904 ત્યારે ત્યારે…જ્યારેજ્યારે

ત્યારે ત્યારે થાય નુકશાન, 

જ્યારે જ્યારે થઇ  છે ભૂલો..

નુકશાન થી બચવા ભૂલ, 

ન થાય તેનું રાખો ધ્યાન . 

ત્યારે ત્યારે થાય છે વિનાસ 

જ્યારે જ્યારે થયો નથી વિકાસ, 

ચાલો વિકાસ ન રસ્તે. 

ત્યારે ત્યારે બરબાદી થાય

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ

વ્યસની બની જાય. 

વ્યસન થી દૂર રહો . 

ત્યારે ત્યારે દુ:ખ દર્દ વધે

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ 

અશાંત-અસંતોષી  બને. 

શાંત ને સંતોષી બનો . 

ત્યારે ત્યારે પરેશાની વધે છે

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ 

વિચારશૂન્ય, લક્ષ્ય હિન, 

આયોજનહીન બને. 

લક્ષ્યયુક્ત જીવન જીએ. 

ત્યારે ત્યારે સમસ્યા વધે છે

જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિમાં 

દુર્ગુણો ને દુર્ભાવ જાગે

સદ્ ગુણ ને સદ્ ભાવ કેળવો. 

વિનોદ આનંદ                        02/09/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

Advertisements

894 સદ્ વાંચન થી લાભ

સદ્ વાંચન જ્ઞાન પ્રાપ્તિ

જ્ઞાનથી વિવેક બુધ્ધિ ને

સમજ થાય પ્રાપ્ત. 

લેવાય સહી નિર્ણય. 

જીવનમાં સહી નિર્ણય થી

થાય પ્રાપ્ત સફળતા. 

વાંચવાનો શોખ કેળવો. 

સદ્ વાંચન સમયનું 

આદર્શ ભવિષ્ય રોકાણ. 

નિવૃત્તિમાં વાંચન સહી પ્રવૃત્તિ. 

વાંચન પ્રેરણાનો સ્ત્રોતો 

પ્રેરણા વિકાસ નો સ્ત્રોત. 

વાંચવાનો શોખ કેળવો.. 

અભ્યાસ લક્ષી વાંચનથી 

જીવન નિર્વાહ માટે કમાઇ

નો લાભ, જરૂરિત થાય પૂર્ણ. 

પ્રેરણાદાઈ, જીવન લક્ષી, 

જ્ઞાનવર્ધક વાંચન થી

જીવન નિર્માણ થાય ને 

જીવનમાં સુખ શાંતિ 

ને સમૃદ્ધિનો મળે લાભ.

સદ્ વાંચન એટલે લાભ 

સદ્ વાંચનનો શોખ કેળવો ને

જીવનમાં બધા લાભ મેળવો. 

વિનોદ આનંદ                        21/08/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ  

856 સાવધાન

જીવન યાત્રા,તમે મુસાફર 

શરીરરૂપી ઘોડાગાડી ને 

ચલાવે છે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડા. 

પીધોલી છે ઘોડાઓએ 

વાસના-ઈચ્છાની મદીરા . 

હાથમાં રાખજો બુધ્ધિની 

લગામ ને મનની ચાબુક, 

યાત્રા નિર્વિધ્ને થશે પૂર્ણ. 

જ્ઞાન, સમજ કેળવો અને

આત્મશક્તિ જગાઓ તો 

નસેબાજ ઇન્દ્રિઓ પર

મનની ચાબુક ને બુધ્ધિની 

લગામથી થશે નિયંત્રણ.    

નહી તો બેકાબૂ ઇન્દ્રિઓ

વિધ્ધોની જનેતા જીવન

યાત્રામાં મુશ્કેલીઓ ને

અશાંતિ કરશે ઉભી. 

ઇન્દ્રિઓને વશમાં રાખો

તો જીવન યાત્રા બનશે

સુખ અને શાંતિમય. 

વિનોદ આનંદ                          25/07/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

782 વર્તમાન

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત કેમ ? 

અયોગ્ય નિર્ણય,અજ્ઞાનતા ,

શંકા,ભ્રમ,ડર ના કારણે

વર્તમાન ચિંતાગ્રસ્ત છે. 

અયોગ્ય નિર્ણય કેમ ? 

કુબુધ્ધિ ના કારણે

અયોગ્ય નિર્ણય. 

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ કેમ ? 

કુસંગ,સત્સંગ ને

ગુરૂ નો અભાવથી

બુધ્ધિ કુબુધ્ધિ છે. 

કોઈ ગુરૂ-સત્સંગથી જ્ઞાન 

ને જ્ઞાનથી સહી દિશાથી 

બને બુધ્ધિ સુબુધ્ધિ . 

સુબુધ્ધિથી યોગ્ય નિર્ણય, 

યોગ્ય નિર્ણયથી વર્તમાન

બને ચિંતા ને ભ્રમ રહીત 

ડર ને શંકા રહીત, તો

વર્તમાન સુખ શાંતિનું ધામ. 

વર્તમાનમાં જીવો, 

ભૂતકાળને ભૂલો ને, 

ભવિષ્યની ચિંતા ન કરો, 

ભવિષ્યનું ચિતન કરો. 

વર્તમાન સુધરી જશે. 

વિનોદ આનંદ                        21/05/2017 ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ 

737 ભારત

ભારત મારો દેશ 

ભારતીય-ભાઇ બહેન

ભાવનાઓમાં રત. 

ભાત ભાતના લોકો

નિરાલો મારો દેશ. 

ભારત મારો દેશ 

ભાસ્કર જ્ઞાનનો

પ્રકાશ પ્રશરે દશે દિશા. 

 ૠષિ મુનિ ને 

સંતજનોનો ને

જ્ઞાનો ભંડાર.

ભારત મારો દેશ 

પ્રેમ ને શાંતિ પ્રિય, 

સહયોગી દેશ. 

બધા દેશોમાં ઉત્તમ

ધાર્મિક ને આધ્યત્મિક, 

ભારત મારો દેશ

લોક શાહી ને સ્વતંત્ર

દિલમાં પ્રેમ મન પવિત્ર.

હુ ભારતવાસી, છે ગૌરવ

ભારત મારો સ્વદેશ.

વિનોદ આનંદ                        13/04/2017  ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

660 ખામી ને ખુબીઓ

​જીવન ખામીઓ અને

ખુબીઓ થી ભરપુર.  

વધારે ખામીઓ 

વધારે મુશ્કેલીઓ, 

વધારે દુ:ખ ને અશાંતિ. 

વધારે ખુબીઓ 

વધારે આસાની, 

વધારે સુખ ને શાંતિ. 

ઓછી ખામીઓ 

ને વધારે ખુબીઓ 

સફળ,સાર્થક જીવન. 

ઓછી ખુબીઓ 

ને વધારે ખામીઓ 

અસફળ,બરબાદ જીવન. 

ખામીઓ વિકાસ રોકે

વિનાશ નો રસ્તો

ખુબીઓ વિનાસ રોકે. 

વિકાસ નો રસ્તો

ખોળી ખોળી ખામીઓ

દૂર કરવી અને

શોધી શોધી ખુબીઓ

વધારવી જીવનનો ઉદ્દેશ. 

ખામી રહીત, ખુબીઓ થી

ભરપૂર એ આદર્શ જીવન. 

વિનોદ આનંદ                         05/02/2017   ફ્રેન્ડ,ફિલોસોફર,ગાઈડ

 

મન એક ખેતર

​મન એજ ખેતર 

વિચાર એજ બીજ. 

સારું બીજ-સારા વિચાર

સારીસંભાળ-લક્ષ્ય,સંકલ્પ

સારી માવજત-યોજના,કર્મ 

પુરતું જળ-દ્દઢ ઈચ્છા

મબલખ પાક-સફળતા.

મન એક બંજર જમીન
ન કોઇ પાક-સદ્ ગુણોનો 

ન કોઇ ખેતી તો ઊગી 

નીકળે ઝાડ,ઝાંખરા-દુર્ગુણો 

આવે જીવનમાં બીન પ્રયાસ

મન ના ખેરતમાં
રોપો સારા વિચારો

પામો સદ્ ગુણો,કર્મો 

ને સફળતાની ફસલ. 

ને કમાઓ સુખ શાંતિ 

અને સમૃધ્ધિ જીવનમાં

 વિનોદ આનંદ                           25/10/2016    ફ્રેન્ડ,ફીલોસોફર,ગાઇડ