1058 ખેલ

જીવન છે એક એવો
ખેલ, છોડવું ને પકડવું.
શું પકડવું ? ને શું છોડવું ?
p0છે સમજ ને આવડત.
કુસંગ છોડવો ને સુસંગ
પકડવો, રહો સાવધાન
કુસંગ ન પકડાઈ જાય.
સુસંગની ચેષ્ઠા કરો તો
કુસંગ પકડાશે નહી તો
જાને અંજાને પકડાઇ
જશે કુસંગ, સાવધાન.
જીવન ખેલમાં છોડવા છે
દુર્ગણ,પકડવાના છે સદ્ગુણ.
પ્રેમ,કરૂણા,દયા પકડવાની
ને કામ,ક્રોધો ,લોભ,મોહ ને
છોડવાનો છે,સાવધાન.
અશાંતિ,હિંસા,ઇર્ષા છોડવાની
શાંતિ,અહીંસા,સ્નેહ પકડવાનો.
સારું,સાચુ જે પકડે ખરાબ,
ખોટુ જે છોડે તે જીતા.
ખેલમાં જે જીતે એ જ
છે મુક્કદર કા સિકંદર વરના
છે મુઢ,અજ્ઞાની,નાદાન,વ્યક્તિ.
વિનોદ આનંદ 02/02/2018
ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

Advertisements

9010  શાંતિ

શાંતિ 

શાંતિ સુખનું સાધન,

જીવનનો શ્રીંગાર શાંતિ,

શાંતિ સ્વર્ગની સીડી.

જીવનમાં શાંતિ જાળવવી

જીવન જીવવા સાચી રીત.

શાંતિ કેવી રીતે જળવાય ?

પ્રથમ પગથિયું અનુશાસન.

અનુશાસન શાંતિનો સાગર.

નિયમ નિયમીતતાની જનની

નિયમ લાવે શાંતિ જીવનમાં.

સુવ્યવસ્થા લાવે શાંતિ.

આયોજનયુક્ત જીવન

ને જ્ઞાન પ્રકાશ લાવે શાંતિ.

ન્રમ, વિવેકપૂર્ણ વાણી ને 

વ્યવહાર લાવે શાંતિ.

શાંતિની ઈચ્છા,પ્યાસ 

ને પ્રયાસ લાવે શાંતિ.

ઈચ્છાઓની શાંતિ લાવે 

જીવનમાં શાંતિ.

જીવનનો મંત્ર શાંતિ 

લાવે જીવનમાં શાંતિ.

ॐ શાંતિ ॐ શાંતિ ॐ શાંતિનું

રટન લાવે શાંતિ જીવનમાં.

વિનોદ આનંદ.                        20/12/2017 ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ

904 ત્યારે ત્યારે…જ્યારેજ્યારે

ત્યારે ત્યારે થાય નુકશાન, 

જ્યારે જ્યારે થઇ  છે ભૂલો..

નુકશાન થી બચવા ભૂલ, 

ન થાય તેનું રાખો ધ્યાન . 

ત્યારે ત્યારે થાય છે વિનાસ 

જ્યારે જ્યારે થયો નથી વિકાસ, 

ચાલો વિકાસ ન રસ્તે. 

ત્યારે ત્યારે બરબાદી થાય

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ

વ્યસની બની જાય. 

વ્યસન થી દૂર રહો . 

ત્યારે ત્યારે દુ:ખ દર્દ વધે

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ 

અશાંત-અસંતોષી  બને. 

શાંત ને સંતોષી બનો . 

ત્યારે ત્યારે પરેશાની વધે છે

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ 

વિચારશૂન્ય, લક્ષ્ય હિન, 

આયોજનહીન બને. 

લક્ષ્યયુક્ત જીવન જીએ. 

ત્યારે ત્યારે સમસ્યા વધે છે

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિમાં 

દુર્ગુણો ને દુર્ભાવ જાગે

સદ્ ગુણ ને સદ્ ભાવ કેળવો. 

વિનોદ આનંદ                        02/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

894 સદ્ વાંચન થી લાભ

સદ્ વાંચન જ્ઞાન પ્રાપ્તિ

જ્ઞાનથી વિવેક બુધ્ધિ ને

સમજ થાય પ્રાપ્ત. 

લેવાય સહી નિર્ણય. 

જીવનમાં સહી નિર્ણય થી

થાય પ્રાપ્ત સફળતા. 

વાંચવાનો શોખ કેળવો. 

સદ્ વાંચન સમયનું 

આદર્શ ભવિષ્ય રોકાણ. 

નિવૃત્તિમાં વાંચન સહી પ્રવૃત્તિ. 

વાંચન પ્રેરણાનો સ્ત્રોતો 

પ્રેરણા વિકાસ નો સ્ત્રોત. 

વાંચવાનો શોખ કેળવો.. 

અભ્યાસ લક્ષી વાંચનથી 

જીવન નિર્વાહ માટે કમાઇ

નો લાભ, જરૂરિત થાય પૂર્ણ. 

પ્રેરણાદાઈ, જીવન લક્ષી, 

જ્ઞાનવર્ધક વાંચન થી

જીવન નિર્માણ થાય ને 

જીવનમાં સુખ શાંતિ 

ને સમૃદ્ધિનો મળે લાભ.

સદ્ વાંચન એટલે લાભ 

સદ્ વાંચનનો શોખ કેળવો ને

જીવનમાં બધા લાભ મેળવો. 

વિનોદ આનંદ                        21/08/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

856 સાવધાન

જીવન યાત્રા,તમે મુસાફર 

શરીરરૂપી ઘોડાગાડી ને 

ચલાવે છે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડા. 

પીધોલી છે ઘોડાઓએ 

વાસના-ઈચ્છાની મદીરા . 

હાથમાં રાખજો બુધ્ધિની 

લગામ ને મનની ચાબુક, 

યાત્રા નિર્વિધ્ને થશે પૂર્ણ. 

જ્ઞાન, સમજ કેળવો અને

આત્મશક્તિ જગાઓ તો 

નસેબાજ ઇન્દ્રિઓ પર

મનની ચાબુક ને બુધ્ધિની 

લગામથી થશે નિયંત્રણ.    

નહી તો બેકાબૂ ઇન્દ્રિઓ

વિધ્ધોની જનેતા જીવન

યાત્રામાં મુશ્કેલીઓ ને

અશાંતિ કરશે ઉભી. 

ઇન્દ્રિઓને વશમાં રાખો

તો જીવન યાત્રા બનશે

સુખ અને શાંતિમય. 

વિનોદ આનંદ                          25/07/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

782 વર્તમાન

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત કેમ ? 

અયોગ્ય નિર્ણય,અજ્ઞાનતા ,

શંકા,ભ્રમ,ડર ના કારણે

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત છે. 

અયોગ્ય નિર્ણય કેમ ? 

કુબુધ્ધિ ના કારણે

અયોગ્ય નિર્ણય. 

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ કેમ ? 

કુસંગ,સત્સંગ ને

ગુરૂ નો અભાવથી

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ છે. 

કોઈ ગુરૂ-સત્સંગથી જ્ઞાન 

ને જ્ઞાનથી સહી દિશાથી 

બને બુધ્ધિ સુબુધ્ધિ . 

સુબુધ્ધિથી યોગ્ય નિર્ણય, 

યોગ્ય નિર્ણયથી વર્તમાન

બને ચિંતા ને ભ્રમ રહીત 

ડર ને શંકા રહીત, તો

વર્તમાન સુખ શાંતિનું ધામ. 

વર્તમાનમાં જીવો, 

ભૂતકાળને ભૂલો ને, 

ભવિષ્યની ચિંતા ન કરો, 

ભવિષ્યનું ચિતન કરો. 

વર્તમાન સુધરી જશે. 

વિનોદ આનંદ                        21/05/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

737 ભારત

ભારત મારો દેશ 

ભારતીય-ભાઇ બહેન

ભાવનાઓમાં રત. 

ભાત ભાતના લોકો

નિરાલો મારો દેશ. 

ભારત મારો દેશ 

ભાસ્કર જ્ઞાનનો

પ્રકાશ પ્રશરે દશે દિશા. 

 ૠષિ મુનિ ને 

સંતજનોનો ને

જ્ઞાનો ભંડાર.

ભારત મારો દેશ 

પ્રેમ ને શાંતિ પ્રિય, 

સહયોગી દેશ. 

બધા દેશોમાં ઉત્તમ

ધાર્મિક ને આધ્યત્મિક, 

ભારત મારો દેશ

લોક શાહી ને સ્વતંત્ર

દિલમાં પ્રેમ મન પવિત્ર.

હુ ભારતવાસી, છે ગૌરવ

ભારત મારો સ્વદેશ.

વિનોદ આનંદ                        13/04/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ