1286 શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા છે
ગીત, ગુનગુનાઓ સવાર,
બપોર ને સાંજ. ગીતા,
ॐ તત્સત્ ઈતી બ્રહ્મવિદ્યા,
યોગશાસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણ-અર્જન સંવાદ.
ગીતા વેદ,પુરાણ,ઉપનીષદનો
સાર, માનવ કલ્યાણકારી ગ્રંથ.
કાયરતાને વીરતામાં અને
વિષાદને પ્રસંન્નતામાં ને મોહ
નષ્ઠ કરવા માટેનો શ્રેષ્ડ ગ્રંથ.
ગીતામાં જ્ઞાન યોગ,કર્મ યોગ ને
ભક્તિયોગ નો છે ત્રિવેણી સંગમ.
ગીતાનો સંદેશ…………
કર્મયોગી બનો . નિષ્કામ
કર્મ મુક્તિનો માર્ગ.
કર્મ અધિકાર-પસંદગી છે
ફળમાં અધિકાર-પસંદગી નથી.
સમત્વ યોગ ઉચ્યતે.
યોગ: કર્મશુ કૌશલમ્.
રાગ દ્વેષ કલ્યાણ માર્ગના
વિધ્ન કરનાર મહાશત્રુ છે.
સ્વધર્મ કલ્યાણકારી છે.
કામ,ક્રોધ રજોગુણથી જન્મે
છે એને તું તારો વેરી જાણ.
ઇન્દ્રિયોથી પર મન, મનથી
પર બુધ્ધિ,બુધ્ધિથી પર આત્મા.
આત્માને ઓળખી બુધ્ધિથી
મન ને ઇન્દ્રિયોને વશ કરી
કામ,ક્રોધ શત્રુનો નાશ કર.
સ્થિતપજ્ઞના લક્ષણો છે ?
મન ને બુધ્ધિ અર્પણ પ્રભુને,
શરણાગતી સ્વીકારી ને ભક્તિ.
જીવનની હર સમસ્યાનો ઉપાય
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં છે.
શોક તનાવનું નિવારણ છે.
ગીતા અનાશક્તિયોગ,
વ્યક્તિ વિકાસ ને જીવન શૈલી
નિર્માણનો માર્ગદર્શક ગ્રંથ.
ગીતા આત્મા પરમાત્મા
ને તત્વજ્ઞાનો અદભૂત ગ્રંથ.
ગીતામાં કર્મનું, સાધના ને
ધ્યાનથી મનુષ્યની ગતીનું
અદભૂત રહસ્ય કહેલુ છે.
મનુષ્ય સ્વભાવ-પકૃતિ બને
સત્વ,રજો ને તમો ગુણોથી.
ગીતામાં દૈવી ને અસુરી ગુણો
કહ્યા છે, દૈવી ગુણ ધારણ કર.
ગીતાનો અભ્યાસ,પઠન અને
આત્મસાત કરી પરમાત્માનો
સાક્ષાતકાળ કરવાનો ઉત્તમ
કલ્યાણકારી માર્ગ છે.
વિનોદ આનંદ 04/09/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

946 વિચારવું તો જોઈ

વિચારવું જરૂરી છે કેમકે

વગર વિચારે જે કરે

પાછળથી પસ્તાય. 

વિચારશૂન્ય જીવન

જડ ને અવિક્સીત જીવન. 

વિચારવું આવશ્યક કેમકે

સકારાત્મક ને રચનાત્મ

વિચાર વ્યક્તિત્વ વિકાસ

ચરિત્ર ઘડતર ને ઉન્નતિનો માર્ગ. 

વિચારવું તો જોઇએ કેમકે 

વિચાર જ ક્રિયા ને કર્મનું

બીજ છે, જેવો વિચાર એવું

આચરણ ને  વર્તન. 

જેવું બનવું હોય તેવું 

વિચારો તો એવા બનો. 

સકારાત્મતક  ને રચનાત્મક 

વિચારવું તો જોઈએ કેમકે

તે સ્વાસ્થ ને આયુષ વર્ધક 

ને મજબુત પાયો સફળ,સાર્થક 

અને સમૃધ્ધ જીવનનો. 

નકારાત્મક ને વિધ્વંસ વિચાર

મજબુત પાયો વિનાશ ને અધો

ગતિનો, વિચારો પર નિયંત્રણ

વ્યક્તિનુ ડાહપણ ને શાનપણ. 

વિચારવું જરૂરી, આવશ્યક 

એટલે વિચારવું તો જોઈએ જ. 

કરો વિચાર ને કરો વિકાસ. 

વિનોદ આનંદ                         11/10/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

 

914 સત્સંગ

સર્વ સુખ-શાંતિનું મૂળ, સત્સંગ

ધર્મ ને આધ્યાત્મ માર્ગ, સત્સંગ. 

ઉત્તમ પુરુષનો સહવાસ, સત્સંગ. 

સંત્પુરુષોનો સમાગમ, સત્સંગ. 

આત્માને સત્યનો રંગ એ સત્સંગ. 

આત્માનુ જ્ઞાન કરાવે એ સત્સંગ. 

આત્મવિકાસ, આત્મ કલ્યાણ 

આત્મ જાગૃતિ કરાવે એ સત્સંગ. 

મનુષ્ય ભવ સફળ બનાવે, સત્સંગ. 

ચરિત્ર-ગુણ વાન બનાવે, સત્સંગ. 

સંગ એવો રંગ, સંત્સંગ એટલે સાર 

ગુણો ને સારા સ્વભાવનો ચઢે રંગ. 

હવા,પાણી, ખોરાક પછી,જીવનની 

પ્રથમ આવશ્યકતા છે, સત્સંગ. 

વ્યક્તિત્વ વિકાસનું સાધન,સત્સંગ. 

પૂર્વ જન્મના કુસંસ્કાર બદલે,સત્સંગ. 

ધ્યાન રહે કુસંગ થી દૂર રહો અને

સંત-સજ્જન મનુષ્યનો સંગ કરો. 

સત્સંગ નિર્માતા ને ઘડવૈયો, 

આદર્શ વ્યક્તિના ઘડતરનો. 

વિનોદ આનંદ                        12/09/2017     ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

 

900 સાહિત્યકાર સમાજ નિર્માતા

સાહિત્યકાર મહત્વપૂર્ણ 

આદર્શ સમાજ નિર્માતા. 

જ્ઞાનનો ભંડાર, વિવેક 

વિચારો સભર કલમ દ્વારા

હિતકારી રચના પ્રકાશિત 

કરનાર ઉત્તમ સમાજ 

નિર્માતા, આદરનીય 

સાહિત્યકાર ને મારા

સત્ કોટી કોટી  પ્રણામ 

વંદન ને નમસ્કાર. 

નિ:ષ્કામ, વૈરાગી, નિસ્પૃહા, 

ન લોભ ન ડર હો, ન હોય 

પતિષ્ઠાની ભૂખ ને હોય 

સત્યપ્રેમી સાહિત્યકાર છે

એક આદર્શ સાહિત્યકાર ને 

એક આદર્શ સમાજ ને ધરતી 

પર સ્વર્ગ ના નિર્માતા . 

એવા સાહિત્યકાર ને 

મારા સત્ કોટી  પ્રણામ 

વંદન ને નમસ્કાર. 

આદર્શ સાહિત્યકારનું

સાહિત્ય વ્યક્તિત્વ 

વિકાસ, નિર્માણ, નિખાર

ને જીવનમાં સાધના 

માટે નું ઉત્તમ સાધન. 

સાધના પૂર્ણ માટે કેળવો

શોખ-ટેવ સાહિત્ય વાચવાંનો.. 

વિનોદ આનંદ                        27/08/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

820 સત્સંગ કે કુસંગ

સત્સંગ જીવનમાં સુગંધ, 

કુસંગ જીવનમાં દુર્ગંધ. 

સત્સંગ લાવે  સુધાર, 

કુસંગ લાવે બગાડ. 

સત્સંગ કેળવે સદગુણ, 

કુસંગ કેળવે દુર્ગુણ. 

સત્સંગ બનાવે આસ્તિક, 

કુસંગ બનાવે નાસ્તિક. 

સત્સંગ જગાડે ભક્તિ, 

કુસંગ જગાડે મો.હ. 

સત્સંગ બનાવે સંત, 

કુસંગ બનાવે શૈતાન, 

સત્સંગ અપાવે મોક્ષ, 

કુસંગ ફેરવે જન્મ 

મરણના ફેરા. 

સત્સંગ કુસંસ્કારને

સુસંસ્કાર માં ફેરવે. 

કુસંગ સુસંસ્કાને

કુસંસ્કાર માં ફેરવે. 

કુસંગ મળે હમેંશા 

બીન હરિ કૃપા 

ન મળે સત્સંગ. 

સત્સંગ માં  રહો

કુસંગથી દૂર રહો. 

સત્સંગ સાધના

વ્યક્તિત્વ વિકાસ ને

આત્મકલ્યાણ ની. 

વિનોદ આનંદ                            22/06/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

વ્યક્તિત્વ વિકાસ સૂત્રો

​1) વ્યક્તિ એક ફૂલ,વ્યક્તિત્વ સુવાસ. 

2) વ્યક્તિત્વ વિકાસ,સવાઁગી વિકાસનું બીજ. 

3) વ્યક્તિત્વ, પરિચય વ્યક્તિનો.. 

4) વ્યક્તિત્વ, સફળતા ને પ્રસિધ્ધિનું મૂળ.

5 ) વ્યક્તિત્વ વિકાસ વગરનો વિકાસ ખોખલો ને શૂસ્ક વિકાસ. 

6) વ્યક્તિત્વ, વ્યક્તિનુ આભૂષણ. 

8) વિચાર પરિવર્તન,વ્યક્તિત્વ વિકાસનું મૂળ

9) સંત્ સંગ વિચાર પરિવર્તનનું બીજ. 

10)ઇચ્છા વ્યક્તિત્વ વિકાસની શરૂઆત. 

11) વ્યક્તિત્વ વિકાસનુ લક્ષ્ય ને આયોજન ને પ્રયાસ પ્રાપ્તિનું સાધન. 

12) આદર્શ વ્યક્તિત્વ, આદર્શ જીવન. 

13) આદર્શ જીવન એ સફળ ને સાર્થક જીવન. 

14) હવા,પાણી,ખોરાક  પછી વ્યક્તિત્વ વિકાસ જીવનની ચોથી જરૂરીયાત. 

15 ) સદ્ ગુણી, સદાચારી ને ધાર્મિક બનો એજ વ્યક્તિત્વ વિકાસ. 

16) દુર્ગુણો, કુટેવો ને કુભાવો થી મુક્તિ એજ
વ્યક્તિત્વ વિકાસ.

17) વ્યક્તિત્વ વિનાવ્યક્તિ,નમક વગર ના ભોજન જેવો. 

18) વ્યક્તિત્વ વિનાવ્યક્તિ,પેટ્રોલ  વગર ની
 ગાડી જેવો .
19) વ્યક્તિ – વ્યક્તિત્વ = જાનવર                    

20) વ્યક્તિત્વ વિકાસ જીવન યાત્રા. 

21)  વ્યક્તિત્વ વિકાસ એક સાધના
ને ઈશ્ર્વર આરાધના. 
વિનોદ આનંદ                             19/09/2016   ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ.