીવીસા.
વિનોદ આનંદ 25/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ